Ako vyplní daňové priznanie zamestnanec, ktorý pracoval v zahraničí?

Pracovali ste v priebehu roka 2013 v zahraničí na základe pracovnej zmluvy? Máte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt? Viac ako 183 dní ste sa zdržiavali na území SR? Celkový zdaniteľný príjem v roku 2013 bol vyšší ako 1.867,97 eur?Do 30. júna 2014 máte povinnosť podať daňové priznanie pre daň z príjmov fyzickej osoby typ "A". Pokračovať v čítaní 

Ako využiť investičné poradenstvo?

Ako využiť investičné poradenstvo?

Peniaze, či už to chceme alebo nie, hrajú v našich životoch veľkú úlohu. Jednoducho ovplyvňujú náš život do takej miery, že im musíme venovať náležitú pozornosť. Jedna vec je peniaze zarobiť, druhá sa o tieto peniaze následne aj postarať. Nevhodným narábaním s peniazmi môžu plody ťažkej práce vyjsť nazmar.  Pokračovať v čítaní