Viete kedy vám budú vrátene dane?

Viete kedy vám budú vrátene dane?

Študenti a dôchodcovia je skupina daňovníkov, ktorí si podľa možností vylepšujú svoj príjem príležitostnými brigádami. Ide nízko príjmové skupiny, ktoré pri splnení určených podmienok, môžu zrazenú daň zo mzdy získať späť prostredníctvom podaného daňového priznania. Podať daňové priznanie sa oplatí študentom aj dôchodcom, ktorí si počas roka privyrábali prostredníctvom rôznych dohôd, z ktorých im zamestnávateľ odvádzal daň bez zohľadnenia nezdaniteľnej časti základu dane.

Na to či študent alebo dôchodca bude mať preplatok na dani vplýva  výška príjmu z brigády, výška ročného dôchodku a výška ročnej nezdaniteľnej časti dane na daňovníka v platná v zdaňovacom období.

Zákon hovorí, že daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať každý daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol príjmy presahujúce sume 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Do sumy zodpovedajúcej 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nezahrňujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto danej splnená daňová povinnosť

Aj keď z hľadiska výšky dosiahnutých príjmov z príležitostnej brigády nevzniká študentom a dôchodcom povinnosť podať daňové priznanie ale z dôvodu vzniku daňového preplatku je dobré daňové priznanie vyplniť a podať ho miestne príslušnému správcovi dane.

Základné číselné údaje za zdaňovacie obdobie 2011:

 • Nezdaniteľná časť základu dane  na daňovníka za rok 2011 je 3 559,30,- Euro
 • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2011 presiahli sumu 1 779,65 ,- Euro
 • Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu 2011 – vo výške rozdielu medzi sumou 3 559,30 Euro a sumou v roku 2011 vyplateného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

 Základné číselné údaje za zdaňovacie obdobie 2012:

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2012 je 3 644,74,- Euro
 • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2012 presiahli sumu 1 822,37,- Euro
 • Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu 2012 – vo výške rozdielu medzi sumou 3 644,74 Euro a sumou v roku 2012 vyplateného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

Za  zdaňovacie obdobie 2013 budeme počítať s nasledovnými údajmi:

 • Nezdaniteľná časť základu dane  na daňovníka 2013 je 3 735,94 ,- Euro
 • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2013 presiahli sumu 1 867,97 ,- Euro
 • Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu 2013 – vo výške rozdielu medzi sumou 3 735,94,- Euro a sumou v roku 2013 vyplateného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

Prílohou k daňovému priznaniu dôchodcu a študenta:

 • všetky kópie potvrdení o výške príjmu študenta z dohôd a o preddavkoch na daň študenta za zdaňovacie obdobie, ktoré vydá študentovi zamestnávateľ
 • všetky kópie dokladov pre ukazujúcich výšku príjmov z dohôd dôchodcu
 • kópiu dokladu o výmere dôchodku na zdaňovacie obdobie 2011, 2012, 2013

Základ dane daňovníka za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 sa neznižuje o nezdaniteľnú časť na daňovníka, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia k 01.01. poberateľom:

 • starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia
 • starobného dôchodkového sporenia
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu
 • výsluhového dôchodku
 • alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období

Na základe uvedených dokladov si študent a dôchodca vyplnia daňové priznanie typ A nasledovne:

 • Prvá strana  – osobné údaje daňovníka
 • Druhá strana –  riadok č.28 a č.29 – dôchodca uvedie či bol v zdaňovacom období k 1.1. poberateľom starobného dôchodku a výšku vyplateného dôchodku za zdaňovacie obdobie
 • Tretia strana –  riadok č.32 – na základe potvrdení o príjme,  študent aj dôchodca uvedú celkový príjem za zdaňovacie obdobie, ďalej riadky č.36, č.37, č.40 a č.41 podľa poučenia
  • Štvrtá strana – riadok č.54 podľa poučenia, riadok č.62 – sumu zrazených preddavkov na daň podľa potvrdení o výške príjmu a následne riadok č.64 – preplatok na dani podľa poučenia.
  • Piata strana – riadok č.77 – počet príloh, daňovník pripojí svoj vlastnoručný podpis a dátum zostavenia daňového priznania.
  • Šiesta strana – oddiel XII.  Žiadosť o vrátenie daňového preplatku, akým spôsobom bude preplatok na daní vrátaní daňovníkovi, dátum a vlastnoručný podpis daňovníka.

Vyplnené a podpísané daňové priznanie sa podáva miestne prislušnému správcovi dane v lehote na podanie daňového priznania do 31.03. nasledujúceho roka .

Správca dane preplatok na dani vráti najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku poštovou poukážkou resp. na bankový účet študenta alebo dôchodcu

Vrátenie dane z úrokov 

Do roku 2010 si študenti a dôchodcovia si mohli uplatniť vrátenie  zrážkovej dane z úrokov plynúcich z vkladov na vkladných knižkách, bežných účtoch, z účtov stavebných sporiteľov. Zrážková daň z vkladov bola považovaná za preddavok na daň za zdaňovacie dobiediť, ak sa tak daňovník rozhodol. Takto zrazenú daň – preplatok  na dani im správca dane vrátil v prípade, že ich príjem z úrokov z vkladov za rok 2010 nepresiahol 50 % sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka .

Za rok 2011 a 2012 si už nárok na vrátenie zrazenej dane z vkladov na vkladových knižkách alebo iných bankových vkladov neuplatnia. Od 1.1.2011 už nieje  možné podať vrátenie zrazenej dane prostredníctvom podaného daňového priznania, ako tomu bolo za zdaňovacie obdobie 2010. Zrazením takejto dane sa považuje daň z vysporiadanú.

Dôvodom tejto zmeny je zmena v zákone o dani z príjmu v §43 ods. 6 a 7. Podľa tohto novelizovaného ustanovenia, zrážková daň sa považuje za vysporiadanú a daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sa považuje za splnenú  riadnym vykonaním zrážky dane,  ktorú vykonala a doviedla príslušná banka, ktorej má daňovník uložené peniaze.

Finančné riaditeľstvo SR vydalo aj usmernenie k zdaňovaniu úrokov na vkladoch a vkladných knižkách. Jeho úplné znenie nájdete na stránke www.drsr.sk

Čo by vás mohlo zaujímať:

Zaujíma vás: vrátenie dane z príjmu, vyplacanie danovych preplatkov 2013, vratenie dani 2013, vratenie dani z prijmu, kedy vracaju dane 2013,

Komentáre - Pridať vlastný komentár »

211 komentárov pri “Viete kedy vám budú vrátene dane?

 1. Dobry den.Chcem sa opytat. Som poberatelom starobnehom dochodku od februara roku 2010,zaroven som bola zamestnana do roku 2012(do konca marca).Za tie tri mesiace v roku 2012 co som bola zamestnana mi vznikol preplatok na dani z prijmu,mam narok na vratenie tohto preplatku?Prijem zo zamestnania za rok 2012(januar,februar,marec) bol 3800 eur,starobny dochodok poberam vo vyske 326 eur.Dakujem vopred za odpoved.

