Ako podáva daňové priznanie dôchodca

Ako podáva daňové priznanie dôchodca

Príjem fyzickej osoby, ktorý nieje oslobodený od dane z príjmu, je považovaný za zdaniteľný príjem.

Daňové priznanie je za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 je povinný podať každý daňovník ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Daňové priznanie je povinný podať aj ten daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 50% nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka ale vykazuje daňovú stratu. Do sumy zodpovedajúcej 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nezahrňujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto danej splnená daňová povinnosť.

 

Daňové priznanie sa podáva miestne príslušnému správcovi dane podľa trvalého bydliska dôchodcu zákonnej lehote ustanovenej podľa zákona o dani z príjmov.

Pracujúci dôchodca a daňovník, ktorý bol poberateľom predčasného starobného dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia (k 01.01.) nemá nárok za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 v prípade príjmov zo závislej činnosti (pracujúci na pracovnú zmluvu resp. na dohodu) na mesačné uplatňovanie nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Dôchodcovi je preddavok na daň zo mzdy vypočítaný zo základu dane po odpočítaní odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. V priebehu roka platiteľ dane zráža pracujúcemu dôchodcovi preddavky na daň v sume 19% zo základu dane.

Základ dane daňovníka sa neznižuje o nezdaniteľnú časť na daňovníka, ak daňovník je na začiatku zdaňovacieho obdobia k 01.01. poberateľom:

 • starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia
 • starobného dôchodkového sporenia
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu
 • výsluhového dôchodku
 • alebo ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia alebo k začiatku predchádzajúcich zdaňovacích období a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma, o ktorú sa znižuje základ dane podľa uvedeného spôsobu. Ak suma dôchodku v úhrne nepresahuje sumu, o ktorú sa znižuje základ dane podľa hore uvedeného spôsobu, zníži sa základ dane len vo výške rozdielu medzi sumou, o ktorú sa znižuje základ dane podľa hore uvedeného spôsobu a vyplatenou sumou dôchodku

V prípade, ak suma vyplateného dôchodku za zdaňovacie obdobie 2011 resp. 2012 v úhrne nepresahuje sumu nezdaniteľnej časti dane na daňovníka, tak nezdaniteľnou časťou základu dane dôchodcu je vo výške rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou na daňovníka za príslušné zdaňovacie obdobie a vyplatenou sumou dôchodku.

Prílohou k daňovému priznaniu dôchodcu sú:

 • všetky kópie dokladov preukazujúcich výšku príjmov zo závislej činnosti dôchodcu
 • kópiu dokladu o výmere dôchodku na zdaňovacie obdobie 2011 a 2012. Na základe uvedených dokladov dôchodca vyplní daňové priznanie a vypočíta základ dane. Daň z príjmov fyzickej osoby – dôchodcu sa vypočíta zo základu dane zníženého o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti dane v zmysle zákona o dani z príjmov. Sadzba dane z príjmov je pre zdaňovacie obdobia 2011 a 2012 je 19% zo základu dane.

Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 nepresiahne 16,60 Euro alebo celkové zdaniteľné príjmy fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie nepresiahnu 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. Poberateľ dôchodku daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov, okrem príjmov, z ktorých bola daň vybratá zrážkou a dôchodca ju považuje za preddavok na daň, nepresiahne 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.

Tento postup sa nepoužije v prípade:

 • ak daňovník uplatňuje daňový bonus
 • pri vyberaní dani zrážkou
 • pri zrážaní dani z príjmov zo závislej činnosti
 • ak sa zrážajú preddavky za zabezpečenie dane

Daň a neplatí, ak daň na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 Eur.

Základné číselné údaje za zdaňovacie obdobie 2011:

 • Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2011 je 3 559,30 Euro
 • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2011 presiahli sumu 1 779,65 Euro
 • Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu 2011 – vo výške rozdielu medzi sumou 3 559,30 Euro a sumou v roku 2011 vyplateného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

Podrobne na drsr.sk.

Základné číselné údaje za zdaňovacie obdobie 2012:

 • Nezdaniteľná časť základu dane za rok 2012 je 3 644,74 Euro
 • Daňové priznanie – povinnosť podať, ak zdaniteľné príjmy za rok 2011 presiahli sumu 1 822,37 Euro
 • Nezdaniteľná časť základu dane dôchodcu 2012 – vo výške rozdielu medzi sumou 3 644,74 Euro a sumou v roku 2012 vyplateného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku

Nezdaniteľná časť základu dane invalidného dôchodcu

Vyplatený invalidný dôchodok neovplyvňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Zo základu dane si môže daňovník – fyzická osoba odpočítať celú nezdaniteľnú časť dane. Avšak v konkrétnych prípadoch je nutné rozlišovať medzi nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka a nezdaniteľnou časťou na nepracujúceho manžela / manželku.

Výška invalidného dôchodku ovplyvňuje nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti dane, ktoré si môže daňovník – fyzická osoba odpočítať na manžela/manželku. V prípade, že invalidný dôchodok bol vyšší ako nezdaniteľná časť základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie, nemôže manžel / manželka uplatniť žiadnu nezdaniteľnú časť.

Čo by vás mohlo zaujímať:

 
Zaujíma vás: príjem dôchodcu v roku 2012, pracujúci dôchodca 2013, danove priznanie dochodca 2013, danove priznanie dochodcovia a prenajom za rok 2012, dochodca a danove priznanie 2012,

Komentáre - Pridať vlastný komentár »

178 komentárov pri “Ako podáva daňové priznanie dôchodca

 1. …ospravedlňujem sa ,že píšem v takomto čase,ale potrebujem radu…..za ktorú vopred dakujem…Podala som danove priznanie typuB ,kde žiadala som o bonus na deti …(som samoživiteľkou)…a teraz som sa dozvedela,že mám ná varok aj o spätne vyplatenie bonusu za rok 2011,kedy som podavala tiež danove,ale nežiadala som o bonus,…prosim vas môžem si požiadať o spätne vyplatenie bonusu na deti?…ked som už odovzdala priznanie ?,…akou formou mám žiadať o spätne vyplatenie ,….stačí len ručne napísana žiadost,alebo ako mám postupovať?…dakujem pekne za odpoved :-) prajem príjemne prežitie veľkonočných sviatkov…vdaka….Zuzana

 2. Dobrý deň, prosím o radu: manžel je celý rok 2012 na ID, nezamestnaný, za celý rok dostal spolu ID 1996 eur. Keďže ja pracujem, tak som si uplatnila odpočet na manžela, účtovníčka mi však tento základ dane 3644,74 znížila o jeho ID. Je to správne?Lebo za rok 2011 bol tiež na ID ale aj na PN, vtedy mi bola na neho odpočítaná celá čiastka základu dane.
  Taktiež sa chcem opýtať, keď žena pracuje, manžel je jej už viac ako 10 rokov na ID, iný príjem nepoberá, jeho príjem nepresahuje nezdaniteľnú čiastku na daňovníka, a nikdy si neuplatnila nárok na vrátenie daní, je možné tak urobiť spätne?
  Ďakujem!

