Ako zdaniť prenájom bytu

Ako zdaniť prenájom bytu

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti – bytu je príjem zdaniteľný, je predmetom dane z príjmov fyzických osôb za predpokladu, že prenajímateľ nehnuteľnosti je fyzická osoba.

Fyzická osoba, ktorá nieje registrovaná na daňovom úrade ako podnikateľ, je povinná požiadať miestne príslušný daňový úrad o registráciu z dôvodu začatia prenajímania nehnuteľnosti – bytu. Zákonom stanovená lehota na registráciu na daňovom úrade je 30 dní od skončenia mesiaca v ktorom bola nehnuteľnosť – byt prenajatá.

Pokiaľ fyzická osoba nemá živnostenské oprávnenie na prenajímanie nehnuteľností, v prípade prenájmu bytu ide o príležitostný prenájom podľa § 6 odsek 3 zákona o dani z príjmov.

Nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom bytu je upravený nájomnou zmluvou podľa Občianskeho zákonníka ustanovenia § 685 až § 719 a to aj v príde, že nájomcom nehnuteľnosti – bytu je firma.

Daňovníkom je fyzická osoba – prenajímateľ, ktorá uzatvára zmluvu o nájme nehnuteľnosti alebo jej časti.

Príjmy z prenájmu bytu sa zdaňujú prostredníctvom daňového priznania, typ tlačiva B, podaného po skončení zdaňovacieho obdobia. V daňovom priznaní fyzická osoba uvedie všetky príjmy dosiahnuté za celé zdaňovacie obdobie napr. príjem zo zamestnania + príjem z prenájmu bytu.

Čiastkový základ dane sa vypočíta ako rozdiel medzi príjmami z nájomného a oprávnenými výdavkami. Oprávnené výdavky sú všetky výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prenajímaného bytu.

Výdavky sa môžu odpočítať ako:

A. Paušálne výdavky – najjednoduchší spôsob ako vyčísliť oprávnené výdavky súvisiace s prenájmom je uplatniť si paušálne daňové výdavky vo výške 40% z príjmov z prenájmu. Daňovník nemusí dokladovať žiadne náklady súvisiace s  prenájmom. Z príjmov z prenájmu si za zdaňovacie obdobie 2012 odpočíta pevne stanovenú od dane oslobodenú sumu 500,- Eur. Následne paušálne výdavky musí prenajímateľ krátiť rovnakým pomerom, akým je pomer medzi príjmami zníženými o oslobodenú časť t.j. 500,- Eur a sumou celkových príjmov z prenájmu. Prenajímateľ následne vyráta základ dane resp. čiastkový základ dane z ktorého odvedie 19%-nú daň

VÝPOČET:

Príjmy z prenájmu za rok 2012 500 x 12 = 6 00 eur

Paušálne výdavky vo výške 40 percent z príjmov 6 000 x 40% = 2 400 eur

Z celkových príjmov odráta oslobodenú časť 6 000 – 500 = 5 500 eur

Koeficient zníženia príjmov (príjmy znížené o oslobodenú časť / celkové príjmy) – 5 500 : 6 000 =0,91666

Týmto koeficientom vynásobí paušálne výdavky 2 400 x 0,91666 = 2 199,84

Výdavky znížené v rovnakom pomere ako oslobodená časť znížila príjmy. Tieto výdavky uvedie v  daňovník v daňovom priznaní a použije pri výpočte základu dane.
Základ dane 5 500 – 2 199,84 = 3 300,16 eur

Daň z príjmu z prenájmu 3 300,16 x 19% = 627,03 eur

B. Preukázateľné výdavky – daňovník vedie vedie počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu o príjmoch a výdavkoch v časovom slede, hmotnom a nehmotnom majetku, ktoré možno odpisovať a evidenciu o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

 • ak daňovník nezaradí byt do obchodného majetku – bude si môcť odrátať iba výdavky vynaložené na samotný prenájom ako sú napr. režijné náklady
 • ak daňovník zaradí byt do obchodného majetku – môže uplatňovať aj výdavky súvisiace s nehnuteľnosťou napr. opravy nehnuteľnosti a aj odpisy

Z príjmov z prenájmu si za zdaňovacie obdobie 2012 odpočíta pevne stanovenú od dane oslobodenú sumu 500,- Eur. Následne aj skutočné výdavky musí prenajímateľ krátiť rovnakým pomerom, akým je pomer medzi sumou od dane oslobodenej t.j. 500,- Eur sumou a celkových príjmov z prenájmu. Následne vyráta základ dane resp. čiastkový základ dane z ktorého odvedie 19%-nú daň.

VÝPOČET:

Príjmy z prenájmu za rok 2012 600 x 12 = 7 200 eur

Skutočné výdavky vo výške 3 400 eur

Z celkových príjmov odráta oslobodenú časť 7 200 – 500 = 6 700 eur

Koeficient zníženia príjmov (príjmy znížené o oslobodenú časť / celkové príjmy) – 6 700 : 7 200 = 0,9305

Týmto koeficientom vynásobí skutočné výdavky 3 400 x 0,93055 = 3 163,87 eur

Výdavky znížené v rovnakom pomere ako oslobodená časť znížila príjmy. Tieto výdavky uvedie v  daňovník v daňovom priznaní a použije pri výpočte základu dane.

Základ dane 6 700 – 3 163,87 = 3 536,13 eur

Daň z príjmu z prenájmu 3 536,13 x 19% = 671,84 eur

Za zdaňovacie obdobie 2011 je zo zákona podľa par. 9 odst. 1 písm.i) od dane oslobodená suma do výšky 500,- Euro ročne z úhrnu príjmov z prenájmu. Do konca roka 2010 to bola od dane oslobodená suma vo výške päťnásobku životného minima (894,60 eura).

Príjem z prenájmu je od roku 2011 podľa zákona o dani z príjmov považovaný za pasívny príjem. Preto podľa § 11 nieje možné čiastkový základ dane z prenájmu ponížiť o nezdaniteľné časti dane na daňovníka.

V daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2011 mohol daňovník posledný krát vykázať daňovú stratu z príležitostného prenájmu. Daňovú stratu daňovník odpočíta počas najviac siedmich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období.

Tu nájdete komplexný príklad vyplnenia daňového priznania z príjmov z prenájmu online.

Čo by vás mohlo zaujímať:

Zaujíma vás: prijem z prenajmu, dan z prenajmu bytu, príjem z prenájmu 2012, dan z prenajmu nehnutelnosti, príjmy z prenájmu 2012,

Komentáre - Pridať vlastný komentár »

446 komentárov pri “Ako zdaniť prenájom bytu

 1. Dobry den,
  prosim o radu ako postupovat.
  v minulom roku som pracovala do juna, od jula som poberala materske a zaroven som mala uzavretu aj dohodu o pracovnej cinnosti. cely rok som prenajimala byt. zamestnavatel mi da rocne zuctovanie za mzdu do juna aj za dohodu, ano? do priznania zahrniem samozrejme prijem z prenajmu ale co s materskou? to do prijmov nezahrnam vobec? vobec sa to nevyskytne v ziadnej kolonkevdanoveho priznania?
  dakujem.

  • Dobrý deň,
   do daňového priznania typ B uvediete na základe potvrdení o príjme zo zamestnania a z dohody a príjem z prenájmu.
   Príjem z materskej do daňového priznania nikde neuvádzate. Materská nieje predmetom a dane a je tým od dane oslobodená, ide totiž o štátnu dávku.

   Ak sa mýlim, prosím opravte ma.

   Daňovníčka.

 2. Dobrý deň,
  minulý rok som nadobudla byt, ktorý som dala do prenájmu od 1.6.2012 za sumu 380E (teda som ho prenajímala 7 mesiacov), výdavky mám 100E , akú budem platiť daň z prenájmu ? Ďakujem

  • Dobrý deň,
   vypočítate si celkový príjmy z prenájmu za sedem mesiacov, tj. 7 x 380, od celkových príjmov odpočítate oslobodenú časť za rok v jednotnej sume 500,- čím dostanete zdaniteľný príjme z prenájmu.
   Pri prenájme bytu za rok 2012 môže posledný krát využiť paušálne výdavky v sume 40% zo zdaniteľných príjmov alebo skutočné výdavky na nájomné za sedem mesiacov tj. 7 x100. Skutočné výdavky však musíte krátiť rovnakým pomerom aký je pomer medzi zdaniteľnými príjmom / celkovým príjmom za rok 2012. Pri príjme z prenájmu nemôžete už uplatniť nezdaniteľnú časť na daňovníka.
   Predpokladám, že okrem príjmu máte aj príjem z zamestnania, preto nieje možné tu vyčísliť vašu dane. Preto budete vyplňovať daňové priznanie typ B. Od svojho zamestnávateľa si vyžiadate potvrdenie o príjme a zrazených preddavkoch na daň za rok 2012. Do daňového priznania uvedie príjem zo zamestnania a príjem z prenájmu a vypočítate si celkový daň.

   Daňovníčka.

 3. Dobrý deň,
  chcem sa spýtať. Po zaregistrovaní o prenájme bytu na DÚ, mám povinnosť sa zaregistrovať aj v zdravotnej poisťovni?
  Ďakujem

  • Dobrý deň,
   nie, nieste povinná sa registrovať vo svojej zdravotnej poisťovni z dôvodu príležitostného prenájmu nehnuteľnosti. Táto povinnosť bola zrušená od 01.05.2011.

   Daňovníčka

 4. Neviem či to je otázka pre daňovníka, ale mňa by zaujímalo:
  FO nepodnikateľ, prenajímajúci nehnuteľnosť, má okrem povinnosti zaplatiť daň ešte platiť odvody sociálnej poisťovni??
  Neviem sa nikde dočítať, možno poznáte odpoveď.
  Ďakujem pekne, Zuzana

 5. Dobrý deň,
  som na predčasnom dôchodku a prenajímam byt za 390 eur mesačne. Prosím Vás o radu ako si mám vypočítať daň z prenájmu bytu za r. 2012. Iný príjem okrem dôchodku nemám. Vopred ďakujem.

  • Dobrý deň,
   vypočítate si celkový príjem z prenájmu za rok 2012 tj. 12 x 390, od celkových príjmov odpočítate oslobodenú časť v jednotnej sume 500 euro čím zistíte údaj ktorý sa rovná zdaniteľným príjmom.
   Pre prenájme nehnuteľnosti môžete posledný raz za rok 2012 využiť paušálne daňové výdavky vo výšky 40% zo zdaniteľných príjmov. V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov ste povinná viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.
   Ak nevyužijete paušálne výdavky môžete od daňových príjmov odpočítať skutočné náklady spojené s nájmom bytu ( elektrika, nájomné za byt, plyn). Tieto skutočné výdavky musíte však krátiť pomerom akým je pomer medzi daňovými príjmami a skutočnými príjmami tj. zdaniteľné príjmy prenájmu / celkový príjem z prenájmu. Z príležitostného prenájmu nieje možné už vykázať stratu. Základ dane je rozdiel príjmov a výdavkov z prenájmu. Pri príjme z prenájmu nehnuteľností od 01.01.2012 nieje možné uplatniť nezdaniteľnú časť dane na daňovníka. Daňové priznanie podávateľ miestne príslušnému správcovi dane do 31.03.2013, v tejto lehote je aj daň splatná.

   Ak sa mýlim, prosím opravte ma.

   Daňovníčka

 6. Toto považujem za nevýhodnú radu. Prečo by mal prenajímateľ platiť daň zo sumy 620,32, keď môže odpočítať skutočné náklady? Teda od sumy 3 100,- (3600-500)odpočíta ročný “nájom” 2 880,- a pokiaľ nemá žiadne iné výdaje (napr. elektrina,plyn, KTV, internet, tak zdaňuje tento rozdiel t.j. 220,- Z toho daň 19 % = 41,80. To je rozdiel v platbe dane o 76,06. POdľa mňa veľký rozdiel. Predpokladá to však viesť evidenciu výdajov v časovom slede. Opravte ma keď sa mýlim. S pozdravom

 7. Dobry den, potrebovala by som si overit jednu vec: Ak sa prijem z prenajmu povazuje za pasivny prijem, nemozem si teda uplatnit nezdanitelnu cast zakladu dane v danovom priznani za rok 2013. Ak vsak budem mat prijem z prenajmu nizsi ako 1867,97 Euro (co je 50% nezdanitelnej casti zakladu dane za rok 2013) musim podat danove priznanie a platit dan? Nemam iny prijem, som na rodicovskej dovolenke.Dakujem

  • Dobrý deň,
   zákon o dani z príjmu od roku 2011 rozdeľuje príjmy na aktívne a pasívne. Aktívnym príjmom je príjem zo zamestnania a zo samostatnej zárobkovej činnosti teda zo živnosti. Pasívnym príjmom, tak ako píšete, je príjem z príležitostného prenájmu pri
   ktorom od roku 2011 nieje možné uplatňovať nezdaniteľnú časť dane na daňovníka. Pri príjmoch z prenájmu máte nárok za zdaňovacie obdobie 2012 si odpočítať oslobodenú časť 500,- Eur, tj. celkový príjem z prenájmu za rok 2012 – 500 = zdaniteľný príjem z prenájmu.
   Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie ste povinná podať, ak za zdaňovacie obdobie ste dosiahla zdaniteľné príjmy presahujúce 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Za rok 2012 je to suma 1822,37 EUR a pre rok 2013 je to suma 1867,97 Eur. Príjem z rodičovského príspevku je oslobodený od dane, nieje predmetom dane z príjmu a nezapočítava sa do tejto sumu.

