Viete ako financovať bývanie pri minimálnej mzde na Slovensku?

Viete ako financovať bývanie pri minimálnej mzde na Slovensku?

Väčšina živnostníkov na Slovensku odvádza minimálne odvody. Aké to má dôsledky pri financovaní bývania? Existuje aj iná možnosť, ako navýšenie daňového priznania a tým pádom aj platenie vysokých odvodov a dane z príjmu? Aké sú rozdiely medzi financovaním bývania pre zamestnanca a pre živnostníka? Pokračovať v čítaní 

Ako vyplní daňové priznanie zamestnanec, ktorý pracoval v zahraničí?

Pracovali ste v priebehu roka 2013 v zahraničí na základe pracovnej zmluvy? Máte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt? Viac ako 183 dní ste sa zdržiavali na území SR? Celkový zdaniteľný príjem v roku 2013 bol vyšší ako 1.867,97 eur?Do 30. júna 2014 máte povinnosť podať daňové priznanie pre daň z príjmov fyzickej osoby typ "A". Pokračovať v čítaní