 2. dobry den, bol som zamestnany 9 mesiacov 2012, zostavajuce tri som dobrovolne nezamestnany a odvadzal som preddavky na ZP v minimalnej vyske. Nie je mi jasne, akym sposobom mam dokladovat zaplatenie tohoto zdravotneho poistenia pre ucely danoveho priznania (prevod bol cez internet banking, vypis z uctu dostavam len elektronicky – treba si vyziadat potvrdenie v ZP ?) a ako sa bude riesit neskorsie zuctovanie poistneho na ZP, ktore bude spravene zdravotnou poistovnou az ku koncu roka a urcite mi vyjde doplatok. Dakujem vopred za radu.

 3. dobry den mala som pracovnu zmluvu do 31.12.2012 a bola som od 14.2.2012 na PN do konca roka 2012 mam 2 skolopovinne deti na ktore som nedostala zaplatene danovy bonus za ten rok 2012 a som na ciastocnom invalidnom dochodku mozte mi poradit ci postupovali v praci spravne?dakujem

 4. Dobrý deň, počas minulého roka som pracovala na dohodu o pracovnej činnosti od 6. – 12. mesiaca, kde som zarobila 1392,00 € (úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov), čiastkový základ dane je tá istá suma.
  Nedaniteľná časť na daňovníka je 2126,00 €.
  V potvrdení mám, že úhrn preddavkov na daň bol 0,00 €.
  Z toho teraz neviem aké sú dalsie kroky, či mám nárok na vratenie dane alebo nie.
  Dakujem

 5. Chcela by som sa informovať čo v prípade, ak som minulý rok menila školu. Je potrebné dať potvrdenie o návšteve z obidvoch škôl, alebo stačí z tej aktuálnej, kde dom študentkou od septembra 2012…???

 6. Dobrý deň, čiastkový základ dane má FO 6000 eur. Po odpočítaní položiek na daňovník a na manželku je základ dane 0. Môže si žiadať o vrátenie daňového bonusu na dve deti? Ďakujem

 7. Dobrý deň, čiastkový základ dane má SZČO 6000 eur, po odpočítaní odpočítateľných položiek na daňovníka a na manželku je základ dane 0. Má nárok na daňový bonus ak má dve deti?

 8. Dobrý deň, kamarát pracoval od 1.1 – 9.7.2012 v jednej firme a potom bol na úrade práce. Zamestnávateľ mu poslal potvrdenie o príjme, na základe ktorého si má podať DP .. NČZD je v celkovej sume alebo (3644,74/12)*7 ? Zrazené preddavky podľa potvrdenia sú 448,05 €. Ďakujem za pomoc

  • dobrý deň,
   na základe potvrdenia o príjme od zamestnávateľa vyplníte daňové priznanie typ B. V daňovom priznaní si uplatníte celú nezdaniteľný časť základu dane na daňovníka na riadku č. 37 v celkovej sume 3644,74,- Eur. Ak je základ dane na riadku č. 36 menší ako NČZD na rok 2012 Vaša daňová povinnosť bude v sume 0,- Eur a máte nárok na vrátenie zrazených a odvedených preddavkov na daň v plnej výške. Daňovníčka.

   • Viete mi ešte prosím poradiť, či som počítala dobre ak mi vyšiel preplatok 288,52€ ?
    údaje z potvrdenia od zamestnávateľa:
    úhrn príjmov = 5162,24€
    poistne = 677,82 €- sociálne 471,36€, zdravotné = 206,46€
    čiastkový základ dane = 4484,42€
    zrazené preddavky podľa §35 = 448,05€

    Moc krát ďakujem za odobrenie!

     • ďakujem za rýchlu reakciu.. Zvláštne, zdá sa mi to hrozne veľa peňazí, človek skončí v zamestnaní a ešte mu toľko vrátia, v mojom okolí som sa nestretla tým, že by niekomu pri ročnom vyúčtovaní vracali toľko … čím to je?

      ešte k tomu DP typ A .. kamarát pracoval 7 mesiacov a zvyšné tri bol na úrade práce, z tohto obdobia sa myslím, že nič neuvádza, len sa prikladá doklad o tom že tam bol, ak sa nemýlim, však?

 9. Dobrý deň,nie je mi celkom jasná problematika dôchodcov. Myslím si správne, že dôchodca, ktorý je poberateľom starobného dôchodku celý rok 2012, ak zarobil na dohodu sumu, ktorá nepresahuje 50% nezdaniteľnej časti na daňovníka, môže si uplatniť v daňovom priznaní celú nezdaniteľnú časť na daňovníka bez ohľadu na to, že starobný dôchodok má vyšší ako 3644,74?

   • Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ak sa ešte môžem opýtať k nezdaniteľnej čiastke na daňovníka, platí, že: na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka za rok 2012 vo výške 3 644,74 eura má nárok každá fyzická osoba bez ohľadu na to, koľko mesiacov v roku poberala zdaniteľné príjmy? Pýtam sa preto, lebo na nejakom fóre som čítala, že fyzická osoba by si mala uplatňovať nezdaniteľnú čiastku len na mesiace, v ktorých mala zdaniteľné príjmy. Znamenalo by to potom, že študent vysokoškolák, ktorý robil 3 mesiace by si mal uplatniť len 303,72 x 3. Rovnako by mal postupovať aj ten, kto napr.: 6 mesiacov pracoval a 6 bol v evidencii úradu práce. To by potom ale znamenalo, že pri správnom zrazení dane by títo nemali nárok na jej vrátenie ani v prípade, že ich príjem nepresiahol 3644,74. zaujímalo by ma ešte či príspevok, ktorý poskytuje úrad práce na samostatnú zárobkovú činnosť sa započítava do príjmov zo živnosti v roku poskytnutia, alebo ako sa uvádza do daňového priznania. Ďakujem.

    • … aby som bola presná, tak v prípade dôchodcov, ktorí celý rok 2012 poberali starobný, predčasný výsluhový dôchodok sa uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vo výške rozdielu medzi výškou nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2012 v sume 3644,74,- a výškou vyplateného starobného dôchodku za rok 2012. Ak je starobný dôchodok vyšší ako 3644,74,- poberateľ dôchodku nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka ak úhrn príjmov za rok 2012 presiahol sumu 50% z 3644,74,- tj. pre rok 2012 je to 1822,64,-
     V prípade, že úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2012 je nižší ako 50% NČZD, poberateľ starobného, predčasného a výsluhového dôchodku daň neplatí a má nárok na vrátenie zrazenej a odvedenej dane za rok 2012 na základe podaného daňového priznania za rok 2012. Daňovníčka.

     • V prípade, že má nárok na vrátenie dane podľa poslednej vety, NČZD sa v daňovom priznaní na r.37 neuvádza a uvedie sa len zrazená daň na r. 62 a daňový preplatok na r.64?