   Ak sa mýlim prosím, opravte ma.

   Daňovníčka

 8. Dobrý deň,
  chcem sa opýtať s manželom v bezpodieľovom vlastníctve prenajímame časť /jedno podlažie/ nášho rod. domu. Manžel je evidovaný na DÚ ako prenajímateľ, je nezamestnaný nemá iný príjem a na zmluve je uvedený on. Ja som zamestnaná ako zamestnanec ale v zmluve nefigurujem. Zaujímalo by ma ako manžel môže preukázať skutočné náklady na prevádzku, teda v akom pomere, keď mesačný prenájom je 200€ aj s energiami, náklady celkové na celý dom sú elektrika 130€/mes, voda 30€/štvrťročne, internet 12€/mes. Môžeme dať do nákladov dať aj celú plynovú bombu ktorú kupujeme cca 2 x do roka a využívajú ju nájomníci?
  V dome bývame manžel, 3 roč. syn a ja + nájomníci 2 osoby. Akým pomerom sa budú deliť náklady keďže máme spoločné meradlá?
  Ďakujem vopred za odpoveď.

  • Dobrý deň,
   Aký spôsob prepočtu skutočných mesačných nákladov medzi vami a vašimi nájomníkmi zvolíte je na vás. Ide hlavne o to aby to boli oprávnené skutočné náklady, vzhľadom k tomu, že využívate jeden zdroj elektriky, tepla, vody, internetu. Najpresnejšou metodou na výpočet nákladov by bolo nainštalovanie samostatných meračov pre podnájomníkov.
   Pokiaľ plynovú bombu využívajú len nájomníci, a jej zabezpečenie je súčasťou podmienok nájomnej zmluvy, môžete si ich dať do nákladov.

   Ak sa mýlim, prosím opravte ma.

   Daňovníčka

 9. Dobrý deň,

  Chcem sa spýtať, bývam u rodičov a chcem s nimi uzavrieť zmluvu o prenájme jednej izby v byte….nájomné by bolo 40€ mesačne…musia sa rodičia registrovať na daňovom úrade+platiť z tejto sumy/12+40=480€ročne/daň??

  za odpoveď vopred ďakujem

  • Dobrý deň,
   áno, Vaši rodičia sú povinní sa zaregistrovať na miestne príslušnom daňovom úrade z dôvodu prenajímania nehnuteľnosti za odplatu. Ak Vaši rodičia poberajú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti (izby), ktorá patrí do ich bezpodielového vlastníctva manželov(BSM )je jedno kto je uvedený ako účastník zmluvného vzťahu a je registrovaný u správcu dane. Fyzická osoba je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajala nehnuteľnosť ( izbu ), požiadať o registráciu.
   V roku 2012 a aj v roku 2013 je od dane oslobodený príjem z prenájmu vo výške 500 Euro,-. Podľa toho čo píšete ak od sumy celoročného príjmu 480,- odpočítame oslobodenú sumu 500,- Euro, Vaši rodičia nemajú žiaden zdaniteľný príjem z prenájmu, majú nulový základ dane a preto niesu povinný platiť daň z príjmu z prenájmu. Od 01.01.2012 nieje možné vykázať stratu z prenájmu nehnuteľnosti.

   Daňovníčka.

 10. Dobrý deň. Stará mama mi darovacou zmluvou darvala rodinný dom, ktorý prenajímam. Keďže som študentka vysokej školy, nemôžem si uplatniť odpočítateľnú položku na daňovníka. Chcela by som vedieť, či je možné dať tento rodinný dom do prenájmu mojmu otcovi (SZČO) bezodplatne, ktorý ho bude ďalej prenajímať za trhovú cenu a tento príjem zdaňovať? Ďakujem

  • Dobrý deň,
   to, že ste študentka nemá vplyv na to čo si môžete alebo nemôžete uplatniť nezdaniteľnú časť dane na daňovníka pri príjme z prenájmu. Od 01.01.2011 zákon o dani z príjmu rozlišuje aktívny a pasívny príjem. Aktívnym príjmom je príjem zo zamestnania a príjem dosahovaný zo živnosti. Nezdaniteľnú časť dane si môžete uplatniť len pri zdaňovaní aktívneho príjmu. Pasívnym príjmom je príjem z prenájmu a ostatné príjmy ( napr. príjem z predaja nehnuteľnosti, výhra atď.)
   Na základe zmluvy medzi vami a vaším otcom môžete zdedený dom nechať do užívania vášmu otcovi. Predpokladám, že predmetom živnosti Vášho otca je aj prenájmom nehnuteľnosti. V nájomnej zmluve vyjadríte svoj súhlas resp. nesúhlas s ďalším prenajímaním v jeho mene, aby bolo jasné koho je to príjem a kto je povinný príjem z prenájmu daňovo vysporiadať. Všetky podmienky si určíte v zmluve. Aká forma zmluvy je v tomto prípade vhodnejšia medzi vami a vašim otcom by Vám vedel poradiť právnik.

   Daňovníčka.

 11. Dobry den .Chcel by som sa opytat prenajimam byt od maraca 2011 a nie som zaregistrovany ani som o tom nevedel.Ako mam teraz postupovat.Dakujem

  • Dobrý deň,
   vaša registračná povinnosť z dôvodu prenájmu bytu na miestne príslušnom daňovom úrade bola do konca apríla 2011. Mali by ste sa zaregistrovať a predložiť správcovi dane k nahliadnutiu nájomnú zmluvu. Za registráciu po termíne vám správca dane môže za zmeškanie lehoty vyrubiť pokutu.

   Daňovníčka

 12. dobry den,
  prenajimam byt od marca 2012, zaujimalo by ma, ci si mozem dat v danovom priznani do nakladov internetove pripojenie a kablovu televiziu, ktoru platim mesacne asi vo vyske 20eur? neviem nikde najst, ci su to nevyhnutne vydavky. dakujem.

  • Dobrý deň,
   Do daňových výdavkov si môžete uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku prenajímanej nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby. Pokia+ sú to nevyhnuté výdavky suvisiace s pre prenájmom bytu a sú súčasťou prenájmu bytu, môžete si ich uplatniť ako daňové výdavky.

   Daňovníčka

 13. dobry den
  Mam byt na slovensku, ktory prenajmam mesacne za 900 eu. Mam trvaly pobyt aj obcianstvo ako slovenske tak aj canadske…takze som rezidentom ako na slovensku tak aj v canade. Na slovensku okrem prijmu z prenajmu nehnutelnosti nemam ziaden iny prijem a v kanade som student. Akym sposobotm by som mala podat danove priznanie hovorim uz o podani danoveho priznania v roku 2014. Je vyhodnejsie pre mna si drzat trvaly pobyt na slovensku alebo ho zrusit…lebo na slovensku sa vobec nezdrziavam….v pripade ak by som zrusila trvaly pobyt na slovensku mozem si uplatnit nejaku zlavu pri podani danoveho priznania?

  • Dobrý deň,
   Pokiaľ máte stredisko životných záujmov v Kanade, zdržiavate sa tam, máte tam trvalý pobyt a na SVK ste menej ako 183 dní v kalendárnom roku, Kanada by vás mala považovať za svojho rezidenta. Na území SR by ste mali byť potom nerezidentom, tzn, že na na Slovensku ste považovaný za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou a zdaňujete tu len príjmy, ktoré vám plynú zo zdrojov na území SR. Slovenský zákon o dani z príjmov ustanovuje daňovníkov, ktorí nie sú povinní podať daňové priznanie.
   V roku 2014 budete podávať daňové priznanie typ B z príjmu za prenájom bytu za rok 2013. Od príjmu z prenájmu odpočítate skutočné výdavky súvisiace s prenájmom bytu (nájomne, ktoré platíte vy správcovi bytu). Lehota na podanie daňového priznanie je do 31.03.2014. Podľa toho čo píšete, tak ste povinná podať toto priznanie pretože váš ročný príjem z prenájmu je vyšší ako 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. K daňovému priznaniu priložíte potvrdenie o daňovej rezidencii v Kanade.
   Či sa rozhodnete trvalý pobyt na SVK zrušiť alebo nie, je to vaša súkromná záležitosť ale na výšku dane do nemá žiaden vplyv.

   Ak sa mýlim, prosím opravte ma.

   Daňovníčka.

 14. Dobrý deň,

  začal som prenájímať byt od 12/2012. Mám trvalý pracovný pomer, daňové priznanie doteraz za mňa priznával zamestnávateľ. niekde som čítal, že ak daňovník prenajíma byt, tak už si má daňové priznanie robiť sám, je to tak ? ten typ B priznania teda vyplním sám podľa údajov od zamestnávateľa pre časť trvalého pracovného pomeru a ďalšiu časť prenájmu podľa príjmov a výdavkov z prenájmu ? ďakujem za odpoveď a ešte by ma zaujímalo či do výdavkov môžem zarátať platby za služby spojené s užívaním bytu, fond opráv, káblovka, koncesionárske poplatky, elektrika, daň z nehnuteľností, poistenie bytu. A posledná vec – za 2012 môžem ešte uplatniť pri výdavkoch paušálnych 40% a za 2013 už skutočné? alebo už aj za 2012 je potrebné uplatniť skutočné výdavky ?

  ďakujem pekne za odpovede

  • Dobrý deň,
   áno, je to tak ako píšete. Ak máte okrem pravidelného príjmu zo zamestnania ešte aj iný príjem napr. príjem z prenájmu, ročné zúčtovanie dane Vám nerobí váš zamestnávateľ. Daňové povinnosti za rok 2012 si vysporiadate podaním daňového priznania typ B do 31.03.2013. V tejto lehote na podanie daňového priznania je daň z príjmu aj splatná.
   Pri nezaradení prenajímaného bytu do obchodného majetku sa táto nehnuteľnosť považuje za osobný majetok a výdavky vynaložené na obstaranie, údržbu, opravu, rekonštrukciu a udržiavanie, daň z nehnuteľnosti a poistenie takéhoto majetku sa považujú za výdavky na osobnú spotrebu daňovníka. Z uvedeného vyplýva, že ich nie je možné daňovo uplatniť a pre účely vyčíslenia základu dane z príjmu z prenájmu bytu dosiahnutý príjem z prenájmu neznižujú. Do daňových výdavkov si v takomto prípade môžete uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku prenajímanej nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby.
   Za rok 2012 môžete ešte posledný krát využiť paušálne výdavky vo výške 40% zo zdaniteľného príjmu, za rok 2013 si budete môcť od príjmu z prenájmu odpočítať len skutočné výdavky.

   Daňovníčka.

 15. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako mám zaradiť byt , ktorý prenajímam do obchodného majetku., aby som si do nákladov mohla započítať aj hypotéku. Ďakujem

  • Dobrý deň,
   byt do obchodného majetku zaradíte tak, ho zaradíte do odpisovej skupiny, vypočítate mesačné odpisy a budete o nom účtovať. Môže viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo alebo daňovú evidenciu podľa par. 6 ods. 11 zákona o dani z príjmu.
   Do daňových výdavkov splátku hypotéky (istiny) nemôžete započítať. Do daňových nákladov sa vám premietne prostredníctvom daňových odpisov. Do daňových nákladov si môžete započítať aj úroky úveru, ktoré platíte každý mesiac spolu so splátkou hypotéky.

 16. dobrý deň, prenajímam byt a chcem sa spýtať-
  -bývalí podnájomníci mi nezaplatili za 2 mesiace nájom, dala som ich aj na súd. Jedna daňová pracovníčka mi povedala, že do svojho príjmu si musím pripočítať sumu, ktorú mi mali zaplatiť a z toho urobiť aj výpočet dane.ale mne sa zdá nelogické platiť daň z príjmu,ktorý som zatiaľ nedostala. Naozaj si mám do svojho príjmu z prenájmu započítať sumu podľa zmluvy aj keď nebola vyplatená?
  -po odchode nájomníkov som v byte zrekonštruovala elektriku a kúpeľňu. Trvalo to dva mesiace a po skončení rekonštrukcie som znova prenajala byt. Chcem sa spýtať-môžem si do výdavkov započítať tieto výdavky? aj keď som za tieto dva mesiace nemala žiadnych podnájomníkov?

