O Ivana Šichulová

Redaktorka portálu 123peniaze.sk. Zameriava sa hlavne na dane a daňové priznania.

Ako vyplní daňové priznanie zamestnanec, ktorý pracoval v zahraničí?

Pracovali ste v priebehu roka 2013 v zahraničí na základe pracovnej zmluvy? Máte na území Slovenskej republiky trvalý pobyt? Viac ako 183 dní ste sa zdržiavali na území SR? Celkový zdaniteľný príjem v roku 2013 bol vyšší ako 1.867,97 eur?Do 30. júna 2014 máte povinnosť podať daňové priznanie pre daň z príjmov fyzickej osoby typ "A". Pokračovať v čítaní 

Ako správne vyplniť daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za rok 2014

Ako správne vyplniť daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel za rok 2014

Blíži sa koniec januára a to je čas na podanie daňového priznania pre daň z motorových vozidiel, teda pre cestnú daň. Tento rok daňové priznanie treba podať do 31. januára 2015. Do tohoto dňa ju treba aj uhradiť. Už niekoľko rokov sa táto daň platí spätne, teda za predchádzajúci rok. Pre daň z motorových platilo v roku 2014 niekoľko noviniek. Pokračovať v čítaní 

Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2013

Životné minimum a daňový bonus od 1.7.2013

Čo je životné minimum a na čo má dopad jeho výška? Životné minimum podľa zákona o životnom minime predstavuje spoločensky uznávanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.  Od 1. júla 2013 sa znovu zmenila nielen výška životného minima ale aj  výška daňového bonusu. Na výšku životného minima sú naviazané aj mnohé ďalšie dávky.  Pokračovať v čítaní 

Ako získať úľavu na dani

Ako získať úľavu na dani

Povinnosťou daňovníka je príjmy, ktoré podliehajú dani priznať v daňovom priznaní a zdaniť. No každý má možnosť svoje príjmy znížiť o daňové výdavky a rôzne úľavy na dani. Medzi najznámejšiu a najviac využívanú úľavu patrí nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. No naša daňová legislatíva pozná o niečo viac úľav na dani, ktoré daňovníci využívajú málo alebo vôbec. Pokračovať v čítaní 

Daň vyberaná zrážkou z príjmov

Daň vyberaná zrážkou z príjmov

Daň vyberanú zrážkou upravuje § 43 zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Ide o osobitný spôsob vyberania dane z príjmov, pri ktorom povinnosť zrazenia dane má platiteľ dane, ktorý vypláca plnenie po znížení o zrazenú daň. Zákon taxatívne vymenováva prípady, pri ktorých môže byť vybraná daň považovaná za preddavok na daň, ktorý sa vysporiada v daňovom priznaní. V ostatných prípadoch, a je ich podstatná väčšina, sa zrazená daň považuje za vysporiadanú.   Pokračovať v čítaní 

Ako na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Ako na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je zjednodušene povedané vypočítanie poistného na zdravotné poistenie za rozhodujúce obdobie (rok 2012) zo všetkých príjmov, z ktoré poistenec v rozhodujúcom období (kalendárny rok) dosiahol. Ročné zúčtovanie  upravuje  zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Pokračovať v čítaní 

Čo sú daňové výdavky a daňové náklady

Čo sú daňové výdavky a daňové náklady

Daňovými výdavkami a daňovými nákladmi nie sú len výdavky (náklady) na nákup tovaru či materiálu, mzdy zamestnancom, stravné, cestovné, nákup PHL, oprava a údržba majetku, reklama a inzercia ale mnoho ďalších výdavkov (nákladov), ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou. Napomáhajú k tomu, aby daňovník dosahoval príjem. Pokračovať v čítaní