     • dobrý deň,
      daňové priznanie typ A vyplníte tak ako sa vás týka. Vyplníte údaje o dôchodku a ak je váš dôchodok za rok 2012 vyšší ako NČZD na daňovníka, riadok č. 37 nevyplnate. Kedže je váš úhrn príjmov za rok 2012 nižší ako 1822,64,- na riadku č. 54 uvediete nulu, na riadku č. 62 úhrn zrazených a odvedených preddavkov a na riadku č. 63 preplatok vo výške zrazených a odvedených preddavkov.

 10. Dobrý deň, poprosil by som vás o radu, manželka za r. 2012 mala príjem zo závislej činnosti 1392,03 (v hrubom), čiastkový základ dane=1205,62, pracovala 5 mes. HPP a 1 mes. na dohodu, za 1 mes. jej zamestnávateľ vyplatil daň. bonus. Musí podávať daň. priznanie, ak nepožiadala zamestnávateľa o zúčtovanie, resp. musí vracať daň. bonus ?
  ďakujem

 11. Dobrý deň,
  chcela by som takisto požiadať o pomoc pri vypĺňaní daňového priznania. Pracovala som v roku 2012 na dohodu počas rodičovskej dovolenky.
  Moje príjmy za rok 2012 sú teda- od hlavného zamestnávatela 0 euro, z dohody 351,10 euro, úhrn preddavkov na daň 66,70 euro, odvody 0.
  Snažím sa vyplniť daňové priznanie, ale nie je mi jasné ako vyplniť riadok 37, teda či si mám uplatňovať zníženie základu dane na daňovníka a či v riadku 54 (daňová povinnosť) udávam nulu.
  Treba ako prílohu aj nejaké potvrdenie, že som t.č. na materskej dovolenke?

  • – máte nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3644,74,- Eur
   – v riadku č. 54. udávate nulu, lebo vaše príjmy sú nižšie ako 50%sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, hovorí vám o tom aj v danom riadku odvolávka č.12 jej vysvetlenie nájdete pod tabuľkou VI. oddielu. daňovníčka.

 12. Dobry den,
  svagrina odpracovala v roku 2012 prvych 5 mesiacov roka, nasledne nastupila na matersku dovolenku. Jej dosiahnute prijmy za rok 2012 nepresiahli vysku nezdanitelnej casti ZD na danovnika 3644,74 EUR – tym padom ma narok na vratenie preddavkov na dan,ktore jej boli zrazene.
  Ako teraz postupovat? Hlavne sa chcem spytat, ake danove priznanie podat a ci nemal tieto povinnosti prebrat zamestnavatel?
  Svagrina ukoncila pracovny pomer so zamestnavatelom ku koncu roka 2012 – je toto dovod, kvoli ktoremu ma teraz sama ziadat o vratenie preddavku alebo by musela o tieto preddavky ziadat aj keby bola stale zamestnana?
  Za odpoved a pomoc vopred dakujem.

  • …….. v lehote najneskôr do 15. februára 2013 ste mali písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2012 z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane, posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si uplatňovala nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Keďže ste o to svojho zamestnávateľa nepožiadali, vyplníte a podáte si daňové priznanie typ A na základe potvrdenia o príjem za rok 2012, ktoré vám zamestnávateľ mal doručiť najneskôr do 10.03.2013.
   Kdeže ide o daňovníčku – zamestnankyňu ktorá je na materskej dovolenke, má nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3644,74 Eur. Výsledkom daňového priznania by mal byť preplatok v sume zrazených a odvedených preddavkov na daň za 5 mesiacov. Daňovníčka.

 13. Dobrý deň, som študent VŠ a v r. 2012 som na dohodu pracoval u dvoch zamestnávateľov. U prvého je môj ,,úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov” 6 496,05e a ,,úhrn preddavkov na daň” 1 234,23e. U druhého zamestnávateľa sú tieto sumy 456,00(príjmy) a 0,00e(preddavky na daň). Okrem toho, u druhého zamestnávateľa (u ktorého mám nulové preddavky na daň) mám nezdaniteľnú časť na daňovníka za kalendárne mesiace 8,9,10,11 a 12 vo výške 1 518,60e.
  Keďže príjmy prevýšili NČZD, moje výpočty sú: 6 496,05+456,00=6 952,05, ďalej 6 952,05-3 644,74=3 307,31, ďalej 3 307,31*0,19=628,3889. Rozdiel 1 234,23-628,3889=605,8411e. Táto suma by mala byť konečná, ktorú mi po vyplnení daň. priznania vrátia.
  Moja otázka je, či som počítal správne a štát mi vráti 605,80 eur a hlavne, či je dôležitý údaj od druhého zamestnávateľa, ohľadom nezdan. časti na daňovníka (1 518,60e), nikde som totiž s touto sumou nepočítal.
  Ďakujem za radu a pomoc.

  • dobrý deň, vaše prepočty sú správne. Daňové priznanie vyplňate súhrnne na základe potvrdení o príjme od všetkých zamestnávateľov.
   Ak študent máte nárok na celú NČZD na daňovníka za celý rok v sume 3644,74,- Eur. K daňovému priznaniu okrem potvrdení o príjme od zamestnávateľa priložíte aj potvrdenie o návšteve školy. Daňovníčka

 14. Dobrý den, dcéra – študentka pracovala v roku 2012 v júli a v auguste vo Francúzsku, príjem na Slovensku nemala, má podať DP na Slovensku, môže jej byť vrátená dan zaplatená v zahraničí a akým spôsobom? Dakujem.

  • áno, vaša dcéra ako rezident – daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou je povinná v SR zdaňovať celosvetové príjmy. Medzi SR a Francúzdskom je uzavretá zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia. Na elimináciu dvojíteho zdanenie sa uplatňuje metóda vyňatia príjmov zo zdanenie, tj. príjmy z francúzska sa síce v priznaní uvedené ale pre účely daňového priznania sa vyjme zo zdanenia príjem a daň zaplatená vo francúzsku: Výsledkom totoho priznania nebude určite preplatok na dani zaplatenej vo francúzsku. Bud si podá sama priznanie vo francúzsku a dane je budú vrátené z francúzska alebo osloví na slovensku firmu, ktorá sa zaoberá žiadaním zaplatených daní v zahraničí pre ludí ktorí tam pracovali. Na internete je kopec kontaktov na tieto firmy. Daňovníčka.

   • dobry den, chcela by som sa spýtať ci by ste mi vedeli poradit nejaku firmu, ktora by bratovi vypracovala danove priznanie pre fo, lebo pracoval vo francúzsku a chcel by vratit dane.

 15. Dobrý deň, ak som bola v roku 2012 na rodičovskej dovolenke a pracovala som na dohodu môžem požiadať o vrátennie dani z príjmu? Ďakujem

  • áno, o vrátenie zrazenej dane môžete požiadať v prípade ak váš príjem na základe dohôd bol nižší ako NČZD na daňovníka v sume 3644,74,- Eur.