  • Dobrý deň,
   -ak nemáte zaradený byt do obchodného majetku, vaším príjmom z prenájmu je všetko čo dostanete od nájomníkov za zdaňovacie obdobie 2012.
   – pri nezaradení prenajímaného bytu do obchodného majetku sa táto nehnuteľnosť považuje za osobný majetok a výdavky vynaložené na obstaranie, údržbu, opravu,j rekonštrukciu a udržiavanie takéhoto majetku sa považujú za výdavky na osobnú spotrebu daňovníka. Z uvedeného vyplýva, že ich nie je možné daňovo uplatniť a pre účely vyčíslenia základu dane z príjmu z prenájmu bytu dosiahnutý príjem z prenájmu neznižujú. Do daňových výdavkov si v takomto prípade môžete uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku prenajímanej nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby.

   Daňovníčka

 17. Dobrý deň,
  môj syn je študent VŠ, po mojom manželovi zdedil byt a chce ho prenajať od januára 2013 za 350 Eur mesačne. Musí sa prihlasiť na daňovom úrade do 30 dní od uzavretia zmluvy? A na konci roku má podať daňové priznanie? Ako sa bude vypočítavať daň v takomto prípade, keď iný príjem nemá ale poberá 168 Eur sirotský dôchodok?

  • Dobrý deň,
   tak ako píšete, máte oznamovaciu povinnosť konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom bol byt prenajatý (tzn.podpísaný nájomná zmluva).
   Za rok 2013 bude podávať z príjmu z prenájmu daňové priznanie typ B do 31.03.2014 miestne príslušnému správcovi dane.V lehote podania je daň z príjmu aj splatná. Sirotský dôchodok nieje predmetom dane z príjmu, tento príjem sa do daňového priznania neuvádza. Za rok 2013 bude mať nárok na oslobodenú časť v sume 500,-euro /rok z celkových príjmov z prenájmu.
   celkový príjem za rok 2013: 12 x 350 = 4200,-
   zdaniteľný príjem za rok 2013: 4 200 – 500 euro = 3700,- Euro
   daňové výdavky za rok 2013: skutočné preukazateľné výdavky x (3700/4200)
   zdaniteľný príjem + daňové výdavky = základ dane * 19% = daň z prenájmu.

   Daňovníčka
   Pri príjme z prenájmu od roku 2011 už nieje možné uplatniť nezdaniteľnú časť dane na daňovníka.

 18. dobry den, rozmyslam o predaji bytu ktory mam zaradeny do obchodneho majetku, nadobudacia cena bytu bola 40 000 tisic pred 10 timi rokmi, ak by som ho predala za 75 000 tisic dnes v roku 2013, platim 19% z 35 000 tisic? byt stale prenajimam a vediem si o nom uctovnictvo. Neznizuje sa povodna cena bytu napriklad o odpisy? pripadne nieco ine na co som zabudla?

  • Dobrý deň,
   pokiaľ prenajímaný byt máte zaradený v obchodnom majetku, tzn. že o ňom účtujete alebo vediete daňovú evidenciu podľa par. 6. ods. 11 zákona o dani z príjmu, si uplatňujete daňové výdavky podľa par. 2 písm. i) na dosiahnutie, zabezpečenia a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaným v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v daňovej evidencii. Ak sa rozhodnete predať takýto byt, príjem z predaja takéhoto bytu je oslobodený od dane z príjmu po 5-tich rokoch od vyradenia z obchodného majetku. Deň vyradenia z obchodného majetku je deň kedy sa o ňom naposledy účtovalo.

   Daňovníčka

   • dakujem za odpoved, to znamena ze ak som to nevyradil z obchodneho majetku, tak platim dan zo zisku a to 19% tak ako som pisal hore, o znizeni ceny bytu vzhladom na odpisy mi neviete poradit?

    • Dobrý deň,
     ak ide o predaj bytu zaradeného v obchodnom majetku od príjmov z prenájmu okrem iných nákladov odpočítavate každoročne odpisy.

     Ak by ste predávali majetok, ktorý nieje ani nebol zaradený v obchodnom majetku, odpisy nevyčísľujete! Od príjmu z predaja takéhoto bytu môžete odpočítať cenu bytu za ktorú ste ho kúpili, finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technického zhodnotenie, opravu a údržbu nehnuteľnosti, výdavky súvisiace s predajom bytu (napr. poplatok za znalecký posudok, výdavky za spracovanie kúpno – predajnej zmluvy, správne poplatky).

     Daňovníčka

     • dve otazky:
      1. byt je zaradeny do obchodneho majetku, a teda som napriklad za posledne tri roky uplatnil odpisy 3000€, byt som kupil za 50000€ pred tromi rokmi treraz ho predam za 60000€ mam platit dan 19% z 10000€? alebo 50000€ – 3000€ odpis a teda platit dan 19% z 13000€ ? to znamena ze odpisy ponizuju nakupnu cenu bytu alebo sa cena povodna cena z predtroch rokov zachovava a dan sa plati iba zo zisku ?
      2. otazka, v pripade ze mam stratu z prenajmu ten isty ktory je zaradeny do obchodneho majetku, ktoru prenasam treti rok, mozem ju uplatnit pri predaji tohto bytu a tym znizit dan ktoru mam zaplatit?

     • Dobrý deň,
      1. V prípade, ak pôjde o predaj obchodného majetku (prenajímaného bytu) evidovaného v daňovníka podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, ktorý dosahuje príjmy z prenájmu nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, tieto budú zdaniteľným príjmom podľa § 8 zákona o dani z príjmov, nakoľko ustanovenie § 6 ods. 5 zákona o dani z príjmov sa uplatňuje len pri príjmoch z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti. Dňom vyradenia bytu z obchodného majetku daňovníka sa rozumie deň, v ktorom ste posledný raz účtoval o majetok v účtovníctve alebo uvádzal v evidencii podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov.
      základ dane príjmu z predaja bytu = predajná cena – nadobúdacia cena.
      Keďže ste mal byt zaradený v obchodom majetku, tri roky ste ho odpisoval, nadobúdacia cena bytu ( 50 000,- Euro) sa pre účely výpočtu základu dane z predaja bytu poníži o uplatnené odpisy ( 3 000,- Euro) tj. 50 000 – 3 000 = 47 000,-Euro potom:
      ZD = 60 000 – 47 000
      ZD = 13 000 x 19ˇ% = daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti.

      2. V zmysle § 6 ods.6 zákona o dani z príjmu ak preukázateľné výdavky spojené s príjmom z prenájmu sú vyššie ako tieto príjmy, od 01.01.2012 sa na tento rozdiel neprihliada, tj. od 01.01.2012 nieje možné vykázať daňovú stratu z príjmov z prenájmu. Straty vykázané za rok 2011 a roky predchádzajúce sa „doumorujú“ podľa znenia ZDP účinného do konca roku 2011, teda „po starom“. Stratu z prenájmu bytu za predchádzajúce roky nemôžete uplatniť pri predaji bytu a tým si znížiť základ dane pri predaji bytu. Sú to predsa dva rôzne príjmy,
      – príjem z prenájmu bytu ide podľa §6 ods. 3 zákona o dani z príjmu – zdaňujte príjem z prenájmu a umorujete daňovú stratu z prenájmu za predchádzajúce roky
      – príjem z predaja bytu ide podľa §8 zákona o dani z príjmu – nemá nič spoločné s umorovaním straty z prenájmu

      Ak sa mýlim, prosím opravte ma.

      Daňovníčka

 19. Dobry den,

  chcel by Vas poprosit o radu.

  Od marca 2012 do januara 2013 ako FO – nepodnikatel prenajimam byt za 260 eur/mesacne vratane zalohovych platieb. Dostal som aj zabezpeku vo vyske 260 eur, ktoru vratim vo februari 2013, ak vsetky veci budu odovzdane v neposkodenom stave.

  Mozem vydavky z prenajmu za rok 2012 stale uplatnit pausalne (40 percent)?

  Ako to bude s vratenim zabezpeky? Mam zabezpeku zahrnut do celkovych prijmov za rok 2012? A ako to bude s januárom 2013 resp. februárom 2013 ked tu zabezpeku vratim a uz nebudem prenajimat?

  Dakujem a prajem pekne sviatky.

  • Dobrý deň,
   za rok 2012 môžete posledný krát uplatniť paušálne výdavky vo výške 40% z príjmu z prenájmu. Od 01.01.2013 môžete kalkulovať len so skutočnými (preukázateľnými) výdavkami.
   Vaším celkovým príjmom z prenájmu za zdaňovacie obdobie 2012 je všetko čo dostanete od nájomníkov. K tomu patrí aj záloha, ktorú vrátite po skončení nájomníkom po skončení nájmu. V roku kedy dôjde k vráteniu zálohy nájomníkom, to bude váš výdavok o ktorý si ponížite príjem.

   Daňovníčka.

 20. Dobrý deň. Moja otázka sa týka oprávnených výdavkov o ktoré môžem znížiť daňový základ.Môžem si položky, ako zaplatená daň z nehnuteľnosti, poistenie domácnosti, fond opráv bytu, fond opráv vchodu, splátka stavebného úveru odrátať ako oprávnené výdavky??? Čítam tu rôzne názory na webe, tak Vás prosím o odpoveď.Ďakujem. Adriana

  • Dobrý deň,
   Rozhodnutie o zaradení, resp. nezaradení prenajatej nehnuteľnosti do obchodného majetku má vplyv na možnosti uplatnenia výdavkov vzťahujúcich sa k prenajatému majetku, ale aj na spôsob zdanenia príjmov v prípade jeho predaja.
   A. /Pri zaradení prenajímanej nehnuteľnosti do obchodného majetku má daňovník právo uplatňovať si výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu, ktoré sa vzťahujú na túto nehnuteľnosť (obchodný majetok). Daňovník si uplatňuje tzv. daňové výdavky definované v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov. O výdavky vynaložené na obstaranie, údržbu, opravu obchodného majetku je možné pri vyčíslení čiastkového základu dane z prenájmu nehnuteľnosti znížiť dosiahnuté príjmy z prenájmu. V tom prípade môže do nákladov zahrnúť zaplatená daň z nehnuteľnosti, poistenie domácnosti, úroky z úveru, účtovné odpisy bytu atd.

   B./Pri nezaradení prenajímanej nehnuteľnosti do obchodného majetku sa táto nehnuteľnosť považuje za osobný majetok a výdavky vynaložené na obstaranie, údržbu, opravu a udržiavanie takéhoto majetku sa považujú za výdavky na osobnú spotrebu daňovníka. Z uvedeného vyplýva, že ich nie je možné daňovo uplatniť a pre účely vyčíslenia čiastkového základu dane z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti dosiahnutý príjem z prenájmu neznižujú. Do daňových výdavkov si v takomto prípade daňovník môže uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku prenajímanej nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov
   na ostatné služby. Do daňových výdavkov nemôže v takomto prípade zahrnúť, napr. ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností.

   Daňovníčka

 21. Dobrý deň, SZČO kúpila byt v novembri t.r. a chce si ho zaradiť do obchodného majetku, aby si mohla uplatniť všetky výdavky spojené s nadobudnutím a rekonštrukciou tohto bytu. Následne chce daný byt prenajímať ako obchodné priestory inej spoločnosti. Aké kroky je potrebné spraviť, aby sa tento byt mohol zaradiť do OM SZČO?

  Ďakujem.

  S pozdravom Lenka.

  • Dobrý deň,
   zaradenie bytu do obchodného majetku znamená účtovanie o ňom. V jednoduchom účtovníctve ide napr. o zaevidovanie nákupu bytu v peňažnom denníku, zaevidovanie v knihe majetku, priradenie účtovnej skupiny a výpočítanie alikvotnej časti účtovných a daňových odpisov za rok 2012

   Daňovníčka

   • Dobrý deň a nie je problém v tom, že tento byt bol kúpený na súkromnú osobu živnostníka a nie na jeho obchodné meno? Môže si aj takýto byt bez problémov zaradiť do majetku? Taktiež sa na danom byte vykonáva rozsiahla rekonštrukcia, môžem z tejto rekonštrukcie evidovať všetky náklady do účtovníctva alebo to musím urobiť až na konci a zaradiť to do účtovníctva ako technické zhodnotenie?