 3. Ja chcem len podotknúť,že je veľká hanba-aby dôchodca,ktorý si chce privyrobiť a má dôchodok cca250 eur,čo je u nás bežné (niektorí aj menej), ešte si nemohol uplatniť odpočítateľnú položku. Vlastne má zdanený tento dôchodok!Za ktorý pracoval celý život a z 250eur vyžiť-nech to skúsi ten,kto toto vymyslel.Aspoň výnimky by mali byť u osobných asistentov,ktorí naďalej,aj hoci ako dôchodcovia,pomáhajú zdravotne postihnutým!Lebo toto je ozaj hanba.Mala sa tam urobiť nejaká hranica-nech nepracujú tí,čo majú dôchodok vysoký!Alebo tí nemôžu dať OP, nie chudáci, akých z nás urobil tento štát.

 4. dobrý den,
  dôchodca mal príjem z dohody, kde boli zrazene preddavky na dan, ZD cca 1000 + prenajal podnikatelovi auto za 960 Eur ročne, aký typ DP podáva ak chce aby mu bola vrátena dan z dohody ?

 5. dobrý deň, prosím vas ako mám urobiť danové priznanie dôchodcovi, ktorý ma príjem zo živnosti a z dohody?
  dôchodok 4730€
  dohoda 2592€
  živnosť 1965
  výdavky 1240€
  odvody do ZP a SP neplatila, pretože podnikať začala v r. 2012

 6. Starobný dôchodok za rok 2013 bude 5622 €, príjem z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2013 bude 2100 €.
  Ako sa bude počítať daň z prenájmu nehnuteľnosti?

 7. dobrý večer, dvaja starobní dôchodcovia maju syna študenta, udajne dostali minulý rok daňový bonus i ked nemali aktívny príjem. neviem o takej možnosti. prosím informáciu.

 8. Dobrý deň, potrebovala by som radu za rok 2012 :

  1/ starobný dôchodca má príjem z prenájmu nehnuteľností vo výške 1100,-€, dividendy vo výške 530,-€, výška starob.a vdovského dôchodku 4800,-€. Je povinný si podať daňové priznanie ? A ak áno odpočítava si z nájmu čiastku vo výške 500,-€ ? Z dividend sa tiež odpočítava nejaká suma ?

  2/ starobný dôchodca, ktorý má príjem z prenájmu nehnuteľností vo výške 2100,- € a dividendy 300,- €, starobný dôchodok tiež okolo 4800,- €. Je povinný podať daňové priznanie ?

  40 % si môže jeden i druhý dôchodca odpočítať zo sumy nájmu a dividend ?

  Aký má vplyv na daňové priznanie, ak nájom a dividendy vypláca firma jedna s právnou subjektivitou a druhá bez právnej subjektivity ?

  3/ zamestnanec má príjem z pracovnej zmluvy a v r. 2012 dostal dividendy od združenia bez právnej subjektivity vo výške 274,-€.
  Je povinný podať daňové priznanie za tieto dividendy ?

  Ďakujem veľmi za skorú odpoveď.

 9. Dobrý deň, potrebovala by som radu za rok 2012 :

  1/ starobný dôchodca má príjem z prenájmu nehnuteľností vo výške 1100,-€, dividendy vo výške 530,-€, výška starob.a vdovského dôchodku 4800,-€. Je povinný si podať daňové priznanie ? A ak áno odpočítava si z nájmu čiastku vo výške 500,-€ ? Z dividend sa tiež odpočítava nejaká suma ?

  2/ starobný dôchodca, ktorý má príjem z prenájmu nehnuteľností vo výške 2100,- € a dividendy 300,- €, starobný dôchodok tiež okolo 4800,- €. Je povinný podať daňové priznanie ?

  40 % si môže jeden i druhý dôchodca odpočítať zo sumy nájmu a dividend ?

  Aký má vplyv na daňové priznanie, ak nájom a dividendy vypláca firma jedna s právnou subjektivitou a druhá bez právnej subjektivity ?

  3/ zamestnanec má príjem z pracovnej zmluvy a v r. 2012 dostal dividendy od združenia bez právnej subjektivity vo výške 274,-€.
  Je povinný zdaniť tieto dividendy ?

  Ďakujem veľmi za skorú odpoveď. Sl.

 10. Dobrý deň, prosím vás o radu. som starobná dôchodkyňa ale dôchodok poberám od 1.4.2012, teda v daňovom priznaní si môžem uplatniť celú NČZD poslednýkrát. V minulom roku 2011 som vykazovala daňovú stratu 2000Eur.- musím si túto daňovú stratu odpočítať od ČZD (v kolonke je že mam na ňu nárok) avšak mne by vyhovovalo, aby som si túto stratu nechala prípadne na budúci rok, keďže tento rok si môžem poslednýkrát uplatniť celú čiastku NČZD. dakujem za odpoved

 11. Pekný deň.
  S manželkou žijeme v jednej domácnosti a sme starobný dôchodcovia.V roku 2012 sme okrem dôchodkov mali jediný príjem vo výške 898eur z predaja družstevných podielnických listov, ktoré som zdedil po zosnulom otcovi.
  Prosím o radu-musím podať daňové priznanie? Ak áno-aká je nezdaniteľná časť základu dane?
  Ďakujem.

  • Daňovník, ktorý je k 01.01.2012 poberateľom starobného, predčastného a výsluhového dôchodku daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov, okrem príjmov, z ktorých bola daň vybraná zrážkou, nepresiahne 50 % sumy NČZD na daňovníka za rok 2012, tj. 1822,64,-
   Preto nieste povinní podávať daňové priznanie. Daňovníčka.