 16. Dobrý deň, chcela by som sa opytat ze ked mam odpracovane styri mesiace na dohodu a moj zarobok 1450 eur a nezdanitelna ciastka mi vychadza 1218,88 a preplatok mam vypocitani na 45 eur a mam aj dve deti kde som nedostala vyplateny danovy bonus za jeden mesiac a potom som uz nikde nepracovala a nebola som ani evidovana na urade prace.Mam narok na celu nezdanitelnu ciastku?Ak ano mam k danovemu dolozit aj nejake cestne prehlasenie ze som nemala ziadny iny prijem?

  • dobrý deň,
   máte nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a ak nieste evidovaná na úrade práce, k priznaniu priložite čestné vyhlásenie že za rok 2012 ste namala žiadne iné príjmy podliehajúce zdaneniu. Daňovníčka.

 17. Dobry den,

  chcel by som sa opytat, ci mam narok na vratenie aspon casti dane za minuly rok. Som dochodca a moj dochodok bol v minulom roku 237,50 Eur. Zaroven som na dohodu zarobil 2444,42 Eura v hrubom (ciastkovy zaklad dane). Uhrn preddavkov na dan bol 464,44. Dakujem za radu.

  • Tento typ otázky je tu často a podrobne riešený, preto budem stručná.
   V otázke presne neuvádzate či ste invalidný dôchodca alebo predčasný, starobný alebo výsluhový dôchodca a či ste na starobnom dôchodku od 01.01.2012 alebo ste šiel do starobného dôchodku počas roka 2012.. Táto informácia dosť dôležitá na to aby som vedela či máte alebo nemáte nárok na NČZD na daňovníka a aby som mohla pre Vás zvoliť správnu odpoveď. Preto budem predpokladať, že ste na starobnom dôchodku od 01.01.2012, váš mesačný starobný dôchodok je 237,50 a preto výška ročného dôchodku za rok 2012 je v sume 237,50 x 12 = 2850,- Eur.
   Podľa zákona o dani z príjmu daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý je poberateľom predčasného, starobného alebo výsluhového dôchodku daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov, okrem príjmov, z ktorých bola daň vybraná zrážkou nepresiahne 50 % sumy NČZD, tj 1822,37,- Eur. Keďže váš úhrn príjmov za rok 2012 je vyšší 1822,37,- toto ustanovanie zákona sa vo vašom prípade nedá aplikovať. Vyplníte si daňové priznanie typ A a osobné údaje v priznaní uvediete tak ako sa vás týkajú. Kdeže predpokladám, že váš ročný starobný dôchodok bol 2850,- máte nárok na NČZD na daňovníka v sume rovnajúcej sa rozdielu 3644,74 a výškou vašeho ročného dôchodku, tj = 794,74,-.
   Základ dane je v sume rovnajúcej sa rozdielu medzi vaším príjmom z dohody a NČZD v sume 794,74 Eur, potom ZD x 19% = 1649,68 x 19% = 313,43 Eur daň z príjmu.
   Na základe uvedeného predpokladám, že by ste mal nárok na preplatok na dani vo výške rozdielu medzi zrazenou a odvedenou daňou 464,44 a vypočítanou daňou v daňovom priznaní 313,43,- Eur. Daňovníčka.

 18. Dobry den
  Poradte mi vyplnila som tlacivo typ B neviem ci mi dobre vysla dan na uhradu alebo preplatok.

  Od 1-6 mesiac som bola Szco
  Prijem 4146 vydaj 1658,4 40percent socialne poi 411,8 zdravotne 141,22

  6-12 mesiac som pracovala na Tpp
  Poslali mi tlacivo
  Uhrn prijmov 5916,88
  Uhrn povin poistneho 792,69
  556,06
  236,63
  Preddavok 569,62
  Poraddte mi
  Dakujem

  • dobrý deň,
   … ak vám ak ste sa dopočítala k dani na úhradu tak je to správne. Výsledkom vášho daňového priznania je doplatok v sume cca 184 Eur.

 19. Dobrý večer, v roku 2012 som pracovala na tpp – 1.595,32 €
  na dohodu – 310 €
  poist. príspevky- 146
  soc. poistenie a zdravotne – 146
  uhrn pred. na daň 61,15
  k tomu som bola 2 mesiace dobrovoľne nezamestnaná a platila som si zdravotné poistenie vo výške 95,16€. Ako vyplniť daňové priznanie?

  • – vyplníte daňové priznanie typ A
   – osobné údaje v daňovom priznaní vyplníte tak ako sa vás týkajú.
   – V.oddiel vyplníte na základe potvrdení o príjme od všetkých zamestnávateľov + zaplatené poistné, ďalej pokračujete vo vyplňovaní priznania na základe matematických odvolávok v jednotlivých riadkoch.
   – na riadku č. 37 si uplatníte celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3644,74,- Eur
   – na riadku č. 62 uvediete sumu zrazených a odvedených preddavkov na daň
   – výsledkom daňového priznania bude preplatok vo výške zrazených a odvedených preddavkov na daň.
   – vyplníte si žiadosť na vrátenia daňového preplatku.
   Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 20. Zdravim,

  chcem Vas poprosit o radu …
  modelovy priklad ( vymyslim si sumy, pre jednoduchsi vypocet ) :
  za rok 2012 som pracoval v 3 firmach, v jednej som zarobil 3000 eur z toho 600 eur su predavky, v dalsich dvoch firmach som dostaval mzdu uz aj s danou , takze zarobil som 1000 eur , z toho zrazene preddavky 0 eur … , chcem sa spytat , ci sa tieto prijmy klasicky zarataju teda 3000 + 1000 = 4000 € a teda presiahnu hranicu 3644,73 , takze mi z toho vznikne danova povinnost cca 80 € a to sa nasledne teda odrata 600 – 80 = 520 , ktore dostanem spat … ? tak ? ;o)
  doplnim , ze som student , ale zaujima ma ci by sa vlastne nieco zmenilo ak by som nebol ?

  vdaka pekne

  • Dobrý deň,
   áno, je to tak ako píšete. Daňové priznanie vyplníte základe potvrdení o príjme od všetkých zamestnávateľov za rok 2012. Preplatok vám štát vráti na základe žiadosti vyplnenej v DP. Kedže ste študent, k daňovému priznaniu okrem potvrdení o príjme priložíte aj potvrdenie o návšteve školy za rok 2012.
   Ak by ste nebol študent, na daňovom priznaní by sa nezmenilo nič. Tak isto by ste si uplatnil celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a ak by ste bol nezamestnaný prikladal pri ste k priznaniu potvrdenie o evidencii na úrade práce. Daňové priznanie by sa zmenili jedine v prípade ak by ste bol k 01.01.2012 poberateľom predčasného, starobného alebo výsluhového dôchodku potom by nemal resp. mal nárok na NČZD na daňovníka v závislosti od výšky vyplateného starobného dôchodku. Daňovníčka.