    Ďakujem. Lenka

    • Dobrý deň,
     Ak ide o byt, ktorý kupoval živnostník ako súkromná osoba, je to nehnuteľnosti, ktorá nebola kupovaná za účelom dosahovania príjmu z podnikania. Potom príjem z prenájmu takejto nehnuteľnosti nieje príjmom zo živnosti podľa par. 6 ods. 1 a 2, ale príležitostným prenájmom podľa par. 6 ods. 3. Takúto nehnuteľnosti je možné zaradiť do obchodného majetku, vypočítate si ročné odpisy, zaradíte ju do evidencie majetku v roku v roku kedy ju prenajmete. Do daňových výdavkov nezohľadnujete odpisy pred zaradením do obchodného majetku. V daňových výdavkoch potom uplatnujete skutočné výdavky. Musíte však viesť bud jednoduché alebo podvojné účtovníctvo alebo evidenciu podľa par.6 ods. 11 o príjmoch a výdavkoch v časovom slede, evidenciu o hmotnom a nehmotnom majetku, ktorý možno odpisovať a evidenciu o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.
     Napr. byt ako nehnuteľnosť sa odpisuje 20 rokov. Byt bol kúpený v roku 2004 a z dôvodu prenajatia bytu ho zaradíte do obchodného majetku v roku 2012.
     Odpisy bytu si do nákladov môžete uplatniť iba od roku 2012 vo výške 1/20. Odpisy za roku 2004 až 2011 si nemôžete uplatniť do daňových nákladov!!!
     Odo dňa zaradenia bytu do obchodného majetku účtujete v súvislosti s prenájmom bytu o daňových výdavkoch na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázatelne vynaložených daňovníkom, zaúčtovaných v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaných v daňovej evidencii.
     Pokial sa v budúcnosti rozhodnete predať tento byt, ktorý bol zaradený v obchodnom majetku, príjem z predaja bytu bude oslobodený od dane až po uplynutí piatich rokov od vyradenia bytu z obchodného majetku.

     Daňovníčka.

     • Dobrý deň, ešte raz ďakujem za vyčerpávajúce odpovede. Už v tom mám teraz jasno.

      S pozdravom Lenka

     • Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúcu odpoveď. Čiže, ak som to správne pochopila, ani rekonštrukciu tohto bytu robenú pred prenajatím priestorov, si nesmiem dať do účtovníctva ako výdavok (náklad), áno? A chcem sa opýtať, sú so zaradením bytu do účtovníctva SZČO ešte spojené aj nejaké iné povinnosti? Myslím voči sociálnej poisťovni, či ným inštitúciám.

     • Dobrý deň,
      dátum zaradenia bytu do obchodného majetku ( tj. od kedy budete o nom účtovať resp. viesť daňovú evidenciu podľa §6 ods. 11) si určujete vy. Byt do obchodného majetku zaradujete v zostatkovej cene. Vychádza sa z obstarávacej ceny bytu a po odpočítaní odpisov za roky, kedy byt nebol zaradený v obchodnom majetku. Podotýkam, že z príležitostného prenájmu podľa §6 ods.6 nieje možné vykázať stratu. Pokial byt zaradíte do obch. majetku pred rekonštrukciou všetky náklady na rekonštrukciu idú do technického zhodnotenia obchodného majetku (bytu). Ak byt zaradíte do obchod. majetku po ukončené rekonštrukcie, tie to výdavky si nemôžete odpočítať od príjmov z prenájmu. Zaradenie bytu do obchodného majetku nemá žiadnu spojitosť s oznamovacou povinnosťou voči sociálne poisťovni ani žiadnym iným inštitúciám.

      Ak sa mýlim, prosím opravte ma.

      Daňovníčka

 22. Dobry den, chcel by som sa spytat ci su tieto moje vypocty a uvahy spravne:

  Som FO nepodnikatel, nehnutelnost nemam v obchodnom majetku. Tiez mam prijem zo zavislej cinnosti. Od 1.11.2012 prenajimam izbu za 150 eúr mesačne + 150 eúr kaucia.( Kaucia a a novembrové nájomné bolo zaplatené zač. novembra, decemrbove nájomne podľa nájomnej zmluvy bankovym prevodom). Splatnosť nájomného je do 17.dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu za ktorý nájom prislúcha. T.j. Januárový nájom je splatný podľa zmlúvy do 17.12.2012. S nájomníkom som sa dohodol, že mi môže poslať nájomné prevodom začiatkom januára t.j. až v roku 2013.

  Počitam správne ak do daň. priznania za rok 2012 dám: 150 e ( kaucia) + 150e (novem. nájom) + 150e (dec.nájom) = 450e. Do daň priznania uvediem sumu 450e a neplatím žiadnu daň a až v ďalšom priznaní za rok 2013 uvediem aj januárové nájomné?

  Vopred ďakujem za odpoveď

  • Dobrý deň,
   vaším príjmom z prenájmu za rok 2012 je všetko čo dostanete v roku 2012 tzn. 150 e ( kaucia) + 150e (novem. nájom) + 150e (dec.nájom) = 450e. Nájomné za január vyplatené v januári bude príjmom roku 2013.

   Váš základ dane z prenájmu za rok 2012 je vo výške 0,- Euro pretože príjem za rok 2012 je v sume 450 a oslobodená časť je v sume 500 Euro, potom 450 -500=0. Ak vaše príjmy z prenájmu presiahnu 500
   eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú .

   Daňovníčka

 23. Dobry den, chcela by som sa spytat ci su moje vypocty a uvahy spravne:

  Som FO nepodnikatel, nehnutelnost nemam v obchodnom majetku. Od 15.12.2012 prenajimam byt za 500 Eur mesacne. V decembri som od najomcu zinkasovala kauciu vo vyske 250eur, ktora bude pri ukonceni prenajmu vratena najomcovi v plnej vyske, pokial nedojde k poskodeniu prenajimanej nehnutelnosti. Dalej som zinkasovala najomne za mesiac december 2012 vo vyske 250 Eur a najomne za mesiac januar 2013 vo vyske 500 Eur. Spolu som teda od najomnika v roku 2012 dostala za najom 750 Eur a 250 Eur kauciu.
  Danovy zaklad z prenajmu bytu za rok 2012 by som vypocitala ako 750(prijmy okrem kaucie) – 0,4×750(pausalne vydavky) – 500(nezdanitelna cast zakladu dane) = 750-300-500 = -50 a teda nemam nic na zdanenie a mozem poziadat zamestnavatela o rocne zuctovanie dane z prijmu zo zavislej cinnosti. (ine prijmy okrem prijmu zo zavislej cinnosti a z prenajmu som v roku 2012 nemala).

  Prosim ak sa mylim, nasmerujte ma na spravne uvahy.

  Dakujem pekne.
  S pozdravom
  Ivana

  • Dobrý deň,

   Suma Vašich celkových príjmov z prenájmu za rok 2012 je v sume 750 (nájomné ) + 250 (zábezpeka) = 1000 Euro

   U fyzických osôb, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu a vo Vašom prípade aj pri evidencii príjmov z prenájmu a obdržia príjem, ktorý má charakter „zálohy“, alebo nejakej zábezpeky na pokrytie možných výdajov, je takýto príjem zdaniteľný.

   Výpočet zdaniteľných príjmov za rok 2012:
   1000 – 500 (oslobodené od dane) = 500 ,-

   Výpočet daňových výdavkov :
   500 Euro x 40% = 200 EURO

   Daňový základ dane:
   500 – 200 = 300

   Výpočet dane z prenájmu 2012
   300 x 19%= 57 Euro daň na úhradu miestne príslušnému správcovi dane.

   Pripomínam, že od roku 2011 už nieje možné uplatniť nezdaniteľnú časť dane na daňovníka pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností.

   Daňovníčka

   • Dobry den,

    dakujem za odpoved. Podla toho ako pisete mi vychadza, ze je pre mna vyhodnejsie nepouzit pausalne vydavky 40%, ale skutocne naklady, za predpokladu ze je mozne do nakladov zapocitat aj poistenie nehnutelnosti, domacnosti, naklady vynalozene na zhananie najomnika, a pod.

    Zaujimalo by ma ako je to s poistenim a danou z nehnutelnosti, ci je mozne dat do nakladov poistenie nehnutelnosti/domacnosti, alebo dan z nehnutelnosti, ktore platim rocne, v celej vyske, alebo mozem do nakladov zahrnut len alikvotnu ciastku za obdobie za ktore byt prenajimam.

    Je mozne prosim Vas zahrnut do nakladov aj proviziu realitnej kancelarii, ktoru som zaplatila za zohnanie najomnika?

    Pripadne ak ma viete navigovat na zakon, v ktorom je to explicitne napisane, budem vam povdacna.

    Vopred dakujem za odpoved a prajem pekny den.
    Ivana

    • Dobrý deň,
     Ako FO nepodnikateľ sa môžete rozhodnúť či prenajímaný byt zaradíte do obchodného majetku.
     Rozhodnutie o zaradení, resp. nezaradení prenajatého bytu do obchodného majetku má vplyv na možnosti uplatnenia výdavkov vzťahujúcich sa k prenajatému majetku, ale aj na spôsob zdanenia príjmov v prípadneho jeho predaja.
     A. /Pri zaradení prenajímaného bytu do obchodného majetku má daňovník právo uplatňovať si výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu, ktoré sa vzťahujú na túto nehnuteľnosť (obchodný majetok). Daňovník potom si uplatňuje tzv. daňové výdavky definované v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov. O výdavky vynaložené na obstaranie, údržbu, opravu obchodného majetku je možné pri vyčíslení čiastkového základu dane z prenájmu nehnuteľnosti znížiť dosiahnuté príjmy z prenájmu. V tom prípade môže do nákladov zahrnúť zaplatená daň z nehnuteľnosti, poistenie domácnosti, úroky z úveru, proviziu realitnej kancelarii, účtovné odpisy bytu atd.
     Upozorňujem, že prípadný príjem z predaja takéhoto bytu, ktorý bol zaradený v obchodnom majetku, je oslobodený od dane z príjmu až po piatich rokoch od vyradenia z obchodného majetku.

     B./Pri nezaradení prenajímaného bytu do obchodného majetku sa táto nehnuteľnosť považuje za osobný majetok a výdavky vynaložené na obstaranie, údržbu, opravu, rekonštrukciu a udržiavanie takéhoto majetku sa považujú za výdavky na osobnú spotrebu daňovníka. Z uvedeného vyplýva, že ich nie je možné daňovo uplatniť a pre účely vyčíslenia základu dane z príjmu z prenájmu bytu dosiahnutý príjem z prenájmu neznižujú. Do daňových výdavkov si v takomto prípade daňovník môže uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku prenajímanej nehnuteľnosti, ako sú napr. výdavky na energie vrátane výdavkov na ostatné služby. Ak neprenajímate byt celý rok, nemôžete uplatniť do daňových výdavkov celoročné nájomné za byt, ale len za obdobie kedy bol byt prenajatý. Ak byt nieje zaradený v obchodnom majetku do daňových výdavkov nemôžete v takomto prípade zahrnúť, napr. ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností, ani úroky z hypotéky.

     Daňovníčka

 24. dobry den,

  prenajimam byt a som aj registrovany na danovom urade.
  Momentalny podnajomnik by si chcel v mojom byte zriadit sidlo firmy.
  Co by sa pre mna ,ako prenajimatela menilo v pripade,ze by som mu
  dal pisomny suhlas?

  • Dobrý deň,
   Vašu otázku by som skôr smerovala na právnika, ktorý má skúsenosti s obchodným právom.
   Majiteľ firmy je povinný na živnostenskom úrade a obchodnom registri predložiť nájomnú zmluvy, resp. zmluvy o budúcej zmluve. V nej musí byť vyslovene uvedené, že vlastník prenajímaných priestorov súhlasí so zriadením sídla spoločnosti.
   Nemalo by sa pre Vás meniť nič. Plnenie vašich daňových povinností voči daňovému úradu zostáva naďalej rovnaké ako doteraz. Polial vám bude nájomné za sídlo firmy platiť firma, treba s ňou spísať zmluvu o prenájme priestorov. Za firmu, ktorá bude mať sídlo vo vašom prenajatom byte zodpovedá konateľ konkrétnej firmy. Majiteľ nezodpovedá za podnikateľskú činnosť spoločnosti, ktorá sídli v prenajatých priestoroch. Podmienky umiestnenia sídla firmy by som Vám odporučila konkretizovať v zmluve o prenájme bytu. Takúto zmluvy by som určite konzultovala s právnikom.

   Prosím opravte ma, ak sa mýlim

   Daňovníčka.

