Ako využiť investičné poradenstvo?

Ako využiť investičné poradenstvo?

Peniaze, či už to chceme alebo nie, hrajú v našich životoch veľkú úlohu. Jednoducho ovplyvňujú náš život do takej miery, že im musíme venovať náležitú pozornosť. Jedna vec je peniaze zarobiť, druhá sa o tieto peniaze následne aj postarať. Nevhodným narábaním s peniazmi môžu plody ťažkej práce vyjsť nazmar.  Pokračovať v čítaní 

Ako správne vyplniť daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za rok 2013

Ako správne vyplniť daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za rok 2013

Blíži sa koniec januára a to je čas na podanie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel, teda pre cestnú daň. Tento rok daňové priznanie treba podať do 31. januára 2014. Do tohoto dňa ju treba aj uhradiť. Už niekoľko rokov sa táto daň platí spätne, teda za predchádzajúci rok. Pre daň z motorových platilo v roku 2013 niekoľko noviniek. Pokračovať v čítaní 

Registrácia za platiteľa DPH: kedy daňový úrad zábezpeku nevyrubí

Registrácia za platiteľa DPH: kedy daňový úrad zábezpeku nevyrubí

"Chceme sa zaregistrovať za platiteľa DPH. Budeme musieť zložiť štátu zábezpeku? A v akej výške?" Takéto otázky znejú často od podnikateľov v praxi, ktorí sa chcú či potrebujú stať platiteľmi DPH. Inými slovami: obávajú sa, že im pri registrácii daňový úrad vyrubí zábezpeku vo výške niekoľkých tisíc EUR. Existujú však aj situácie, kedy sa obávať nemusia.  Pokračovať v čítaní 

Samozdanenie nadobudnutého tovaru či prijatej služby pri DPH

Samozdanenie nadobudnutého tovaru či prijatej služby pri DPH

Slovenský podnikateľ, ktorý je v SR registrovaný pre DPH, platí DPH predovšetkým z tovarov a služieb, ktoré sám dodal odberateľom v SR. Teda DPH, ktorú vyfakturoval a ktorá tvorí súčasť jeho konečnej predajnej ceny - táto tvorí jeho "DPH na výstupe". Za určitých okolností je však povinný platiť DPH aj z tovarov a služieb, ktoré nakúpil od dodávateľov z EÚ. Tento mechanizmus sa nazýva samozdanenie a pri obchodoch medzi krajinami EÚ sa používa v rámci európskeho mechanizmu DPH od vstupu Slovenska do EÚ v r. 2004.  Pokračovať v čítaní 

Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2013

Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2013

Čo je životné minimum a na čo má dopad jeho výška? Životné minimum podľa zákona o životnom minime predstavuje spoločensky uznávanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.  Od 1. júla 2013 sa znovu zmenila nielen výška životného minima ale aj  výška daňového bonusu. Na výšku životného minima sú naviazané aj mnohé ďalšie dávky.  Pokračovať v čítaní