 21. dobry den,
  prosim o radu pri vypisani DP.
  uhrn zuct. a vypl. prijmov 1 500,–
  poistne a prispevky 200,–
  ciastkovy zaklad dane 1300,–
  uhrn preddavkov na dan 19,–
  znizenie zakladu na dan 1200,–
  kolko je preplatok neviem si rady s vypoctom dakujem Iveta

  • Dobrý deň.
   Predpokladám, že nieste k 01.01.2012 poberateľom predčasného, starobného alebo výsluhového dôchodku a mali ste príjem len zo zamestnania. Potom:
   – vplníte daňové priznanie typ A
   – uplatníte si celú nezdaniteľnú čas základu dane v sume 3644,74,- Eur
   – výsledkom daňového priznania je preplatok vo výške zrazených a odvedených preddavkov na daň
   – ak ste študentka priložíte k priznaniu potvrdenie o návšteve školy za rok 2012
   – ak ste nezamestnaná priložíte k priznaniu potvrdenie o evidencii na úrade práce za rok 2012
   Daňovníčka.

 22. Dobrý deň.
  Syn odpracoval v roku 2012, 9 mesiacov v jednej firme
  Úhrn zúčtovaných príjmov – 627,10
  Čiastkový základ dane – 627,10
  Úhrn preddavkov na daň – 119,11

  a 3 mesiace v druhej firme
  Nezdaniteľná časť daňovníka – 911,16

  Má si podať daňové priznanie z oboch firiem? Ak áno tak typ A?

  • dobrý deň,
   váš syn si podá daňové priznanie typ A a zrazený preddavky na daň mu budú vrátené, pretože úhrn príjmov za rok 2012 je nižší ako NČZD na daňovníka v sume 3644,74 Eur. Daňovníčka.

   • Za obe firmy ho má robiť? Keďže je študent,tak ku tomu pošlem aj potvrdenie o návšteve školy,že?
    Ďakujem veľmi pekne za radu

    • … v daňovom priznaní uvediete príjem z potvrdenia o príjme za rok 2012 od všetkých zamestnávateľov.
     – ak idete o študenta, k priznaniu priložíte potvrdenie o návšteve školy za rok 2012.
     Daňovníčka.

 23. Dobrý deň,
  som študentka denného štúdia VŠ a za daňové obdobie 2012 bol môj príjem z brigádnickej činnosti 1310 eur + som získala peňažnú výhru v ekonomickej súťaži v hodnote 200 eur, z ktorej mi bola usporiadateľom zrazená daň. Chcem sa spýtať, či si môžem uplatniť vrátenie dane aj z tejto peňažnej výhry.
  Ďakujem za skorú odpoveď.

  • Dobrý deň,.
   daň zrazených zrážkovou daňou z peňažnej výhry nieje možné vrátiť prostredníctvom daňového priznania. Podľa zákona o dani z príjmu, daňová povinnosť daňovníka, ak ide o príjmy z sa daň vyberá zrážkou, sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky. Daňovníčka.

 24. Dobrý deň,

  ak som študentka a mám odpracované 2 mesiace do kolónky zníženia základu dane na daňovníka mám dať sumu 3 644,74 alebo 607,44?

  ďakujem

  • Dobrý deň, do kolonky NČZD uvediete sumu 3644,74.-Eur a k daňovému priznaniu priložíte potvrdenie o návšteve školy. Daňovníčka.

 25. Dobrý deň
  Som na starobnom dôchodku s ročným príjmom z dôchodku za rok 2012: 7452 Eur. Od 1.1.2012 do 15.6.2012 som pracoval na dohodu.Môj úhrn zúčtovaných príjmov bol 896 Eur.
  Chcem sa opýtať či mám nárok na vrátenie dane z daného príjmu.
  Ďakujem

  • máte nárok na vrátenie zrazených a odvedených preddavkov na daň, pretože váš príjem z dohody je nižší ako 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, tj. 3644,74 eur. Daňovníčka

 26. Dobrý deň, som starobný dôchodca a práca na dohodu mi v roku 2012 vyniesla sumu 4675€. Musím podať daňové priznanie a bude mi vrátený preddavok na daň 888€ odvedený podľa§35 zákona? Ďakujem za Váš čas.

  • Dobrý deň,
   zrazené dane z dohody by Vám štát vrátil v prípade, že váš príjem za rok 2012 by bol do sumy 1822,74 Eur, čo je vlastne 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
   Vo vašom prípade, kedže príjem je vyšší ako 1822,74,- sa pri zdaňovaní v daňovom priznaní sa zohľadňuje aj výška vášho starobného dôchodku za rok 2012 a príjem z dohody sa bude zdaňovať a celé zrazené preddavky Vám štát nemôže vrátiť.
   Ak je váš ročný starobný dôchodok vyšší ako ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka tj. j 3644,74 Eur nemáte nárok na NČZD, pokial je starobný dôchodok nižší ako 3644,74 Eur, máte nárok na NČZD vo výške rovnajúcemu sa rozdielu medzi 3644,74 a vaším starobným dôchodkom. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 27. Dobry den
  Za minuly rok som pracoval 1-5 mesiac ako brigadnik a 6-12 ako ziivnostnik po vypocitani dane podla Ficoveho zakona o zdanovani prijmu s brigad tak mam zaplatit 340e za brigadu a 60e za zivnost ? ci az ten zakon je od buduceho roka ?

  • Dobrý deň,
   nerozumiem na čo sa konkrétne pýtate, ale za rok 2012 sa pri výpočte dane z príjmu použije sadzba dane 19% zo základu dane. Nové sadzby dane “Ficovho zákona” sa použíjú pri zdaňovaní príjmu za rok 2013 v daňovom priznaní ktoré sa bude podávať do konca marca 2014. Daňovníčka.

 28. dobry den moj prijem v roku 2012 bol 5168,95 eur,s toho 692,47 eur poistne,čiastkovy zaklad dane 4476,48 a uhrn preddavkov na dan 157,98 eur ako bude vyzerat dp budem mat preplatok? dakujem

  • Dobrý deň,
   po vyplnení daňového priznania sa výška dane na základe údajov, ktoré sa zadali, bude totožná s výškou zrazených a odvedených preddavkov na daň. Daňovníčka.

 29. Dobrý deň.
  Syn pracoval dva mesiace na dohodu.
  Firma mu poslala potvrdenie o prijme:
  Úhrn zúčtovacích príjmov….488,89
  Poistne príspevky…………….0
  Čiastkový základ………………488,89
  Úhrn preddavkov na daň…..9,53
  Nezdaniteľná časť…………….607,44
  Oplatí sa mu podať DP ?
  A keď tak mu vrátia tých 9,53€
  Ako pridem k tej sume.
  Za odpoveď ďakujem.