 25. dobry den
  Zijem trvalo a pracujem v canade ale mam byt na slovensku ktory prenajimam. Dane z prenajmu platim na slovensku. Mozem dane z prenajmu tejto nehnutelnosti odviest v canade? a nie na slovensku?

  • Dobrý deň,
   Rozhodujúca je skutočnosť, v ktorom štáte ste rezidentom a aký druh príjmu ste dosiahli. Od toho sa odvodia vaše daňové povinnosti. Ak máte trvalý pobyt na Slovensku, podľa slovenskej legislatívy ste rezidentom SR. Vzhľadom k tomu, že žijete dlhodobo v Kanade, je možné, že vás považuje za rezidenta aj Kanada. V takom prípade dochádza ku konfliktu dvojitej rezidencie, ktorý sa rieši pomocou zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
   Ak ste napríklad rezidentom Kanady, musíte požiadať tamojší daňový úrad o vydanie potrdenia o daňovej rezidencii. Tam, kde máte daňovú rezidentúru, priznáte všetky svoje príjmy. Na elimináciu dvojitého zdanenia použijete príslušné ustanovenia medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Kanadou č. 96/2007 Z.z.
   Ak ste Kanadským daňovým rezidentom, na Slovensku ste považovaný za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou a zdaňujete tu len príjmy, ktoré vám plynú zo zdrojov na území SR. Slovenský zákon o dani z príjmov ustanovuje daňovníkov, ktorí nie sú povinní podať daňové priznanie. Medzi nich patria aj tí, ktorí poberajú príjem zo závislej činnosti, ak ich celoročná výška neprekročí polovicu nezdaniteľnej časti základu dane platnú pre dané zdaňovacie obdobie. Pokiaľ váš celkový príjem z prenájmu na Slovensku nepresiahol túto hranicu, nemusíte podať priznanie. Tento príjem ale uvádzate ako súčasť celosvetových príjmov v Kanade pri rešpektovaní tamojších právnych noriem a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

   Daňovníčka

 26. dobry den, aku pokutu zvykne danovy urad vyrubit, v pripade, ze by nebola dodrzana 30-dnova lehota na registraciu na prenajom nehnutelnosti od skoncenia mesiaca, v ktorom bola nehnutelnost prenajata?
  Na nete som nasla len:
  # Nesplnenie registračnej povinnosti k dani z príjmov – sankcia 60 az 20.000 EUR, co je dost velke rozpätie, a dalej
  # neviem ci “nesplnenie” sa vztahuje na nepodanie registracnej ziadosti, alebo i na nesplnenie 30-dnovej lehoty

  Dakujem vopred

  S pozdravom

  Katka

  • Dobrý deň,
   v zákone o dani z príjmov je stanovená lehota na registráciu do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola nehnuteľnosť prenajatá. Ak túto lehotu nedodržíte, správca dane vám vyrubí pokutu na nesplnenie registračnej povinnosti v zákonom stanovenej lehote. Zvyčajná výška pokuty je 60 euro,-

   Daňovníčka

 27. dobry den,
  v roku 2012 som na mat. dovolenke, od juna 2012 som na rodicovskej dovolenke. Matersku som mala vo vyske 700 x 5 mesiacov, rodicovsky prispevok 194,70 x 7 mesiacov. Za prenajom nehnutelnosti som mala za rok 2012 sumu 690 € a zo zavislej činnosti t.j. z prace mi poslali odmenu 60 €.
  1) Plati to, ze ked moj prijem nepresiahol sumu 50 % z nezdanitelnej čiastky na danovnika t.j. 1822,37 nemusim podavať danové priznanie? Mam teda poziadat zamestnavatela o rocne zuctovanie dane?
  2) Moze si moj manzel uplatnit nezdanitelnu časť na manzelku? ak ano, mam si od zamestnavatela alebo socialnej poistovne ziadat potvrdenie o vyske materskej a rodicovskeho prispevku?
  3) odratava sa prijem z materskej a rodicovskeho prispevku na uplatnenie nezdanitelnej časti na manzelku?
  dakujeme pekne za odpoved

  • Dobrý deň,
   add1/ .Na daňovom úrade máte aktívnu registráciu k prenájmu tzn. že byt prenajímate a máte z neho príjem. Máte teda stále povinnosť podávať priznanie. Ak daňové priznanie nepodáte do 31.03, správca dane vás na jeho podanie vyzve a uloží pokutu za jeho nepodanie v zákonom stanovenej lehote.

   add2./ Pre potreby výpočtu nezdaniteľnej časti dane na manželku Váš manžel musí vydokladovať váš príjem za rok 2012. Budete potrebovať potvrdenie o príjme od vášho zamestnávateľa za rok 2012 a potvrdenie o príjme zo sociálnej poisťovne za rok 2012. Pod pojmom vlastný príjem manželky sa podľa zákona o dani z príjmov sa rozumie vlastný príjem manželky znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré bola manželka v príslušnom zdaňovacom období povinná zaplatiť.

   add 3./ Do príjmu manželky pre účely nezdaniteľnej časti dane manželku sa nezahŕňajú
   – zamestnanecká prémia, daňový bonus
   – zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
   – štátne sociálne dávky – rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, vianočný príspevok , príspevok na bývanie
   – štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúci na budúce povolanie.

   Daňovníčka

   • Dakujem pekne za odpoved. Nerozumiem vsak Vasej odpovedi add1…. podla Vasej odpovede som pochopila, ze danove priznanie podat musim………viete mi teda prosim vysvetlit co mam konkretne uviest do danoveho priznania, ked zakon hovori o tom, ze Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, t.j. za rok 2012 je to 1 822,37 €. a ja som mala zdanitelny prijem z prenajmu nehnutolnosti 690 € a 60 € zo zavislej činnosti?

 28. byt prenajímame spolu s manželkou, každý rok podávame daňové priznanie individuálne (5 rokov). Za rok 2012 však máme príjem z prenájmu len 900 €, po rozdelení na 1/2 a odpočítaní nezdaniteľného základu 500€ to bude 0. Každý z nás ma ešte príjem zo zamestnania. Som povinný podať daňové, alebo o to môžem požiadať zamestnávateľa, aby vykonal ročné zúčtovanie?

  • Dobrý deň,
   volila by som cestu podania daňového priznania aj ked príjem z prenájmu je “nulový”. Na daňovom úrade máte aktívnu registráciu k prenájmu tzn. že byt prenajímate a máte z neho príjem. Máte teda stále povinnosť podávať priznanie. Ak daňové priznanie nepodáte do 31.03, správca dane vás na jeho podanie môže vyzvať.

   Daňovníčka.

 29. Dobry den,
  vlastnime byt 2 osoby (nie sme manzelia), naklady su nasledovne (spravca, plyn, elektrika, tv+internet = 165€) byt chceme zacat prenajimat od januara 2013 za 370€, ake su nase povinnosti? kolko budeme platit na daniach? budu tieto prijmy rozdelene medzi 2 osoby?(myslim to tak, ze suma 12×370=4440 je prijem pre oboch vlastnikov, na danovom urade dokladuju obe osoby na danpovom?) pride mi to cele komplikovane… da sa z prijmu odpocitat napr.aj uroky z uveru? Dakujem pekne za odoved.

  • Dobrý deň,
   add 1./ Jednou z prvých povinností registračná povinnosť z dôvodu prenajímania bytu na miestne príslušnom daňovom úrade. Lehota na registráciu je do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy dôjde k prenajatiu byty za odplatu. Vo vašom prípade je registračná povinnosť do konca februára 2013. Podmienky prenájmu bytu si dohodnete s nájomcom v zmluve o prenájme. Počas celej doby prenájmu musíte viesť min. daňovú evidenciu o príjmoch a výdajoch, o hmotnom a nehmotnom majetku ktorý možno odpisovať a evidenciu o zásobách, pohladávkach a záväzkoch podľa par. 6 ods. 11 zákona o dani z príjmu

   add 2./ ak budete mať okrem príjmu z prenájmu bytu aj iný príjem napr. príjem zo zamestnania, budete podávať daňové priznanie typ B kde uvediete všetky príjmy za rok 2013. Pri prenájme nehnuteľnosti je od dane v roku 2012 oslobodených 500,-Euro.

   add3. / Príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k bytu alebo zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie
   sa zahrnú do základu dane jednotlivých daňovníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov. Podielový spoluvlastník nehnuteľnosti si nemôže na účely zdanenia určiť iný podiel na príjmoch a výdavkoch z prenájmu nehnuteľností ako je jeho podiel na
   nehnuteľnosti. Podiel určuje veľkosť vlastníckeho práva a je východiskovým predpokladom pre
   posúdenie právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej nehnuteľnosti, preto aj pre prípad dohody
   spoluvlastníkov o hospodárení s nehnuteľnosťou, musia byť zmeny podielov vždy zapísané v katastri
   nehnuteľnosti.
   add 4./ V prípade, že byt zaradíte do obchodného majetku, tzn. budete účtovať odpisy, môžete zahrnúť do nákladov aj úroky z úveru. Ak byt zaradíte do obchodného majetku, príjem z jeho prípadného predaja v budúcnosti bude od dani z príjmu oslobodení po uplynutí 5-tich rokov od vyradenia z obchodného majetku.
   Prosím opravte ma ak sa mýlim.

   Daňovníčka

 30. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať ohľadom možnosti zaradenia bytu do obchodného majetku – akým spôsobom je to možné? Môže účtovať / resp. evidovať odpisy k nehnuteľnosti na prenájom aj FO – nepodnikateľ? Alebo je to možné len vo forme živnosti prípadne obchodnej spoločnosti. Niekde som zachytila informáciu, že je možné prenájom zdaňovať aj ako podnikateľskú činnosť ak sú poskytované aj ďalšie služby. V našom prípade je to upratovanie. Malo by zmysel z dôvodu daňovej optimalizácie riešiť zmenu na nejakú formu podnikania? Len v takom prípade neviem ako je to napr. pri živnosti s odvodmi a podobne. Neriešili ste to niekto???

  • Dobrý deň,
   ak chcete prenájom bytu využívať na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov, môžete byt zaradiť do obchodného majetku, t. j. budete o ňom účtovať alebo ho evidovať v daňovej evidencii vedenej podľa § 6 ods. 11 alebo ods. 14 zákona. Ak je byt zaradený v obchodnom majetku možno ako daňový výdavok uplatniť napr. odpisy majetku, výdavky na opravy bytu, úroky z úverov alebo pôžičiek, ktoré ste si zobral na jeho kupu, daň z nehnuteľnosti, ďalšie prevádzkové výdavky. Odpisovať majetok môžete len v prípade, ak o ňom účtujete alebo ho evidujete podľa § 6 ods. 11 alebo ods. 14 zákona o dani z príjmov a súčasne ho používate na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Doba odpisovania bytu je 20 rokov. Od roku nadobudnutia bytu do vlastníctva (napr. v roku 2005 ) vypočítate z obstarávacej ceny bytu ročný odpis vo výške 1/20. Pri zaradení takého bytu do obchodného majetku ( napr. v roku 2012 ) nemôžete zohľadniť odpisy za roky ( 2005 až 2011) kedy nebol zaradený do obchodného majetku . Odpisy zohladníte až za rok v ktorom začnete o prenajímanom byte účtovať. Zaradenie resp. nezaradenie bytu do obchodného majetku má vplyv na zdanenie resp. na oslobodenie príjmu z jeho prípadného predaja v budúcnosti
   Pokiaľ by ste chceli k prenajímanému bytu poskytovať doplnkové služby (napr. upratovanie) môžete to robiť len na základe živnostenského oprávnenia.
   Daňovú optimalizáciu Vám pomôžu riešiť daňový poradcovia.

   Ak sa mýlim, prosím opravte ma.

   Daňovníčka.

 31. Dobrý den, chcela som sa opýtat, s manželom pracujeme v ČR, máme tu aj prechodný pobyt, ja som na materske, máme na slovensku kúpený byt, ale dali sme ho do podnájmu, každý mesiac nám platia 250eur je to už aj s poplatakmi, chcem sa opýtat či musím podavat danove priznanie na Slovensku? žiadny iný príjem tam nemáme.dakujem

  • Dobrý deň,
   áno, z príjmu z prenájmu musíte na SVK podať daňové priznanie. Ako rezident SVK z dôvodu trvalého bydliska na území slovenska sa tu zdaňujú vaše celosvetové príjmy. Na SVK bude zdanený len príjem z prenájmu. Príjem z ČR síce uvediete v daňovom priznaní alebo podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR sa uplatní metóda zápočtu dane zaplatenej v ČR. Z týchto príjmov na SVK daň platiť znova nebudete.

   Ak sa mýlim prosím opravte ma.