 12. Dobrý deň,
  prosím o radu. Otec-starobný dôchodca v roku 2012 poberal starobný dôchodok vo výške 3684€. Na základe príkaznej zmluvy mu bolo jednorázovo od LaPD vyplatených 1.800€ za kosenie lúk, vyklčovanie a likvidáciu suchej trávy. Má podať DP typu A, aj keď mu družstvo z tejto sumy nezrazilo žiadnu daň? Čítala som nejednotné názory ohľadom príkazných zmlúv, tak chcem vedieť, či príjem z PZ sa chápe ako príjem zo závislej činnosti. A ešte otázka, či neporušilo družstvo ako “príkazca” nejakú oznamovaciu povinnosť ohľadom PZ voči Finančnej správe.

  Ďakujem

 13. Prosím o radu, som starobná dôchodkyňa a zároveň SZČO,Hrubý príjem za r.2012 som mala 3995eur a star.dôchodok 2930eur paušálne výdavky40%
  soc.a zdr,odvody 1292.09eur.Koľko budem platiť daň ?a môžem sa od 1.7.2013
  odhlásiť zo soc.a zdrav.poisťovne?Ďakujem za radu

 14. Dobrý deň, poprosím Vás o radu – 70-ročný dôchodca poberajúci starobný dôchodok – za r. 2012 v uhrne 3 825,-eur. Za celý rok mal tiež príjem z hrania na klavíri 3 670,- eur, výdavky 250,- eur. Ako vypočítať či má vôbec platiť daň? Uvádza sa suma dôchodku do dan.priznania? vopred vďaka za radu.

 15. Dobrý večer, prosím vas, potrebovala by som radu, otec poberateľ starobneho dôchodku a súčasne má živnosť. bol poberatelom starobneho dôchodku počas celeho kalendárneho roka. ako je to s vyplnenim tlačiva typu B? môže si uplatniť nezdaniteľnu čast základu na daňovníka, ak výška dôchodku bola vyššia ako 3644,74 eura? vopred ďakujem za radu

  • dobrý deň,
   poberateľ predčasného,starobného a výsluhového dôchodku nemá nárok na NČZD ak úhrn dôchodku za zdaňovacie obdobie tj. za rok 2012 je vyšší ako NČZD pre rok 2012 je to suma 3644,74,- Eur.

   • ok, vďaka. Len by som ešte potrebovala vedieť, či sa suma dôchodku normálne uvádza v DP. ak hej, je to str. 6-VIII. oddiel, riadok 8?

 16. Dôchodkyňa, dôchodok za rok 2012 5400.-€
  príjem z prac. pomeru 1156,04….preddavok na daň 199.-€
  príjem z dohody 120,00….preddavok na daň 22,80
  predaj záhrady / 1rok vlastníctvo/ 500,00………………. náklady 292.-€
  Otázka: tlačivo “B” ? Bude vrátená daň 199+22,8 z príjmu a odpočítaním
  dane 39,56.-€ za predaj. Výsledok vrátenie dane 182,24.-€ ?

 17. Byt v bezpodielovom vlastnícctve sme prenajímali od 1.1.2012 do 31.8. 2012
  Príjem za toto obdobie bol 1969 E. Uplatňujeme 4O % paušálne výdavky.Manželka zomrela 20.08.2012, dedičské konanie bolo ukončené rozhodnutím a potvrdením Okr. súdu 22.02.2013, dedičom nehnuteľnosti som ja manžel. Otázka je či môžem uplatniť dodatočne ne základe delenia bezpod. vlastníctva časť z manželkinho príjmu ( ako dôchodkyňa v roku 23012 iný príjem ako dôchodok nemala) jej podiel ako zníženie základu môjho podielu z dane z príjmu. Môj príjem z práce na dohodu bol vyšší ako 3000 E. Ďakujem

 18. Dobrý deň,
  prosím o radu. Otec-starobný dôchodca v roku 2012 poberal starobný dôchodok vo výške 3684€. Na základe príkaznej zmluvy mu bolo jednorázovo od LaPD vyplatených 1.800€ za kosenie lúk, vyklčovanie a likvidáciu suchej trávy. Má podať DP typu A, aj keď mu družstvo z tejto sumy nezrazilo žiadnu daň? Čítala som nejednotné názory ohľadom príkazných zmlúv, tak chcem vedieť, či príjem z PZ sa chápe ako príjem zo závislej činnosti. A ešte otázka, či neporušilo družstvo ako “príkazca” nejakú oznamovaciu povinnosť ohľadom PZ voči Finančnej správe.

  Ďakujem

 19. Dobrý deň, prosím poradiť, som starobná dôchodkyňa od r.2006, celý rok 2012 som pracovala na dohody, môj príjem bol 1682,48 eur z toho daň 319,65 eur, suma dôchodku 3847,20 eur, na aký formulár mám vypísať DP A alebo B, mám požiadať o vrátenie preddavku ? Ďakujem za odpoveď Križová Kamila

  • – vypíšete daňové priznanie typ A
   – máte nárok na vrátenie zrazených a odvedených preddavok na daň počas roka 2012, pretože ste poberateľom starobného dôchodku a Váš úhrn zdaniteľných príspevkov za rok 2012 je nižší ako 1822,37 Eur.

 20. Dobrý deň!
  Nikdy som nepodávala daňové priznanie, tak sa ospravedlňujem. V roku 2012 som poberala starobný dôchodok, za 1-12/2012 som mala dôchodok 5878,71 eura. Mala som tiež príjem ako FO zo závislej činnosti vo výške 600 euro, z čoho som zaplatila preddavky na daň v sume 114,- euro.
  Mám podávať daňové priznanie a tiež, či mám nárok na vrátenie preddavku na daň?
  Za odpoveď ďakujem.

  • Daňovník poberajúci starobný, predčasný,výsluhový dôchodok daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov, okrem príjmov, z ktorých bola daň vybraná zrážkou nepresiahne 50 % sumy NČZD tj. 1822,74,- Eur. Nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka nemáte pretože máte vyššií starobný dôchodok ako je samotná NČZD na daňovníka za rok 2012, tj. 3644,74.-
   Daňové priznanie typ A vyplníte tak ako sa vás týka, s tým že uvediete, že ste poberateľom starobného dôchodku a výšku vyplateného dôchodku za rok 2012. Na základe potvrdenia o príjme za rok 2012 od všetkých zamestnávateľov vyplníte priznanie a výsledkom by mal byt preplatok vo výške zrazenej a odvedenej dane v sume 114 Eur.