  • Dobrý deň,
   vyplníte daňové priznanie typ A na základe potvrdenia o príjme. Postupovať pri vypĺňaní daňového priznania budete podľa matematických odvolávok v jednotlivých riadkoch a podľa Ponaučenia na vyplnenie daňového priznania. V daňovom priznaní si uplatníte nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Výsledkom bude preplatok na dani. Štát Vám preplatok poukáže na základe vyplnenej žiadosti na vrátenie daňového preplatku v daňovom priznaní. Predpokladám, že syn je študentom preto k priložíte k priznaniu aj potvrdenie o návšteve školy. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 30. dobry den,prosim vas ked som zamestnana u jednoho zamestnavatela na HPP,po celu dobu 12mesiacov,poberam dan.bonus na 1 dieta,som rozvedená,moj uhrn preddavkov je 738€,mam narok na nejaké vratenie dane?ako to zistim,pred tým než si dam odborne urobit danove priznanie,ďakujem z odpoved

  • Dobrý deň,
   nárok na vrátenie daní budete mať nárok:
   – ak čiastkový základ dane ( tj. po odpočítaní odvodov na sociálne a zdravotné poistenie) pred odpočítaním NČZD v sume 3644,74 Eur bude nižší bude nižší ako samotná NČZD.
   – a ak vypočítaná celková daň zo základu dane (tj. po odpočítaní NČZD ) bude nižšia ako zrazené a odvedené preddavky na daň.
   Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 31. Dobry den, potrebovala by som poradit s danovym priznanim.

  V roku 2012 som pracovala aj na dohody aj na tpp( tpp prijem 1155,96_soc. poistenie 108,59_zdr.poi. 46,23_preddavky 25,66).
  Vyplnala som DP za vsetky spolu:

  uhrn vsetkych prijmov-r.32 je 1863,62
  uhrn poistneho-r.33 je 154,82 ( a)108,59 b)46,23 )
  uhrn preddavkov- r. 62 je 135,62

  a vychadza mi
  dan na uhradu- r.63 je 189,05

  tato suma sa mi vsak zda privysoka a ocakavala som skor vratenie dane. Ako to teda naozaj ma byt?

  Pouzila som formular na danove priznanie A zo skusobnej verzie programu Kros, ktory vyuziva automaticke vyplnanie poli. Vsimla som si ze pri sume do 1822,37 vypisuje danovy preplatok, nad tuto sumu vsak dan na uhradu.

  • Dobrý deň,
   ak nieste od 01.01.2012 poberateľom starobného, predčasného a výsluhového dôchodku máte nárok na NZČD v riadku č. 37 v celoročnej výške 3644,74 Eur, potom vám vznikne preplatok v sume zrazených preddavkov na daň 135,62 na riadku č. 64. Daňovníčka.

 32. dobry den,
  som student a odpracoval som cely rok na dohodu u jedneho zamestnavatela, s celkvo hrubou mzdou cez 5300e. Zaujimalo by ma ci mam narok na vratenie dane ak zamestnavatel uplatnoval nezdanitelnu cast v mesacnej vyplate.
  Dakujem

  • dobrý deň,
   váš dotaz je veľmi všeobecný, neuvádzate v akej výške vám boli preddavky strhnuté a či ste mali počas roka uplatnenú celú nezdaniteľnú časť základu dane alebo len časť. Preto môj prepočet bude orientačný:
   ročný zárobok za rok 2012 : 5 300
   NZČD za rok 2012: 3 644,74,-
   základ dane: 5 300 – 3644,74 = 1655,26 Eur x 19% = 314,50,-Eur. toto by mala byť vaša daňová povinnosť. Ak vám boli preddavky strihnuté vo vyššej výške, rozdiel by vám mal štát vrátiť na základe podaného daňového priznania. ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 33. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať – počas minulého roka som pracovala na dohodu o pracovnej činnosti od 7. – 12. mesiaca, kde som zarobila 801,95 € (úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov). Čiastkový základ dane je tá istá suma. Nedaniteľná časť na daňovníka je 1822,32 €. V potvrdení mám, že úhrn preddavkov na daň bol 0,00 €. Z toho teraz neviem či si mám podať daňové priznanie a žiadať o vrátenie preddavkov, keďže z toho potvrdenia som pochopila, že žiadne preddavky na daň neboli?

  • dobrý deň,
   daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50%sumy nezdaniteľnej časti základu dane tj. 1844,37 Eur za rok 2012. Kedže Vaše zdaniteľné príjmy sú nižšie ako 1844,37 Eur a nemáte zrazený preddavky na daň, nieste povinná podávať daňové priznanie. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovnčíka.

 34. Dobrý deň, manžel bol k 1.1.2012 starobný dôchodca. Príjem z dôchodku za rok 2012 mal zhruba 8000€. V roku 2012 mal ďalší príjem z práce na dohodu 970 €, z tejto sumy mu zamestnávateľ zrazil daň 184,30 €. Musí podať daňové priznanie?

  • dobrý deň,
   kedže ide o poberateľa starobného dôchodku a úhrn jeho zdaniteľných príjmov je nižší ako 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane, má nárok na vrátenie zrazeného preddavku daň podaním daňového priznania typ A a žiadosti o vrátenie preplatku. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

   • Dobrý deň,
    keďže jeho výška dochodku je vyššia ako 3 644,74 EUR, tak nemá nárok na odpočítateľnú položku a tak sa mu dan nevráti. Alebo keď jeho príjem nepresiahne 50% sumy NCZD, tak sa vyska dochodku neberie do úvahy a preplatok sa vráti? Tak ako to je? Ďakujem.

    • …. je to tak ako píšete. Sú to dve rôzne situácie:
     1. ak výška dochodku je vyššia ako 3 644,74 EUR, tak nemá nárok na odpočítateľnú položku a tak sa mu dan nevráti
     2. ak príjem nepresiahne 50% sumy NCZD, tak sa vyska dochodku neberie do úvahy a preplatok sa vráti

 35. Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať či mi bude vrátená cela suma cca 690 EUR ak som na dohodu zarobil cca 5000 EUR alebo po prekročení určitej hranice mi bude vrátená iba nejaká časť, poprípade koľko to asi bude. Za odpoveď vopred ďakujem.

  • Dobrý deň,
   budem vychádzať zo situácie, že nieste k 01.01.2012 poberateľom žiadneho dôchodku (teda máte nárok na plnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka) a váš jediný príjem za celý rok 2012 bol v sume 5000 z dohody o vykonaní práce.
   Vyplníte si daňové priznanie typ A, priložíte potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. V daňovom priznaní si uplatníte nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3644,73,- eur tj. 5 000 – 3644,73 = 1355,27 x 19% = 257,50 je vaša daňová povinnosť. Rozdiel medzi zrazenými preddavkami 690 – 257,50 = 432,50 eur je váš preplatok, ktorý vám správca dane vráti na základe žiadosti. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

   • Dobrý deň, neviem či som to správne pochopil no ja už som zaplatil preddavok vo výške približne 950 EUR to znamená, že od tohto preddavku mi odrátajú moju daňovú povinnosť, ktorú ste uviedla vyššie, respektíve z celej sumy mi vrátia 19% z odpočitateľnej položky a ostatok je moja daňová povinnosť? Za odpoveď ďakujem.