   Daňovníčka

 32. Dobrý deň, môžem prenajať byt dcére (18r.) bezodplatne a dcéra ďalej uzatvorí podnájomnú zmluvu za odplatu s nájomcom? Ide o daňovú optimalizáciu (nižšia sadzba dane). Ďakujem.

  • Dobrý deň,
   v zmluve o prenájme bytu si prenajímateľ ( teda vy ) a nájomca ( vaša dcéra ) dohodne podmienky prenájmu. Jednou z týchto podmienok, môže byť že súhlasíte s tým že nájomca môže byť ďalej prenajímať. Podmienky prenájmu rieši zmluva, čo si tam dohodnete to platí.
   Podotýkam, že v pri príjme z prenájmu už nieje možné od 01.01.2011 uplatňovať nezdaniteľnú časť dane na daňovníka, tzn. ak aj vaša dcéra niekomu prenajme byt, nemôže si základ dane z prenájmu pred zdanením ponížiť o nezdaniteľnú časť dane na daňovníka. Príjem z prenájmu je pasívny príjem. Nezdaniteľnú časť dane na daňovníka si môžete uplatniť len pri aktívnych príjmoch a to je pri príjme zo zamestnania a príjmoch zo živnosti.

   Daňovníčka

 33. Dobry den, chcem sa spytat: ked matka prenajme svoj byt dcere, iba za cenu mesacnych nakladov(150 eur)nic navyse. Dcera v byte byva sama, je v hmotnej nudzi a ziada prispevok na byvanie kde potrebuje dolozit najomnu zmluvu. Ako sa pre matku odvija dan z nehnutelnosti a je potreba registracie na Danovom urade??? za vasu odpoved vopred dakujem

  • Dobrý deň,
   áno, musí sa registrovať na daňovom úrade, pretože byt prenajíma za odplatu, aj keď len za úhradu nákladov za energie. Registrácia vyplýva zo zákona o dani z príjmu. Zo zákona má nárok od celkových príjmov z prenájmu si odpočítať oslobodenú časť v sume 5OO ,- euro, v daňovom priznaní potom uvediete príjmy po odpočítaní oslobodenej sumy. Vašimi výdavkami v daňovom priznaní bude suma vašich úhrad dodávateľom energií. Výsledkom bude daňové priznanie s nulovým základom dane a nulovou daňovou povinnosťou.

   Daňovníčka.

 34. Dobry den , chcela by som sa opytat , ak by som kupila byt na hypoteku , a nasledne dala byt do podnajmu , napr. splatka za byt by bola 500 , a penajimala by som ho za 350 , co je menej ako samotna splatka , cize vydavky ? mohla by som byt oslobodena za dan s prenajmu ?
  Dakujem

  • odpoved uz tu raz bola.. (opravnene vydaje). staci pozriet vyssie
   v jednoduchsom pripade, kedy clovek berie ako prilezitostny prijem sa poplatky za uver ani uroky z uveru nemozu zapocitat.
   avsak nebolo spomenute, ze je moznost zaradit byt do obchodneho majetku(vyzaduje vedenie uctovnictva a evidencie nehnutelneho majetku), je mozne do opravnenych nakladov uviest aj uroky s poplatkami za uver. Ale nie splatku istiny! Pre zaradenie bytu do obchodneho majetku ale platia viacere specifika…
   J.

 35. Dobrý deň,

  prosím Vás, ak sú vlastníci bytu 2 ľudia – manželia, každý vlastní polovicu bytu. Môže byť na nájomnej zmluve uvedený len jeden prenajímateľ – jeden vlastník a prenajímať celý byt? Napríklad na nájomnej zmluve by bol uvedený len jeden z manželov a ten by ten byt prenajímal, a všetky príjmy by mal on, a len on by sa prihlásil na Daňovom úrade, a len on by platil daň a druhý manžel by sa nikde neprihlasoval a ani nič neuvádzal v Daňovom priznaní.

  A prosím Vás ak sa jedná o byt – rodinu so 4 členmi a všetci majú nahlásený trvalý pobyt v tom byte, ktorý sa bude prenajímať a nikde inde nemajú trvalé bydlisko, môžu vôbec ten byt celý prenajímať iným osobám? Keď zatiaľ majú trvalé bydlisko v tom byte, ale momentálne v ňom nebývajú? Alebo sa musia odhlásiť a prihlásiť za na trvalé bydlisko inde? Alebo si stačí vybaviť inde len prechodné bydlisko?

  A posledná vec, ak by bol príjem do 500 EUR ročne, tak je oslobodený, musí sa vtedy vôbec podávať daňové priznanie? Alebo sa vôbec nemusí podať? A urobí sa daňové priznanie len vo forme ročného zúčtovania dane – to urobí zamestnávateľ toho prenajímateľa.

  Ďakujem,

  • Dobrý deň,

   1./ …áno je to možné. Pokiaľ na zmluve o prenájme je uvedený jeden z manželov, tento je povinný podať registráciu na DÚ. Ak by boli na zmluve obaja manželia, tak obaja manželia majú povinnosť registrovať sa na DÚ z dôvodu prenájmu bytu.

   2./ v súvislosti s prenájmom bytu nieje nutné meniť trvalé bydlisko členov rodiny.

   3./ Ak dosahujete príjem z prenájmu, uplatní sa oslobodenie od dane najviac v úhrne 500,- Do základu dane sa potom zahrnú príjmy nad túto hranicu oslobodenia. Ak máte ročný príjem z prenájmu do 500,- euro nieste povinný podávať daňové priznanie z dôvodu prenájmu nehnuteľnosti. O vykonanie ročného zúčtovania dane môžete požiadať svojho zamestnávateľa.

   Ak som sa zmýlila, prosím opravte ma.

   S pozdravom daňovníčka.

    • Povinnosť registrácie na miestne príslušnom daňovom úrade Vám vyplýva zo zákona č. 595/2003 o dani z príjmu § 49 a Registračná a oznamovacia povinnosť, ods. 2 : “Fyzická osoba je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území SR prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiada správcu dane o registráciu”.
     Vaša registračná povinnosť nieje viazaná na dosiahnutý príjem z prenájmu ani na sumu oslobodenú od dane t.j 500,- euro ale na skutočnosť, že ste prenajali byt za odplatu!!

     S pozdravom

     Daňovníčka

 36. Ďakujem za odpoveď. K tým mojim prepočtom: 400,- zinkasujeme za nájom bytu za december pri odovzdaní bytu, 400,- zábezpeku tiež pri odovzdaní bytu do prenájmu a keďže sa nájom platí popredu, nájom za január zinkasujeme na konci mesiaca. Z tohto vyplýva, že 1200,-/2=600,- pre každého z manželov. Pri výpočte výdavkov percentom som pozabudla krátiť výdavky, nakoľko som si odpočítala oslobodenie v sume 500,-. Tento spôsob by sme chceli použiť v tomto roku.

  Evidencia výdavkov v budúcom roku sa mi nezdá zložitá nakoľko výdavky sú riadne vystavené na naše mená a riadne a zdokladovateľne uhradené z našej strany (byt je len v súkr. vlastníctve, nie v obchodnom). Výhodou je, že všetky režijné a prevádzkové náklady (na prípadné opravy) si môžeme zahrnúť do výdavkov. Čo v prípade, ak by došlo k úplnému poškodeniu bežným používaním, napr. kuchynský stôl, príp. elektrospotrebič a museli by sme zakúpiť úplne nový (nakoľko by sa cena opravy neoplatila v porovnaní s cenou nového zariadenia. Bola by to nedaňová investícia, alebo daňový výdavok za výmenu poškodeného inventáru? Predsa len stôl má už 5 rokov a jeho funkčnosť každým rokom klesá, vzhľadom na kvalitu výrobcu. Zatiaľ sme nový nepotrebovali, ale už sa niekoľkokrát opravoval aj so stoličkami. Dúfam, však že, väčšie opravy nebudeme musieť riešiť vôbec. Ďakujem.

  • Dobrý deň,
   1./ …. už rozumiem vašim prepočtom. Chcela by som len podotknúť, že na oslobodenú časť 500,- Euro / rok máte nárok bez ohľadu na to či počítate s paušálnymi 40 % výdavkami alebo skutočnými výdavkami. Potom si vypočítate pomer zdaniteľných príjmov po odpočítaní sumy 500, – k celkovým príjmom. Týmto koef. následne násobite. celkové výdavky čím vypočítate získate daňové výdavky. Celkový výdavky musia byť krátené rovnakým pomerom ako príjmy.
   Od 01.01.2013 pri prenájme nehnuteľností zákon o dani z príjmu umožní vyčísliť len skutočné výdavky. Paušálne výdavky už nebude možné používať pri prenájme nehnuteľností!!!. Daňovníci, ktorí dosahujú príjmy z prenájmu, si budú môcť naďalej uplatňovať preukázateľné výdavky buď na základe vedeného účtovníctva alebo preukázateľnej evidencie príjmov a výdavkov

   2./ Súčasťou zmluvy o prenájme by mal byť aj zoznam zariadenia a elektrospotrebičov v byte. V zmluve o prenájme zariadeného bytu ( čo je vhodné uvádzať aj v zmluve o prenájme) máte možnosť dohodnúť s nájomcom aj určité podmienky nájmu. Jednou z nich je aj to, že nájomca sa podieľa na úhrade nákladov za škody spôsobené v byte a na zariadení bytu do určitej sumy napr. 500. Tieto výdavky si vy do svojich daňových výdavkov nemôže zahrnúť. V prípade škody vyššej ako táto suma, náklady bude znášať prenajímateľ. Podla zákona o dani z príjmu, daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie a udržanie príjmu preukázateľne vynaložený daňovníkov. Na škodu by určite nebola nejaká jednoduchá evidencia vzniknutých a odstránených závad. Platí tu však zásada opatrnosti a zvážiť prípadné výdavky na opravu, ktoré by mohol správca dane vyhodnotiť ako rekonštrukciu čím by vznikol osobný prínos pre prenajímateľ a nie pre nájomcu. Správca v prípade kontroly môže využiť inštitút miestneho zisťovania.

   Ak som sa zmýlila, prosím opravte ma.

   S pozdravom daňovníčka

 37. Dobrý deň,
  s manželom chceme prenajať byt (pomerom 50:50) od decembra za sumu 400,-. V decembri 2012 by sme chceli od nájomcu i zábezpeku vo výške 1 mes.nájmu, ktorá sa použije, buď na úhradu posledného mesiaca, kedy bude nájomca u nás alebo na krytie prípadných škôd.
  a)Je nutné zdaniť v tomto roku i túto zábezpeku, čiže každý z nás si uvedie:
  Príjem: 600 – 500 (oslobodné) = 100,- Eur
  Výdavky: 100 x 40% = 40,- Eur
  Základ dane: 100 – 40 = 60,- Eur
  Daň: 60 x 19 % = 11,40 Eur
  alebo je lepšie použiť skutočné výdavky, ktoré sú mesačne vo výške 150,- Eur
  Základ dane: 100 -150 = 0
  b)Je možné za výdavok súvisiaci s prenájmom bytu považovať i poplatok RTVS?
  c)Ak neplatíme výdavky na byt podľa rozpisu, môžeme si odpočítať výdavky podľa skutočných platieb:
  – ak platíme menej ako je na rozpise?
  – ak platíme viac ako je na rozpise (vzniká nám tým menší nedoplatok pri vyúčtovaní za byt)?
  d)Ak by v byte vznikla nutnosť opravy, ktorú by sme mi ako prenajímatelia museli uhradiť, je možné si tento výdavok zahrnúť medzi výdavky k tomuto prenájmu?
  Ďakujeme

  • Dobrý deň,
   1./ Príjem, ktorý má charakter „zálohy“, alebo nejakej zábezpeky na pokrytie možných výdajov, je príjem zdaniteľný.
   Nerozumiem Vaším prepočtom. Z toho čo píšete, dedukujem, že Váš spoločný celkový príjem z prenájmu bude nasledovný:
   príjem z prenájmu za december 400,- Euro / mesiac + mesačná zábezpeka 400,- Euro = celkové príjmy z prenájmu 800,- euro

   Celkové príjmy delené medzi manželov pomerom 50 :50: Každý z manželov si prizná príjem 400,- Euro čiže 400,- a 400,-
   Po odpočítaní oslobodenej sumy 500,- euro, každým z manželov, Vám nevychádza zdaniteľný príjem. Daňové priznania z prenájmu nepodávate.

   2./Vy ste si pri výdavkoch z prenájmu zvolili preukázateľne vynaložený výdavky, pri ktorých musíte viesť podľa § 6 odsek 11 zákona o dani z príjmov evidenciu v časovom slede o:
   – príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede,
   – pohľadávkach a záväzkoch.
   – hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý možno odpisovať (byt, ak ho zaradíte do obchodného majetku),

   Forma takejto evidencie nie je predpísaná ,nemusíte takúto evidenciu prikladať k daňovému priznaniu. Ste povinná ju ale predložiť prípadnej daňovej kontrole.