 21. Dobrý deň
  Taká otázka. Starobná dôchodkyňa má príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Za rok 2012 mala z toho 2640 Eur. Podávame jej DP typ B. Odpočítavame 500,00 Eur podľa zákona tzn. v VI.oddiely v tabuľke 1 príjmy dávame sumu 2140,00Eur. Výdavky % tzn. 856,00 Eur. Základ dane 1284,00 Eur. A teraz tá OTÁZKA. Je povinná platiť daň, alebo nie. Lebo vieme že do sumy 1822,37 starobný dôch.nemusí platiť. Ale nevieme, že ktorá suma sa berie. Či tá prvá 2140,00 eur alebo základ dane 1284,00 Eur.
  ďakujem za odpoveď

  • – starobná dôchodkyňa je povinná platiť daň z príjmu
   – pri testovaní sumy 1822,37,- Eur sa berie do úvahy úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2012 tj . vo vašom prípade je to suma 2140 Eur.

 22. Dobrý deň,
  už som sa pýtala, ďakujem za odpoveď, ale predsa ešte poprosím o radu , aby to bolo správne.
  matka má dôchodok za rok 2012 =3531,34, ktorý uvádzam do riadku 29. príjem za 3 mesiace bol 962,73€,uvádzam do riadku 32.
  základ dane v riadku 34 je =872,26€, úhrn preddavkov na daň je =165,72€.
  prosím Vás, v riadku 36 uvádzam sumu =872,26€ a v riadku 37 3644,74€? v r.40 mi vychádza suma =2772,48€,??
  vypl.dôchodok za r. 2012 odpočítavam niekde, alebo ho iba uvedeim do r. 29?
  priznám sa, že daňové vyplňam 1-krát a úplne sa v tom strácam.
  som Vám veľmi vďačná za odpoveď.
  katarína

  • ak bol príjem z dohody ( vid matematické odvolávky v riadkoch ):
   – príjem z dohody , riadok č. 32, 34, 36 – 962,73
   – riadok č. 36 a 39 – nezdaniteľná časť základu dane v sume 3644,74 – 3531,34= 113,4
   – riadok č. 40 962,74 – 113,4 = 849,33
   – riadok č. 41 – daň 849,33 x 19% = 161,37
   – riadok č. 62 – zrazené a odvedené preddavky na daň v sume 165,72
   – riadok č. 64 – preplatok na dani 165,72 Eur – Daňovník daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov, nepresiahne 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. tj 1822,64,- Eur. Preto ak vaša matka mala príjem z dohody do výška 1822,64,- má nárok na vrátenie preddavkov na daň.

 23. Dobrý deň,
  chcela by som požiadať o radu. Mama má priznaný starobný dôchodok, ktorý poberala celý rok 2012, 1-12/2012,celk.suma =3531,34 eur.Od 01-03/2012 zároveň pracovala. má nárok na vrátenie preddavkov =165,72eur ?? sumu vyplateného dôchodku za rok 2012 uvádzam do riadku č. 32 v daňovom priznaní, alebo tam uvediem iba sumu vypl.za 3 mesiace od zamestnávateľa? je potrebné doložiť aj výpis z účtu kam je dôchodok poukazovaný?
  Veľmi pekne Ďakujem za odpoved

  • dobrý deň,
   Daňovník daň neplatí, ak za zdaňovacie obdobie úhrn jeho zdaniteľných príjmov, nepresiahne 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka. tj 1822,64,- Eur. Preto ak vaša matka mala príjem z dohody do výška 1822,64,- má nárok na vrátenie preddavkov na daň.
   V riadku č. 32 daňového priznania typ A uvádzate iba zárobok z dohody za rok 2013. Výšku vyplateného starobného dôchodku za rok 2012 uvádzate na riadku 28 a 29 v daňovom priznaní. K priznaniu priložíte kopiu výmeru starobného dôchodku za rok 2012.
   Ak mala príjem vyšší ako 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na riadku č. 37 si môžete uplatniť alikvotnú časť NČZD na daňovníka rovnajúcej sa sume 3644,74 – 3531,34 = 113,4 Eur. Následne po prepočítaní príjmov zistíte či máte nárok na vrátenie celej sumy zrazených preddavkov na daň alebo len jej časti. Daňovníčka.

 24. Dobrý deň, som starobná dôchodkyňa už viac rokov a počas celého r. 2012 som pracovala na dohodu a príjem za ňu presiahol 1/2 odpočitateľnej položky.
  1) Mala som požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane?
  2) Ak áno a ja som to neurobila, musím podať daňové priznanie?

  • …. ak ste nepožiadali bývalého zamestnávateľa do 15.02.2013 o vykonanie ročného zúčtovania dane, musíte si podať daňové priznanie typ A v lehote do 31.03.2013.

 25. Dobrý deň prajem,

  chcela by som sa informovať. Robím ročné zúčtovanie bývalej zamestnankyni, ktorej bol spätne priznaný dôchodok. Chcem sa opýtať, či sa do výšky vyplateného dôchodku v roku počíta aj dôchodok, ktorý bol vyplatený za rok 2011 – v roku 2012 (spätne jej bol priznaný k 23
  .11.2011) alebo jej podľa oznámenia o zvýšení na rok 2012 vypočítam dôchodok, ktorý dostala za rok 2012? Ďakujem za odpoveď

  • … kedže počítate ročné zúčtovanie dane za rok 2012, počítate iba údaje za rok 2012. tj. aj jej bola do priznania starobného dôchodku uplatnená mesačne NČZD vo výplate a starobný dôchodok priznala SP v priebehu roka 2011, v ročnom zúčtovaní dane za rok 2012 je vznikne doplatok na dani za každý jeden mesiac od 01.01.2012. Ak by bol priznaný dôchodok spätne od 01.01.2011 musela by si zamestnankyňa podať aj dodatočného daňové priznanie za rok 2011.

