Ako vyplní daňové priznanie zamestnanec, ktorý pracoval v zahraničí?

Pracovali ste v priebehu roka 2013 v zahraničí na základe pracovnej zmluvy? Máte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt? Viac ako 183 dní ste sa zdržiavali na území SR? Celkový zdaniteľný príjem v roku 2013 bol vyšší ako 1.867,97 eur?Do 30. júna 2014 máte povinnosť podať daňové priznanie pre daň z príjmov fyzickej osoby typ "A". Pokračovať v čítaní 

Ako využiť investičné poradenstvo?

Ako využiť investičné poradenstvo?

Peniaze, či už to chceme alebo nie, hrajú v našich životoch veľkú úlohu. Jednoducho ovplyvňujú náš život do takej miery, že im musíme venovať náležitú pozornosť. Jedna vec je peniaze zarobiť, druhá sa o tieto peniaze následne aj postarať. Nevhodným narábaním s peniazmi môžu plody ťažkej práce vyjsť nazmar.  Pokračovať v čítaní 

Ako správne vyplniť daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za rok 2013

Ako správne vyplniť daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za rok 2013

Blíži sa koniec januára a to je čas na podanie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel, teda pre cestnú daň. Tento rok daňové priznanie treba podať do 31. januára 2014. Do tohoto dňa ju treba aj uhradiť. Už niekoľko rokov sa táto daň platí spätne, teda za predchádzajúci rok. Pre daň z motorových platilo v roku 2013 niekoľko noviniek. Pokračovať v čítaní