   Do skutočných výdavkov patria prevádzkovo – režijné výdavky, ktoré sú preukázateľne zaplatené a ktoré sa podieľajú na pravidelnom chode prenajímaného bytu.
   ( napr. poistenie bytu, poplatok za odvoz smetí, nájomné, poplatok za RTVS, mesačné nájomné na byt, elektrika, plyn.) Pokiaľ platíte nájomné v inej sume ako je predpis nájomného (čím napr. predchádzate nižšiemu nedoplatku na nájom), do výdavkov ich zahrniete v skutočnej zaplatenej sume.
   Daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Daňovým výdavkom nie je výdavok, ktorý nesúvisí s príjmom alebo ktorého vynaloženie nie je dostatočne preukázané.Okrem toho sú ešte v zákone uvedené výdavky, ktoré nie sú uznané za daňové úplne alebo čiastočne.

   3./ V prípade nutnej opravy v prenajímanom byte, môžete si tieto výdavky zahrnúť do daňových výdavkov. To isté platí aj v prípade, že byt prenajímate zariadený, (čo samozrejme musí byť uvedené aj v zmluve o prenájme) zaplatené výdavky na údržbu zariadenia bytu sú vašimi daňovými výdavkami. Podmienkou je, že tieto výdavky hradí prenajímateľ a nie nájomca.

   Ak som sa zmýlila, prosím opravte ma.

   S pozdravom daňovníčka

 38. Dobrý deň,
  aj keď prenajímate byt len časť roka, môžte si z dosiahnutých príjmov z prenájmu odpočítať oslobodenú časť od dane v sume 500,- euro.

  S pozdravom

  Daňovníčka

 39. Dobrý deň,
  ak prenajímam byt od októbra 2012 môžem si uplatniť celú čiastku 500,- € (suma oslobodená od dane), alebo iba 1/4 t.j 125,- €? Ďakujem

 40. Dobrý deň,
  vedeli by ste mi uviesť konkrétny paragraf zákona o zdravotnom poistení, na základe ktorého je prenájom oslobodený od zdravotných odvodov?

  Ďakujem

  • Dobrý deň,
   platenie odvodov na zdravotné poistenie z príjmu z prenájmu od 01.05.2011 je zrušené prechodným ustanovením k úpravám účinným od 1. mája 2011 v § 37 ods. 6 a 7 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení.

   S pozdravom

   Daňovníčka

 41. poprosim vas o pomoc..

  minuly rok som si kupila 4izbovy byt na hypoteku,ktoru splacam kazdy mesiac(dokopy okolo 450 eur).

  popri nej splacam mesacne zalohove platby(155 eur),
  elektrinu(25 eur),
  plyn(6 eur),
  upc pripojenie (26 eur)…to boli kazdomesacne platby…

  raz rocne som platila dan z bytu 14 eur.

  moj mesacny prijem u zamestnavatela je v hrubom 1200 eur kazdy mesiac

  od januara 2012 mam v byte podnajomnikov, ktorych mam riadne prihlasenych na danovom.
  prenajimam 3 izby zo 4 a mesacne od nich dokopy dostavam 650 eur

  chcem vas poprosit, aby ste mi vysvetlil, pripadne vyratal, a pomohol pochopit aku vysoku ciastku by som mala ocakavat, ako funguju vypocty, co vsetko pod to spada…
  neviem co sa vsetko rata pod prijem (ci len to co je od najomnikov, alebo aj to co zarabam riadne v zamestnani), ako dokladujem prijem (najma prijem od podnajomnikov) ale rovnako co spada pod skutocne vydavky na byt (ci len najom,elektrina a plyn,alebo aj upc, alebo aj hypoteka, vobec netusim).

  snazim sa odhadnut aka vysoka bude dan, aby som neostala prekvapena polozkou.

  Zaujima ma, ci ma na to vplyv napriklad ze som drzitelka preukazu ZTP, co niektore dane ovplyvnuje.

  • Dobrý deň, vzhľadom k tomu že ide o rozsiahlu tému, budem stručná
   1/ príjem z prenájmu bytu za rok 2012 daňovo vysporiadate prostredníctvom daňového priznania typ B. V tomto daňovom priznaní uvádzate príjem z prenájmu bytu, príjem zo zamestnania a ostatné príjmy, ak ste ešte nejaké ďalšie počas roka dosiahla ( napr. príjem z predaja nehnuteľnosti, nepeňažná výhra atd.). Keďže máte okrem príjmu zo zamestnania aj príjem z príležitostného prenájmu, nemôžete požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a musíte si urobiť daňové priznanie. Daňové priznanie typ B Vás postupne prevedie výpočtom čiastkového základu dane z príjmov z prenájmu podľa §6 a výpočtom čiastkového základu dane z príjmov zo zamestnania podľa §5. V súhrnnej tabulke sa tieto čiastkové základy dane podľa §6 a §5 zosumarizujú do základu dane ( ČZD §6 + ČZD §5 = ZD). Zo základu dane vypočítate celkovú daňovú povinnosť zo všetkých príjmov za rok 2012 a odpočítajú sa preddavky na daň, ktoré Vám zamestnávateľ počas roka zrážal zo mzdy. Výsledkom bude daňová povinnosť na úhradu, ktorú musíte poukázať na účet miestne príslušného správcu dane v lehote na podanie daňového priznania za rok 2012 tj. do 31.03.2013.
   2/ ČZD §6 je rozdiel príjmov z prenájmu a výdavkov súvisiacich s prenájmom bytu: ČZD = P – V.
   Príjem za rok 2012: 650 x 12= 7 800 ,- Euro
   Skutočné výdavky z prenájmu: ( (155 +25+26) x 12) +14 = 2 558,- Euro
   Odpočítanie oslobodenej časti: 7800 – 500 = 7 300,- Euro tj. zdaniteľné príjmy
   Pomer zdaniteľných príjmov k celkovým príjmom:
   7300 / 7800 = 0,936, týmto koef. prepočítame celkové výdavky: 2558 * 0,936 = 2 394,- Euro tj. daňové výdavky.
   ČZD §6 = 7300 -2394 = 4906,- Euro
   4906 x 19% = 932,14,- daň z príjmov z prenájmu.

   Skutočné výdavky som kalkulovala za predpokladu, že v byte bývajú len traja podnájomníci. Pokiaľ bývate v byte spolu s nimi, výdavky by bolo vhodné krátiť o Vašu 1/4. Pod skutočné výdavky spadajú prevádzkovo – režijné výdavky, ktoré súvisia s bytom a sú vynaložené na jeho pravidelný chod ( elektrika, plyn, zálohové platby na nájomné, poplatok za odvoz smeti, daň z nehnuteľnosti, postenie nehnuteľnosti, prípadné iné preukazateľné výdavky spojené s týmto prenájmom.). Všetky výdavky musia byt preukazateľné a identifikovateľné na aký účel boli vynaložené. Do skutočných výdavkov nepatria splátky hypotéky a ani poplatky súvisiace s hypotékou!!!
   Príjem od podnájomníkov dokladujete bankovými výpismi alebo príjmovými pokladničnými dokladmi. Pokiaľ si uplatňuje skutočné výdavky pri príležitostnom prenájme, zo zákona o dani z príjmu Vám vyplýva povinnosť evidovať príjmy od podnájomníkov a výdavky spojené s prenájmom v časovom slede. Musíte viesť tzv. daňovú evidenciu. Výdavky dokladujete zmluvami, bločkami, predpisom zálohových platieb.
   3/ Preukaz ZŤP nemá žiaden vplyv na výšku dane.

   S pozdravom

   Daňovníčka

  • Dobrý deň,
   Prenajímate byt od októbra 2012, mesačný nájom je 200 Euro, žiadny iný zdaniteľný príjem nemáte. Váš príjem z dôchodku je od dane z príjmu oslobodený.
   Príjem za rok 2012: 3 x 200 = 600 ,- Euro
   Daňové priznanie k dani z príjmu nemusí podať daňovník ak jeho zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie tj. za rok 2012 nepresiahli 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka podľa § 11 ods. 2 písm a).
   Z uvedeného vyplýva, že nieste povinný podávať daňové priznanie, pretože zdaniteľný príjem z príležitostného prenájmu za 3 mesiace tj. 600, – Euro nepresiahne sumu 50% nezdaniteľnej časti na daňovníka platná v roku 2012 tj. 1822,37,- Euro.

   Ak som sa zmýlila, prosím opravte ma.

   S pozdravom daňovníčka.

 42. Dobrý deň chcem sa opýtať,ak som prenajala byt od oktobra 2012.za sumu 200eur kóľko budem platiť daň a dokedy sa má zaplatiť.ďakujem

 43. Dobrý deň,
  1./ Zmluvu o nájme uzatvárate zvlášť s každým nájomníkom od ktorého máte príjem z prenájmu ( tzn. 2 zmluvy). Zmluvu o nájme nemusíte zatvárať s otcom, pretože od neho nemáte príjem z nájmu.
  2./ Rodičovský príspevok a materský príspevok sú príjmy, ktoré sú od dane oslobodené. Ide o štátnu dávku a štátnu sociálnu dávku a tieto príjmy sa nezahrňujú sa do celoročných zdaniteľný príjmov. Rodičovský príspevok by bol považovaný za Váš príjem , len ak by si Váš manžel chcel v ročnom zúčtovaní uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.
  3./ Vzhľadom k tomu, že v byte býva aj Váš otec od ktorého nemáte príjem z prenájmu, čím by bolo zložité vyčísliť skutočné výdavky súvisiace s prenájmom bytu, využila by som možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov vo výške 40% z príjmu z prenájmu. Zo zákona máte možnosť si odpočítať pri príjme z prenájmu sumu 500,- Euro oslobodenú od dane.
  Ročný príjem z prenájmu od dvoch nájomníkov:
  ( 100 x 12 mesiacov ) x 2 nájomníci = 2 400,- euro
  2 400 – 500 oslobodená časť z pre nájmu = 1900,- Euro tj. zdaniteľný príjem
  výdavky: 1 900 x 40% = 760 ,- Euro
  Základ dane: 1900 – 760 = 1 140,- Euro
  Daň: 1 140 * 19 % = 216,60 ,- daň z prenájmu

  Ak som sa zmýlila, prosím opravte ma.
  S pozdravom Daňovníčka.

  • Tych 500 eur sa v mojom pripade asi neodpocita,ak nemam iny prijem.Menilo sa to myslim od roka 2011?
   Kolko by som teda platila dan ak mi tu ciastku neodpocitaju?
   A este otazka, ak budem prenajimat byt a budu mi platit len za energie a vodu atd, za prenajom si nebudem uctovat nic, aj tak sa musim prihlasit na danovom urade a podat danove priznanie? Dakujem pekne

   • Dobrý večer,

    áno, musíte sa zaregistrovať na daňovom úrade. Byt prenajímate za odplatu, aj ked len za úhradu energii.V daňovom priznaní uvediete príjem vo výške úhrad od nájomcu za energie a vaše výdavky budú v sume vašich úhrad dodávateľom energii. Výsledkom bude nulové daňové priznanie, s nulovým základom dane a nulovou daňovou povinnosťou.
    Na oslobodenú sumu 500,- euro máte nárok zo zákona v pri prenájme nehnuteľnosti, aj ked nemáte iný príjem.

    Daňovníčka

    • Prosim vas este o poslednu vec:
     Ak budem mat prijem za rok 2013 v ciastke 2400 eur, 500 eur si odratam, tak moj prijem je 1900. Za rok 2013 sa plati dan za prijem, ktory presahuje 1867,97 eur. Dan potom musim platit z toho rozdielu z 32.03 eur? Chapem to spravne? Dakujem

     • Dobrý deň,
      Ak budú vaše príjmy prenájmu za rok 2013 vo výške 2400,- euro, po odpočítaní 500 euro budú vaše zdaniteľné príjmy vo výške 1900,-Euro. Túto sumu vpíšete do daňového priznania typ B do kolonky príjmy z prenájmu. Do kolonky výdavky z prenájmu uvediete skutočné daňovo uznateľné výdavky. Skutočné daňovo uznateľné výdavky sú skutočné výdavky na prenájom bytu upravené pomerom medzi zdaniteľnými príjmami ku celkovým príjmom z prenájmu t.j.(1900/2400). Daň z prenájmu následne vypočítate z rozdielu medzi zdaniteľnými príjmami a skutočnými daňovo uznateľnými výdavkami. Upozorňujem, že daň nepočítate z rozdielu 1900 – 1867,97= 32,03!!!!!
      Zákon o dani z príjmov hovorí o povinnosti podať daňové priznanie (nehovorí o neplatení dane) ak zdaniteľný príjem daňovníka presiahne sumu 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka za rok tj. 1867,97 Euro. Od roku 2011 nieje možné v prípade príjmov z prenájmu uplatniť nezdaniteľnú časť dane na daňovníka, pretože príjem z prenájme je pasívnym príjmom.