 26. dobry den potrebovala by som pomoc pri vyplnani priznania znama pracovala na pracovnu zmluvu od 1-9 mesiaca z toho mala prijem 2336,43 eur z toho mala 7-8 nemocenske od 18.9.2012 ma priznany vdovsky a invalidny dochodok spolu v sume 254,10 mesačne ma narok na celu nezdanitelnu časť?a ešte ma narok na zamestnanecku premiu??a ma dve deti danovy bonus bol vyplateny 1-6 mesiac ma narok na cely rok??dakujem velmi pekne

  • Dobrý deň,
   – kedže nieje poberateľom starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku má nárok na NČZD na daňovníka za celý rok 2012.
   Na uplatnenie daňového bonusu má nárok každý daňovník , ktorý splní nasledovné podmienky :
   – dosiahne výšku zdaniteľných príjmov aspoň 1 963,20 eura, a to z príjmov zo závislej činnosti (zo zamestnania) alebo z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu a z týchto príjmov vykázal základ dane
   – vyživuje vo svojej domácnosti dieťa – vlastné, osvojené, dieťa manželky, dieťa v náhradnej starostlivosti, ktoré sa (podľa zákona o prídavku na dieťa) považuje za nezaopatrené
   – preukáže nárok príslušnými dokladmi (kópia rodného listu, potvrdenie o návšteve školy)
   Základné podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie:
   – zamestnanec musí za rok 2012 dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti tj. zo zamestnania
   – dosiahnuté príjmy musia byť v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy (za rok 2012 aspoň 1 963,40eura).
   – zamestnanec musí poberať príjmy v pracovnom pomere v kalendárnom roku minimálne 6 kalendárnych mesiacov (nebudú musieť ísť po sebe). Mesiace, za ktoré zamestnanec dosahoval posudzované príjmy iba na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa do časového testu (6 kalendárnych mesiacov)nezapočítavajú.Zamestnancovi, ktorý dosiahol posudzované príjmy iba na základe dohôd o prácach
   vykonávaných mimo pracovného pomeru (napr. dohody o vykonaní práce, o pracovnej činnosti) nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká. Mesiac s nulovým zdaniteľným príjmom (napr. práceneschopnosť počas celého kalendárneho mesiaca , materská dovolenka, neplatené voľno) sa nezapočítava do rozsahu 6 kalendárnych mesiacov.

 27. Dobrý den, prosím o informáciu, – predčasný dôchodok mala menovaná priznaný k 26.januáru 2012, v mesiaci január mala ešte do 26.1. mzdu od posledného zamestnávateľa, u ktorého do priznania predč. dôchodku pracovala,teda jej zo mzdy bola zrazená daň. ako je to s nedzaniteľnou časťou na daňovníka v ročnom zúčtovaní, môžem jej priznať celú časť nezdaniteľnú na daňovníka?

 28. Dobrý deň, prosím Vás ak som odpracovala 11 mesiacov a 1 mesiac vedená na úrade práce mám nárok na celú odpočitateľnú položku?
  ďakujem

  • – máte nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka za rok 2012, k daňovému priznaniu priložíte aj potvrdenie o evidencii na úrade práce za jeden mesiac.

 29. Dobrý deň,
  V r.2012 pracovala invalidná dôchodkyňa na dohodu, príjem z dohody 800 eur, strhnuté preddavky-parag.35: 152 eur.
  Od 14.9.2012 jej bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Vyplatená suma invalidného dôchodku za 1/12-11/12 = 1 715,54 eur.
  Od 14.9.2012 – 17.12.2012 jej na základe rozhodnutia Sociál.p. patrilo doplatiť predčasný starobný dôchodok vo výške: 927,46 eur. Avšak túto sumu 927,46 eur jej nepoukázali na účet celú, ponížili ju o už vyplatený invalidný dôchodok za rovnaké obdobie, čiže na účet sa poukázalo 439,60 eur.
  Moja otázka znie, či má nárok na vrátenie strhnutých preddavkov: 152 eur a či má nárok aj na nezdaniteľnú časť na daňovníka za celý rok? Alebo iba za obdobie od 1/12-8/12 ?? Od 14.9.2012 je na predčasnom starobnom dôchodku, invalidný d. sa už nevypláca.
  Ďakujem.

  • dobrý deň,
   – ak predčasný dôchodok sociálna poisťovňa nepriznala spätne od 01.01.2012 má nárok na celú nezdaniteľnú časť základu dane
   – kedže ide o príjem z dohody v sume nižšej 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane tj. 1822,74,- Eur má nárok na vrátenie zrazených preddavkov na daň
   Daňovníčka

  • Dobrý deň,
   Nezdaniteľnými časťami základu okrem nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a na manželku boli do roku 2010 ( podľa zákona o dani z príjmu platného do 31.10.2010) boli aj
   a) príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ( DDS-ky ) – III. pilier sociálneho poistenia
   b) finančné prostriedky na účelové sporenie – III. pilier sociálneho poistenia
   c) poistné na životné poistenie – III. pilier sociálneho poistenia
   Pri výpočte základu dane zamestnanec, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky, si po odpočítaní poistného a príspevkov môže znížiť príjmy zo závislej činnosti aj o úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný ministerstvom zdravotníctva preukázateľne zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, a to do výšky ustanovenej osobitným predpisom.
   riadok č. 78 v daňovom priznaní vyplní daňovník:
   -Ak zamestnanec nedodrží podmienky ďalšieho vzdelávania zdravotníckeho pracovníka ustanovené osobitným predpisom je povinný zvýšiť si základ dane z príjmov zo závislej činnosti o uplatnené úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie v zdaňovacom období, v ktorom k porušeniu podmienok došlo.
   -Ak daňovník nedodrží podmienky DDS a životného sporenia , je povinný zvýšiť základ dane do troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platieb finančných prostriedkov na účelové sporenie a platieb poistného na životné poistenie, o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane. Nedodržaním podmienok je aj výplata odstupného z doplnkového dôchodkového sporenia pred dovŕšením 55. roku života daňovníka a pred uplynutím desiatich rokov od uzavretia účastníckej zmluvy. Ak životné poistenie zanikne neplatením, výpoveďou, dohodou alebo odstúpením pred uplynutím doby desiatich rokov od začiatku životného poistenia alebo pred kalendárnym rokom, v ktorom daňovník dovŕši 55 rokov života, daňovník je povinný zvýšiť základ dane o sumu poistného zaplateného na životné poistenie, o ktorú si znížil základ dane, do konca troch zdaňovacích období od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k porušeniu ustanovených podmienok. Za nedodržanie podmienok podľa odseku 11 sa nepovažuje vyplatené plnenie z poistenia pre prípad úrazu alebo choroby, ktoré je súčasťou životného poistenia.