    • … z vašej prvej otázky nebolo zrejmé čo suma 690 Eur predstavuje. Preto som s touto sumou kalkulovala ako so zrazeným preddavkom na daň z dohod.
     Ak je suma celkového preddavku v skutočnosti 950 Eur tak potom: 950 – 257,50 = 692,50 Eur je suma ktorú by vám mal daňový úrad vrátiť. Daňovníčka.

     • Dobrý deň, ospravedlňujem sa, napísal som to dosť nemotorne no nakoniec sme sa hádam pochopili. Ďakujem za odpoveď a dúfam, že máte pravdu.

  • dobrý deň,
   daňové priznanie môžete zaslať správcovi dane poštou a musíte to stihnúť v lehote na podanie daňového priznania do 02.04.2013

 36. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať či mám nárok na vrátenie dani. Po rodičovskej dovolenke som nastúpila do práce, vzhľadom na to že nemali pre mňa pracovné miesto tak som dostala výpoveď s vyplateným odstupným. Moja hrubá mzda je 1432,06 Eur, teda preddavok na daň je 205,62 eur. Nakoľko sa rodičovská dávka (aspoň si myslím že sa ako príjem nezapočítava) a iný príjem som nemala, tak ten môj je nižší ako 50% nezdaniteľnej časti dane tj. 1 822,37 Eur. Možem si teda žiadať o vrátenie dani? ďakujem

  • áno, máte nárok na vrátení dane. Daňovému priznaniu priložite potvrdenie o príjme od zamestnávateľa a potvrdenie o evidencii na úrade práce. Daňovníčka.

    • dobrý deň,
     ak je príjem manželky za rok 2012 menší ako 3644,74 Eur, môže si manžel v ročnom zúčtovaní uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Príjem manželky je potrebné manželovmu zamestnávateľovi dokladovať. Za vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje vlastný príjem manželky (manžela),
     znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v roku 2012 bola (bol)povinná zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:- zamestnanecká prémia
     – daňový bonus podľa
     -zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
     -štátne sociálne dávky (príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom),
     – štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie (okrem doktorandského štúdia)

 37. Dobrý deň,
  chcela by som sa spýtať, do akej výšky vracia daňový úrad preplatok na dani zo závislej činnosti .
  ďakujem za odpoveď

  • správca dane na základe žiadosti o vrátenie preplatku na dani, preplatok daňovníkovi vráti ak je vyšší ako 3,31 Eur. Daňovníčka

 38. Dobrý večer,
  minulý rok som pracoval na dohodu o brigádnickej práci študentov,kde som mal podpísané aj to vyhlásenie o nezdaniteľnej čiastke. Pracoval som od júna do konca roka a sem tam sa stalo,že som mesačne zarobil viac ako je nezdaniteľná čiastka, čiže mi to zdaňovali. V prvom rade, musím si podávať priznanie? A môžem žiadať aj napriek tomu,že som mal podpísané to vyhlásenie, o vrátenie dane,ktorá mi bola zrazená?
  toto mi poslal zamestnávateľ – Úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov: 2110,23€ ; z toho úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd mimo pracovného pomeru: 2053,93€ ; čiastkový základ dane: 2110,23€ ; úhrn preddavkov na daň zrazených podľa paragrafu 35(bez uplatnenia daňového bonusu): 57,43€ ;
  nezdaniteľná časť na daňovníka za kalendárne mesiace 6-12 : 2126,04€.
  Čiže mám nárok na tých 57€?
  Ďakujem

  • Dobrý deň,
   áno, máte nárok na vrátenie zrazenej dane. Váš príjem z dohôd je nižší ako ročná suma nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Daňové priznanie typ A si podáte a priložíte k nemu kópie potvrdení od všetkých zamestnávateľov za rok 2012 a potvrdenie o návšteve školy. Daňovníčka

 39. Dobrý deň, som poberateľom vysluhoveho dôchodku, mám založenú živnosť avšak príjem ani výdavky zo živnosti som nemal v roku 2012 a ani v roku 2011. V roku 2012 zo závislej činnosti (dohoda, brigáda, trvalý pracovný pomer) som mal úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov 2339€ z toho úhrn príjmov z dohôd 1350€, úhrn povinného poistného 132€, úhrn poistného na sociálne poistenie 92€, úhrn na zdravotné 39€, základ dane mi vyšiel cca 2206€. Mal som zrazený preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti vo výške 339€. Mám nárok na vrátenie 339€ ako na daňový preplatok pri podaní daňového priznania typ B za rok 2012? ďakujem Milan

  • Dobrý deň,
   v tomto prípade je dôležité vedieť či ste poberateľom výsluhového dôchodku počas celeho roka 2012 alebo či vám sociálna poisťovňa priznala výsluhový dôchodok v priebehu roka 2012 spätne od 01.01.2012, tak v tomto prípade nemáte nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane v plnej výšky z dôvodu vyplacania výsluhového dôchodku. Nárok na nezdaniteľnú časť by ste mal v pomernej výške rovnajúcej sa rozdielu medzi 3644,74,- Eur a sumou vášho ročného výsluhového dôchodku.
   Ak Vám sociálna poisťovňa priznala výsluhový dôchodok počas roka 2012 napr. od 01.02.2012 máte nárok na uplatnenie celej nezdaniteľnej časti základu dane v sume 3 644,74 Eur,- a pri podaní daňového priznania vám zrazený preddavok zo mzdy bude vrátený ako daňový preplatok. Daňovníčka

   • Ďakujem za odpoveď ale dodávam, že som poberateľom výsluhového dôchodku z osobitného účtu Ministerstva vnútra SR (zák. 328/2002 Z.z.) a nie so soc. poisťovne. V daňovom priznaní ma metie tá skutočnosť, že si musím uvádzať aj úhrn výsluhového dôchodku za rok 2012. Ináč, poberám ho už 2 roky. Získam aj tak späť preddavky na daň aj keď mám vyšší úhrn výsluhového dôchodku za rok 2012 ako je 3.644,74€? ďakujem 🙂

    • dobrý deň,
     zákon č. 328/2002 Z.z. hovorí o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Zákon o dani z príjmu pri vymenovávaní dôchodkov pri ktorých poberateľ dôchodku nemá nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, sa priamo odvoláva na citovaný zákon. Moja predchádzajúca odpoveď preto platí aj pre vás ako poberateľa výsluhového dôchodku. V daňovom priznaní uvádzate výšku svojho dôchodku aby bolo možné určiť za stanovených podmienok či máte alebo nemáte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane. Daňovníčka.