     • Ale kedze mam iba pasivny prijem(som na rodicovskej dovolenke), vztahuje sa vobec na mna tych 1867,97? Alebo musim platit dan z celeho prijmu aj ked je nizsi ako 1867,97? Citala som, ze na pasivny prijem sa odroku 2011 nevztahuje nezdanitelna ciastka dane. A 50 percent nezdanitelnej ciastky dane to tiez nie? Este raz velmi dakujem.

     • Medzi aktívne príjmy patrí len príjem zo zamestnania a príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti tj. zo živnosti.
      Medzi pasívne príjmy patrí príjem z prenájmu, príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy (výhry, predaj nehnuteľnosti atď. ). Váš rodičovský príspevok nieje pasívnym príjmom. Rodičovský príspevok je príjem od dane z príjmu oslobodený, nieje predmetom dane z príjmu.

      Daňovníčka

    • Mala by som este otazku: Musi byt zmluva medzi prenajimatelom a najomcami v pisomnej forme alebo staci v ustnej? Kedze v roku 2013 sa uz nebudu dat uplatnit pausalne vydavky, ako by ste mi odporucili robit uctovnictvo ked prenajimam za 200 eur (dvaja pani po 100eur) z toho je cca 130 za energie. V byte byva aj moj otec, ktory ale neplati nic. Ako robit uctovnictvo v tomto pripade a ked pride preplatok alebo nedoplatok aj to treba uviest do toho denneho uctovnictva? Neviem ako tam zakomponovat mojho otca, aby to bolo spravodlive, kedze aj on mina energie, plyn… Dakujem pekne

     • Dobrý deň,

      add 1./ áno, nájomné zmluva s nájomníkmi, ktorý vám platia za prenájom bytu, musí byť v písomnej forme, pri registrácii na daňovom úrade z dôvodu prenajímania bytu túto nájomnú zmluvu predkladáte správcovi dane k nahliadnutiu.

      add 2./ Zákon o daní z príjmu Vám umožňuje rozhodnúť sa či budete viesť jednoduché resp. podvojné účtovníctvo aj keď nieste účtovnou jednotkou ( podnikateľom) Ak nevediete účtovníctvo a v prípadne príjmov z prenájmu a skutočných výdavkov vediete podľa §6 ods. 11 počas celého zdaňovacieho obdobia evidenciu o:
      – príjmoch a výdajoch v časovom slede ( aj prípadný nedoplatok resp. preplatok na nájomnom prenajímaného bytu)
      -hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý možno odpisovať
      zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

      add 3./ pokiaľ chcete spravodlivo rozpočítať náklady na bývanie medzi svojich nájomníkov, spíšte zmluvu o nájme s každým nájomníkom zvlášť a aj s vaším otcom. V nájomnej zmluve si s každým dohodnite, aj s vaším otcom, výšku mesačného nájomného ktorú bude platiť.

      add 4./ Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Za zdaňovacie obdobie 2011 to bola suma 1 779,6 Euro, za rok 2012 je to suma 1 822,37 a za rok 2013 to bude suma 1867,97Euro.
      Pokiaľ sú Vaše príjmy za zdaňovacie obdobie vyššie ako táto suma musíte podať daňové priznanie miestne príslušnému správcovi dane.

      Daňovníčka

     • Este 1 otazka. Minuly rok bola suma 1700 a nieco a nemusela sa platit dan. Aka je suma na rok 2013 aby som nemusela platit dan? Dakujem

 44. Dobry den. Som na materskej dovolenke a prechadzam na rodicovsky prispevok. Prenajimam troj izbovy byt, v jednej izbe byva moj otec od ktoreho neberiem peniaze, v druhej izbe byva jeho kamarat od ktoreho berieme 100eur za energie a ostatne poplatky vbyte a v tretej izbe dalsi pan, od ktoreho mame zisk 100 eur. Ako mam uviest zmluvu o prenajme a nasledne ako pocitat prijem? Mozem dat do zmluvy len posledneho najomcu,alebo poslednych dvoch? Otca tam uvadzat nemusim,kedze neplati? Prijem z materskej a rodicovskeho sa mi zahrna do prijmu? Pocula som, ze iba materska. Mohli by ste mi to prepocitat na modelovom pripade? Matersku som mala za rok 2012 cca 5500eur, iny prijem nie. Pri rodicovskom prispevku sa tento moj prijem nezahrna? Dakujem.

 45. Dobry den.Prenajimame byt za 650 eur mesacne.Ja som momentalne na MD.Ako prenajimatel som v zmluve uvedena iba ja,aj ked mame byt s manzelom spolu.Co je pre nas vyhodnejsie,ak ho budem prenajimat iba ja,alebo si prijem rozdelime.Dakujem.

  • Dobrý deň,
   …. zdanenie príjmu z prenájmu bytu v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov sa odvíja o uzavretej zmluvy o prenájme. Podľa daňového poriadku, každá fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná u správcu dane, je povinná do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom na území SR prenajala byt alebo nebytový priestor alebo ich časti, alebo nehnuteľnosť alebo jej časť okrem pozemku, požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu.
   1. Aj je na zmluve o nájme uvedený jeden z manželov, povinnosť registrácie má ten z manželov, ktorý je uvedený na zmluve ako prenajímateľ.
   2. Ak podľa zmluvy o nájme prenajímajú nehnuteľnosť obaja manželia, povinnosť registrácie má každý z nich. Potom podľa § 4 odstavec 8 zákona číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov príjmy z prenájmu nehnuteľností, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, sa zahŕňajú do základu dane v rovnakom pomere u každého z nich, ak sa nedohodnú inak; v tom istom pomere sa zahŕňajú do základu dane výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie alebo udržanie týchto príjmov. Podľa par. 9 ods. 1 písm. g) si každý z manželov môže uplatniť pri príjme z prenájmu oslobodenú časť 500,- Euro. Pomer akým si manželia rozdelia príjem z prenájmu záleží na ich dohode, tak ako im to vyhovuje. Napr. pomer rozdelených príjmov medzi manželmi môže byť 50:50, 60:40, alebo príjem z prenájmu si rozdelia tak, že jednému z manželov po odpočítaní oslobodenej sumy 500,- Euro zostane príjem z prenájmu v sume rovnajúcej sa polovici ročnej nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, čím nevzniká povinnosť podať daňové priznanie za predpokladu, že počas roka nemal žiadny iný príjem len príjem prenájmu.

   Ak som sa zmýlila, prosím opravte ma.

   S pozdravom daňovníčka.

   • No mne sa zda, ze je to ok vysvetlene, len ten prijem -Materskej sa pocita ako prijem, takze to v tomto pripade ak bude viac ako polovica zdanitelneho nepojde tak hladko. Rodicovska sa do prijmu nepocita.

 46. Dobry den, ak mam ako vlastnik mesacny predpis za najom 240 € a mesacne budem od najomcu ziadat 300 € platim dan z celkoveho prijmu 3600 € , alebo z tej casti ktoru na tom zarobim teda zo 720 € .

  Dakujem

  • Podľa zákona o dani z príjmov v roku 2012 je od dane oslobodený príjem z príležitostného prenájmu ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 Eur. Ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 Eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto stanovenú sumu. Výdavky k príjmom zahrňovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom..
   Výpočet:
   ročný nájom 240 x 12 mesiacov = 2 880 eur
   príjem z prenájmu 300 x 12 mesiacov = 3 600 eur

   3 600 – 500 ( oslobodená časť od dane) = 3 100 eur
   -pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom 3 100 / 3600 = 0,861 – koef.
   – prepočet výdavkov 2 880 * 0,861 = 2479,68 eur
   Výpočet Vášho základu dane:
   3 100 – 2 479,68 = 620,32 Eur
   Výpočet dane z prejnámu :
   620,32 * 19% = 117,86 Eur

   Ak som sa zmýlila, prosím opravte ma.
   S pozdravom, Daňovníčka.

 47. Dobry den,

  chcem sa spytat, ak su vlastnici bytu dva (podielove vlastnictvo, jeden vlastnik vlastni 1/2). Potom musia byt obaja nahlaseny na danovom urade a musia mat obaja vlastne DIC? (niekde som cital ze poplatok je 66 EUR za nahlasenie).

  Ak je clovek nezamestnany a ma pasivny prijem z prenajmu (student) musi sa nahlasit do zdravotnej poistovne a platit odvody?

  Dakujem

  • Dobrý deň,
   add 1 ./ áno, v prípade spoluvlastníctva bytu a jeho prenájmu, musia byť obaja vlastníci nahlásený na daňovom úrade a musia mať pridelené DIČ. Zákon o dani z príjmov §10 hovorí nasledovne: Príjmy dosiahnuté spoločne dvoma alebo viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv a spoločné výdavky vynaložené na ich dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie sa zahŕňajú do základu dane jednotlivých daňovníkov podľa ich spoluvlastníckych podielov, ak nie je právnym predpisom ustanovený alebo účastníkmi dohodnutý iný podiel. Zákon o dani z príjmov odkazuje je na §137 až § 142 Občianskeho zákonníka.

   add 2./ Registrácia na miestne príslušnom daňovom úrade k dani z príjmu z dôvodu príležitostného prenájmu nehnuteľnosti je bezplatná

   add 3./ V roku 2012 príjem z príležitostného prenájmu nehnuteľnosti nevstupuje do vymeriavacieho základu pre odvody do zdravotnej poisťovne.

   S pozdravom Daňovníčka

   • Dobry den,

    ja som sa chcel este spytat na rok 2013. V zdravotnej poistovni mi povedali ze sa musim prihlasit. Preddavky na odvody nebudem platit, avsak zaplatim na rocnom zuctovani.

    Ako vypocitam odvody?

    Dokladovanie nakladov: aky sposobom dokladujem mesacne naklady na byt – na zaklade vypisov o zalsani platieb, pripadne na zaklade zmluv z druzstvom, elektrikarmi a plynarmi?

    Pri prilezitosntom prenajme nemusi byt zriadeny podnikatelsky ucet, takze ak budu chciet vypisi z uctu budu tam aj ine vydavky – neviem ci by im to nevadilo.

    • Novelou č. 133/2011 Z. z. zákona o zdravotnom poistení od 1. 5. 2011 bola zrušená povinnosť platiť zdravotné odvody z príjmov z prenájmu.Tí, ktorí sa na platenie odvodov prihlásili, dostali peniaze späť prostredníctvom Ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011, ktoré robili zdravotné poisťovne v roku 2012.

     Oprávnené výdavky sú výdavky o sumu ktorých je možné znížiť základ dane z prenájmu. Ide o všetky výdavky priamo súvisiace s prevádzkou prenajímaného bytu vynaložené v zdaňovacom období za ktoré sa daňové priznanie podáva. Týmito oprávnenými výdavkami sú výdavky na spotrebu tepla, vody a energií, drobné opravy, poplatky za rôzne súvisiace služby. Ako doklad o týchto výdavkoch slúžia výmery nájomného na byt, elektriku, vodu, plyn, výpisy z účtov, faktúry, zmluvy atď.

     Pri príležitostnom prenájme z nehnuteľnosti si nemusíte zriadiť ďalší bankový účet. Na dokladovanie úhrad predpisu nájomného atď. Vám postačí Váš súkromný účet z ktorého boli platby realizované.

     Daňovníčka

  • Dobrý deň,

   pokiaľ budete mať tento príjem po celý rok, daň vypočítame nasledovne: 69 x 12 – 500 (suma oslobodená od dane) – skutočné preukázateľné výdavky resp. alikvotná časť.( ak správne uvažujem, napríklad, pokiaľ prenajímate izbu pre jednu osobu a v byte ste dvaja, potom alikvotná časť nákladov by sa rovnala 50 % ak ste traja, potom by bola alikvotná čiastka 33 % z celkových nákladov).
   Takže 328 – 50% z nákladov (elektrina, plyn, voda) Dostaneme základ dane, z ktorého odvediete 19% daň z príjmu. Príklad: 328 – 60 = 268 *0.19 = 50,92€.
   50,92 € bude výška dane. Prosím opravte ma ak som sa mýlil.

   pozdravom Peter.

Pridaj komentár

Vrátiť sa na začiatok článku | na začiatok komentárov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.