   • Ďakujem pekne, ale teraz som sa v tom trochu zamotala:
    Dotyčná má 58 r.
    V r. 2012 pracovala iba na dohodu, ako uvádzam vyššie. Nemá žiadne DSS atd., ako píšete vyššie.
    Má teda nárok na vrátenie strhnutého preddavku?
    Ďakujem.

 30. Ak manželia – predčasní dôchodcovia predali nehnuteľnosť ktorú vlastnili spoločne musia podať DP za rok 2012, podáva DP každý z nich osobitne? Základ dane teda tvorí každému 1/2 zisku z nehnuteľnosti?. Ak dôchodok každého z nich je nižší ako 3644,74Eura môžu si uplatniť ako nezdaniteľnú časť rozdiel medzi výškou dôchodku a výškou 3644,47Eur? Vopred ďakujem.

  • Zdaniteľný príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, si môžu manželia v súlade s § 4 ods. 8 ZDP rozdeliť v takom pomere, ako im to vyhovuje. To znamená, že dosiahnutý príjem z predaja nehnuteľnosti, ktorý plynie manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, môže zdaniť buď jeden z manželov, alebo druhý z manželov, alebo si môžu príjem medzi sebou rozdeliť, a to podľa toho, ako sa dohodnú. V akom pomere si manželia po vzájomnej dohode rozdelia dosiahnutý príjem z predaja nehnuteľnosti, v takom pomere si rozdelia aj výdavky prislúchajúce k príjmu.
   Pri príjme z predaja nehnuteľnosti od roku 2011 nieje možné uplatniť NČZD na daňovníka, pretože ide o pasívny príjem pretože tento príjem neplynie za prácu daňovníka ( zo zamestnania alebo SZČO )

 31. Do daňového priznania za rok 2012 dávam príjem za prácu v zahraničí-v zahraničí odvádzam dane,dalej prenajímam byty,ale tu vykazujem stratu,lebo som investovala do prerabania bytov,poberám starobný dôchodok-je potrebné dávať ho do daňového priznania?dakujem.Anna

  • Dobrý deň,
   áno, daňové priznanie vyplníte podľa predtlače tak ako sa Vás týka. Takže, ak ste poberateľom starobného dôchodku vyplníte príslušné riadky, uvediete mesiace za ktoré ste poberala dôchodok a výšku vyplateného dôchodku za rok 2012.
   Pri príjme z prenájmu už nieje možné od roku 2011 vykázať daňovú stratu. Ak preukazateľné daňové výdavky spojené s prenájmom nehnuteľností sú vyššie ako príjmy, na rozdiel sa neprihliada. Do daňového priznania uvediete skutočné výdavky len do výšky príjmu z prenájmu. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 32. Dobrý deň,
  prosím Vás o radu, môj kamarát je zamestnaný vo Švajčiarsku, má tam riadny pracovný pomer,
  Do akej výšky môže mať príjem z prenájmu hnuteľného majetku tu na Slovensku, aby nemusel podavať danové priznanie? Resp. či je to vôbec možné.
  A moja druhá otázka je či pokiaľ je živnostníčka aj starobnou dôchodkyňou od 1.4.2012 môže si uplatniť celú nezdaniteľnú čiastu na danovníka? Dakujem

  • Dobrý deň,
   – Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy NČZD na daňovníka, tj. za rok 2012 je to suma 1822,37,- Eur. Ak váš príjem z prenájmu bytu za rok 2012 je nižší ako 1822,37,- Eur nieste povinný podávať daňové priznanie.
   – ak ide o starobnú dôchodkyňu, ktorej sociálna poisťovňa priznala dôchodok od 01.04.2012 má nárok na uplatnenie NČZD na daňovníka za celý rok 2012 v sume 3644,74,- Eur. Nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť iba pri aktívnych príjmoch tj. príjem zo zamestnania a príjem zo živnosti. Pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti nieje možné uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ide totiž o pasívny príjem.
   – Ak starobný dôchodok sociálna poisťovňa priznala spätne k 01.01.2012 nemá nárok na NČZD na daňovníka ak úhrn dôchodku celý rok bol vyšší ako 3644,74 Eur. Daňovníčka.

 33. Manžel je poberatelom výsluhového dochodku vyššieho než odpočitatelná nezdanitelná položka. Učtovníčka mu po celu dobu prac. zaradenia nepovedala, že nemá nárok uplatnovat si nezdanitelnu položku, až prvýkrát tento rok mu zrazu povedala, že musí za rok 2012 vrátit 530 euro. Neviem ako sa dopátrala k tejto sume, lebo robí externe a neda sa s nou skontaktovat. Prosím ako sa dá zistit, či táto suma je naozaj správna. Manžel robí popri dochodku už cca 10 rokov. Pokial nemal nárok uplatnovat si nezdanitelnu položku je možne že dlhuje prostriedky aj spatne, alebo tento zákon platí iba od minulého roku? Prečo ho na to nikdy učtovníčka neupozornila? Ako teraz postupovat? Velmi pekne dakujem za odpoved.

  • Dobrý deň,
   kedže váš manžel nemá nárok na NČZD, nemôže mu byť pred zdanením odpočítaná suma 3644,74,- za rok 2012. Preto celoročný príjem vynásobite sadzbou dane 19%, takto vypočítate daň ktorú je povinný zaplatiť. Od tejto vypočítanej dane odpočítané zrazené a odvedené preddavky na daň a rozdiel by sa mal rovnať sume, musí vrátiť.
   Tento zákon v znení, kto nemá nárok na uplatnenie NČZD je v platnosti od roku 2004. Za otázku by stálo, či manžel informoval resp. kedy informoval zamestnávateľa o tom, že je poberateľom výsluhového dôchodku?
   Podľa správnosti, by ste mali podať dodatočné daňové priznanie za posledných 5 rokov a vrátiť dane, z dôvodu uplatňovania NČZD na ktorú nemal nárok. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 34. Dobrý deň,chcem sa opýtať,či je povinnosť podať daňové priznanie v prípade,ak osoba nedosiahla príjem zo živnosti 1822,37 eur,nemá daňovú stratu,ale živnosť v priebehu roka ukončila.Ďakujem.Tina Š.