     • Ďakujem, ale aj tak ste mi neodpovedali, na otázku či “Získam späť preddavky na daň keď mám vyšší úhrn výsluhového dôchodku za rok 2012 ako je 3.644,74€?” ďakujem 🙂

     • dobrý deň,
      Na otázku som Vám odpovedala hneď v mojej prvej odpovedi. Kedže máte úhrn výsluhového dôchodku za rok 2012 vyšší ako je NZČD v sume 3 644,74 Eur nemáte nárok na zníženie základu dane o NZČD a preto Vám zrazené preddavky na daň vrátené nebudú. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka

 40. Dobry den,
  som studentka, pocas roka som brigadovala u 3 roznych zamestnavatelov. Celkovo som v hrubom zarobila 2038E, co je viac ako 50% nezdanitelnej casti dane a musim teda podat danove priznanie. Chcem sa preto spytat ci mi budu vratene preddavky v plnom rozsahu (387E) alebo ci mi bude z toho este nejaka ciastka “zrazena”. Dakujem pekne za odpoved

  • ….áno, po podaní daňového priznania Vám bude zrazená daň vrátená. K daňovému priznaniu priložite okrem všetkých potvrdení o príjme aj potvrdenie o návšteve školy a uplatníte si celú nezdaniteľné časť na daňovníka. Daňovníčka.

   • Dobrý deň, zrovna dnes som bol na Daňovom riaditeľstve v Petržalke a silou mocou ma tam dve veľmi ochotné daňovníčky presviedčali že nemusím prikladať k daňovému priznaniu doklady o štúdiu na vysokej škole a že nemusím to ani spomínať vo svojom daňovom priznaní. Ale čo ma najviac zaujíma je to že ma obe presviedčali že ak som zarobil viac ako je 50% z nezdaniteľnej časti (dajme tomu 2000 €) tak je možné že nedostanem nič vrátené aj ked som mal preplatok 170 € na dani. Viem že ste už práve na toto dali svoj názor a ja s vami súhlasím, aj som im to otvorene povedal, ale chcem si byť istý že som to pochopil správne. Ďakujem za pochopenie a odpoveď.

 41. Dobry den, chcela by som sa spytat, moja sestra brigadovala v Cechach v roku 2012 3 mesiace, zarobila cca 26000 ceskych korun. Ma si podat danove priznanie? Vyjde jej preplatok? Dakujem

  • …predpokladám, že sestra sa už v čechách nezdržiava a išlo o príležitostnú brigádu v ČR….. áno, podľa správnosti by si mala podať daňové priznanie na Slovensku kde uvedie všetky (celosvetové) príjmy z dôvodu neobmedzenej daňovej povinnosti na SVK, teda je daňovým rezidentom na SVK. V daňovom priznaní uvedie všetky príjmy zo slovenska aj z ČR. S ČR má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, aby nedošlo k opätovnému zdaneniu príjmov z ČR aj na Slovensku. Na elimináciu tohto rizika sa pri príjme z ČR uplatňuje sa metóda zápočtu dane. Príjmy z ČR sa v daňovom priznaní uvedú ale uplatnením metódy zápočtu sa zaplatená daň v ČR započíta na úhradu celkovej daňovej povinnosti a daňovému úradu na SVK zaplatíte daň len z príjmov plynúcich zo zdroja na Slovensku. O možnosti vrátenia dane z ČR sa musí informovať na českom finančnom úrade, pretože znenie českej legislatívy nepoznám…

 42. dobry deň
  pracoval som u dvoch firiem ako brigadnik celkova suma zarobena za minuly rok je cca 1 100€, vratia mi teda dane po podani daňoveho priznania? a možem žiadať vratenie dani od oboch firiem?za odpoveď vopred ďakujem

  • Samozrejme. Pokial si študentva máš svoju odpočítateľnú položku na seba 3644, 74 a bez ohľadu na to u koľkých si robil podáš daňové priznanie (jedno za všetky zárobky) a vrátia ti príslušný daňový preplatok.

   • … áno, je to tak. Nemusí ísť však len o študenta. Ak ide o človeka v produktívnom veku, ktorý počas roka robil len na dohodu a jeho príjem je nižší ako 50% nezdaniteľnej časti dane tj. 1 822,37 Eur a z dohôd mu bol zrazený a odvedených preddavok na daň, tak podaním daňového priznania sa mu zaplatené preddavky na daň vrátia pretože v si uplatní celoročnú nezdaniteľnú časť dane v sume 3 644,74 Eur.

 43. dobrý deň,

  vôbec nespomínate prípad, kedy si dôchodca do zarobenej ročnej sumy 1822,37 EUR môže uplatniť odpočítateľnú položku bez ohľadu na výšku dôchodku. Zmenilo sa niečo pri tomto spôsobe výpočtu.ďakujem

  • … pre zdaňovacie obdobie 2012 sa v tomto smere nič nezmenilo a ani pre rok 2013. Daňovník v dôchodkovom veku s príjmami z dohôd daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov nepresiahne 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, okrem okrem príjmov, z ktorých bola daň vybraná zrážkou. Zrážková daň sa tým považuje za vysporiadanú a nieje možné ju vrátiť späť ani na základe podaného daňového priznania ( zrážková daň z vyplatených úrokov). Možno to je, ale len vo vyšpecifikovaných niekoľkých prípadoch.

 44. dobry den chcela by som sa opýtať ci mi bude vratena dan som studentka a pracovala som nie na brigadu ale riadnu pracovnú zmluvu so skusobnou dobou ale len tri mesiace. ak podam danove priznanie vrátia mi dane?

  • Dobrý deň,
   ak bol vaším jediným príjmom za rok 2012 príjem z pracovnej zmluvy so skúšobnou dobou za tri mesiace a váš príjem bol nižší ako 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka tj. 1 822,37 Euro, daňový úrad vám na základe vašeho vyplneného a podaného daňového priznania zrazených a odvedených preddavok na dani vráti. Daňovníčka

 45. dobrý deň!
  FO mala v roku 2012 vyplatené úroky z pôžičky, ktorú poskytla
  spol.sro,spoločnosť nemôže vybrať daň z vyplatených úrokov,ale
  vyplatí brutto príjem, ktorý si potom FO zahrnie do prijmov z ka
  pitáloveho majetku v rámci daňového priznania.Má nárok na vrátenie dane táto fyz.osoba ak je súčasne starobný dôchodca a jej ročný prijem včetne vyplaných úrokov z pôžičky nepresiahne
  základnú nezdaniteľnú časť základu dane
  dakujem

  • Dobrý deň,
   úroky z poskytnutých pôžičiek sú príjmy z kapitálového majetku podľa §7. Tento príjem nepodlieha zrážkovej dani pri výplate úrokov. Podľa toho čo píšete, ide o Váš jediný zdaniteľný príjem za rok 2012, ktorý nepresiahol výšku 50 % sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka čo je 1 822,74,- Eur.
   Z tohto dôvodu nieste povinná podávať daňové priznanie k dani z príjmu a platiť daň z príjmu.

   Prosím opravte ma ak sa mýlim. Daňovnička.

  • Dobrý deň,
   pripísané kreditné úroky sú zdaňované zrážkovou daňou. Od roku 2012 ak ide o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sa daňová povinnosť daňovníka, považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane. Zrazenú daň z úrokov už nieje možné žiadať spať prostredníctvom daňového od správcu dane. Obdobná situácia platí naďalej aj pre rok 2013.

   Daňovníčka.

Pridaj komentár

Vrátiť sa na začiatok článku | na začiatok komentárov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.