 35. dobrý deň!
  chcem upresniť,že príjem starobnej dôchodkyne z dohody o vyk.práce bol iba 125,0 EUR-23,75 EUR,plus bol vyplatený brutto príjem 317,0 EUR úroky z pôžičky-kapitálový príjem.Pri podávaní daň.priz.typ B,kedže zd.príj.bol nižší ako pol.nezd.časti vypočíta
  ná daň sa neplatí,ale zrazenú daň 23,75 na zákl.
  žiadosti v daň.priz.vráti.
  dopredu Vám veľká vdaka,pra
  covníčka na klien.zóne vede
  la ešte menej ako ja,smutné

 36. Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom daň. prizn. FO typ A. Máme na dohodu zamestananú dôchodkyňu, ktorej dôchodok je 311 EUR mes= 3732 EUR ročne. Jej ročný zárobok u nás bol 2280 EUR (433,2- odvedená daň), na brigádu pracovala ešte v jednej firme, kde zarobila 550 EUR (odv.ďaň 104,5 EUR). Z toho vyplýva, že si musí podať DP. Chcela by som sa spýtať, či jej výde aj nedoplatok. Podľa mojich výpočtov by nemala platiť nič. Je to správne alebo som niekde niečo zabudla vyplniť?
  (r. 28- ano, r.29- prázdny, r. 32- 2830EUR, r.32a-2830EUR, r.34-2830EUR, r.36-2830 EUR, r.40-2830EUR, r.41-537,70, r.54-537,70, r56-537,70, r.62-537,70)- 0 doplatok

  Moc ďakujem

  • Dobrý deň,
   vaše prepočty sú správne. Keďže ide o dôchodkyňu, ktorá má ročný dôchodok vyšší ako 3644,74,- Eur, nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, potom suma zrazených a odvedených preddavkov na daň počas roka sa rovná celkovej daňovej povinnosti v daňovom priznaní.
   Daňóvníčka.

 37. Dobrý deň,

  chcela by som poradiť ohľadom daňového priznania FO typ B. Slovenský živnostník,
  neplatca DPH, vykonáva v Českej republike vodoinštalatérske práce. Služby fakturuje
  v CZK. Má založený účet, na ktorý mu chodia úhrady tiež v CZK. Nevedie jednoduché
  účtovníctvo, uplatňuje si paušálne výdavky. Pri vystavení faktúry v CZK sa mu
  prepočíta kurzom ECB na eurá. Úhrada na bankový účet príde v CZK. Otázka, majú sa mu
  prepočítavať aj úhrady na účte kurzom, prípadne treba brať do úvahy aj vzniknutué
  kurzové rozdiely (zisky,straty), aj ked nevedie účtovníctvo? Ďakujem

  • Dobrý deň,
   v §6 ods. 10 zákona o dani z príjmu sa píše:
   Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v §6 odsekoch 1 a 2. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.
   Preto je potrebné účtovať – evidovať aj kurzové rozdiely tj. kurzová strata resp. kurzový zisk, ktorý je v podstate zdaniteľným príjmov. Vaše otázky sú mimo témy článku a sú skôr zamerané na účtovníctvo a daňové poradenstvo, ktoré nieje cieľom tejto stránky. Na svoje otázky nájdete odbornú odpoveď u daňového poradcu alebo na odborných diskusných fórach zameraných na účtovníctvo či už FO SZČO alebo právnických osob. Daňovníčka.

 38. Dôchodca – ak pracoval na dohodu u zamestnávateľa v roku 2012, môže požiadať aj zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania dane? Alebo musí podať len Daňové priznanie?

  • … môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho posledného zamestnávateľa,ktorý je platiteľom dane v termíne najneskôr do 15.2. Ak nestihnete požiadať posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania musíte sama podať daňové priznanie. Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 39. Dobrý deň, chcem sa spýtať ako je to so SZČO, ktorá má povinnosť viesť jednoduché účtovníctvo a na podnikanie používa svoj osobný súkromný účet. Môže si poplatky za vedenie tohto súkromného účtu dať ako výdavok ovplyvňujúci základ dane, alebo nie? a ako je to s kreditnými úrokmi na tomto účte – musí ich zahrnúť do príjmov zvyšujúcich základ dane alebo nie? Ďakujem veľmi pekne

 40. Dobrý deň. Som dôchodkyňa a môj starobný dôchodk v roku 2012 bol 3324,07 Eura. Minuly rok som pracovala na slovenskú živnosť v zahraničí, pár mesiacov, ako opatrovateľka. Výplatu mi vyplácala Slovenská agentúra a môj príjem bol 3348,63 Eur. Nezdanintelná čiastka je 3644,74 Eur. Pri podaní Daňového priznania typu B nie som si istá, či sú následovné riadky správne vypočítané. Riadok 76 až 82. Prosím o radu. V riadku 76 je udaná čiastka ZD 2009,18 Eur z /3348,63 – 1339,45 /40%// , v riadku 77 je výpočet 320,67 Eur z /3644,74-3324,07/, V riadku 80 je čiastka 1688,51 z /2009,67-320,67/ a v riadku je vypočítana daň k úhrade 320,81 Eur z /1688,51 x 19 %/ Vopred veľmi pekne ďakujem.

 41. Dobrý deň,

  je možné že dôchodca, ktorý si v minulom roku zarobil viac ako 1822, 37 EUR by mohol v ďaľšom roku dostať menej v mesačnom dôchodku oproti minulému roku?

  Ďakujem za odpoveď. E

  • dobrý deň,
   zákon o sociálnom poistení nemám naštudovaný.j Toto otázka pre sociálnu poisťovňu alebo pre niekoho kto sa v tejto oblasti orientuje. Poprosím, ak viete niekto odpovedať, prosím poraďte. Daňovníčka.

 42. Dobry den,
  v juni 2012 odisla zamestnankyna na dochodok. Dovtedy pracovala na pracovnu zmluvu 4 mesiace a 2 mesiace na Dohodu. Otazky:
  – aky typ danoveho priznania ma podat za rok 2012
  – uplatnuje si nezdanitelnu cast dane?
  – je mozne, ze jej vyjde preplatok dane?
  Dakujem.

  • dobrý deň,
   – budete podávať daňové priznanie typ A
   – ak nebol starobný dôchodok priznaný spatne k 01.01.2012, máte nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v plnej výške v sume 3 644,74,- Eur.
   – ak bol čiastkový základ dane pred odpočítaním NZČD nižší ako 3644,74 ,- , je možné že výsledkom daňového priznania bude preplatok na dani.

 43. Dobrý deň,
  môj otec je invalidný dôchodca, od januára do decembra 2012 pracoval na dohodu pre jedného zamestnávateľa, jeho príjem bol 3949,-€. Úhrn preddavkov na daň (zrazených podľa § 35) bol vo výške 750,31 €. Na manželku si neuplatňuje odpočítateľnú položku. Moje otázka: Ktoré riadky treba vyplniť v oddieloch V. a VI. daňového priznania typu A? V akej sume bude jeho daňový preplatok?
  Ďakujem

  • Dobrý deň,
   daňové priznanie v V.oddiely vyplníte na základe potvrdení o príjme a o zrazených a odvedených preddavkov na daň za rok 2012 od všetkých zamestnávateľov. Postupujete na základe matematických odkazov v jednotlivých riadkoch a náklade nápovedy v priamo v priznaní očíslovaných malými čísielkami pri texte v konkrétnom riadku napr. 1) za pomoci Ponaučenia na vyplnenie daňového priznania.
   V.oddiel – riadok č. 32, 32a, a riadok č.34
   VI. oddiel – riadok č. 36,37, 39,40,41,54,62,64
   Na riadku č. 37 uvediete nezdaniteľnú časť základu dane v sume 3644,74,- Eur
   Na riadku č. 40 vyčíslite základ dane tj. rozdiel medzi príjmom z dohody a nezdaniteľnou časťou základu dane na daňovníka. Zo základu dane z riadku č. 40 na riadku č. 41 vypočítate daň v vo výšky 19 % z riadku č. 40.
   Na riadku č. 62 uvediete úhrn zrazených a odvedených preddavkov na daň, na riadku č. 64 vyčíslite preplatok ktorý sa rovná rozdielu medzi zrazenými, odvedenými preddavkami a daňou na riadku č. 41. Daňovníčka.

 44. dobrý deň!
  mama mala vyplatené brutto úroky z pôžičky vo firme, kde je spoločníčkou,
  avšak je tiež starobná dôchodkyňa.Ako postupovať pri vypĺňaní danového priznania typu B? bude to príjem z kapitáloveho prijmu na ktorom riadku a nevráti sa jej daň,ktorú si vypočítam,/mám na mysli minimálnu/dakujeme

  • Dobrý deň,
   ide o príjem z kapitálového majetku podľa §7 zákona o dani z príjmu. Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľný príjmy presahujúce 50% sumy nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. tj. pre rok 2012 je to suma 1822,37,- Eur.
   Ak boli vyplatené brutto úroky vyššie ako 1822,37,- uvediete ich v daňovom priznaní typ B v VII. oddiely riadok č. 3. Pri príjme z kapitálového majetku nieje možné uplatniť nezdaniteľné časť základu dane na daňovníka. Daňovníčka.

    • …. ak ste počas roka 2012 poberala príjem aj zo zamestnania, mala ste aj iný príjem napr. nepeňažnú výhru a súčasne aj vyplatené úroky, ste povinná podať daňové priznanie, pretože váš príjem za rok 2012 bol vyšší ako 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka tj. 1822,37,- Eur. Daňovníčka.

 45. Dobrý deň,
  Chcela by som sa spýtať k daňovému bonusu:
  Zamestnankyňa má dcéru, ktorá bola od 1.1.2012.-31.8.2012 evidovaná na ÚPSVaR, má 20 r., od 9/2012 navštevuje denne vysokú školu. Na ÚPSVaR bola evidovaná, pretože pred tým rok si podala prihlášku na VŠ, ale nezobrali ju.
  Táto zamestnankyňa si chce v roč. zúčtovaní uplatniť daň.bonus na dcéru: môže si uplatniť celých 12 mesiacov? Alebo iba za tie 4 (9,10,11,12), počas ktorých dcéra navštevovala VŠ?
  Ďakujem.
  MATA

  • dobrý deň,
   vaša zamestnankyňa si môže uplatniť daňový bonus iba za mesiace 9 – 120/2012.
   Podľa zákona o dani z príjmu daňový bonus možno uplatniť na vyživované dieťaťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Za vyživované dieťa na účely daňového bonusu sa považuje NEZAOPATRENÉ DIEŤA. Za nezaopatrené dieťa sa podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak:
   – sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
   – sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.
   Za nezaopatrené dieťa sa podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak:
   – sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
   – sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

   Nezaopatrené dieťa nie je dieťa:
   – ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok
   – ktorého štúdium na vysokej škole presahuje štandardnú dĺžku štúdia
   – ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ( pre SR = > magister alebo inžinier)

   Sústavnou prípravou dieťaťa na povolanie štúdiom sa rozumie:
   – štúdium na strednej škole okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov
   – štúdium na vysokej škole okrem externého štúdia

   Sústavná príprava na povolanie štúdiom na vysokej škole okrem externého štúdia sa začína odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa, alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do skončenia štúdia. Pokiaľ študent preruší štúdium na vysokej škole, nepovažuje sa obdobie počas prerušeného štúdia na účely daňového bonusu za sústavnú prípravu na povolanie a za toto obdobie nevzniká nárok na daňový bonus. Výnimku tvoria prípady, ak ide o prerušenie zo zdravotných dôvodov. V tomto prípade nárok na daňový bonus vzniká aj počas prerušenia štúdia.

   Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

 46. Dobrý deň,
  chcel by som sa opýtať ohľadom zdanenia príjmu za elektrickú energiu vyrobenú Fotovoltaickými panelmi -FVE, kde výroba sa riadi zákonom o energetike a nie živnostenským.
  Ako dôchodca sa v Daňovom priznaní FO typu B vyplní suma dôchodkov v III oddieli riadok 29 a 30.
  Kde sa, v ktorom oddieli uvádzajú príjmy za el. energiu?
  – VI.odd r.6 /z činností, ktoré nie sú živnosťou, ani podnikaním
  alebo
  – VIII.odd-výpočet zákl. dane z ostatných príjmov, r.12 /iné
  Aké prílohy sú potrebné k podanému DP priložiť?
  S pozdravom,
  Jaro

  • – riadok č. 29 – zaškrtnete ak ste poberateľom starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku od 01.01.2012 alebo vám ho sociálna poisťovňa priznala spätne k 01.01.2012
   – riadok č. 30 – ak ste poberali dôchodok, tak tu uvediete výšku vyplateného dôchodku v uhrne za celý rok 2012.
   – ak vykonávate svoju zárobkovú činnosť na základe iného ako živnostenského oprávnenia, svoje príjmy a k patriace výdavky uvádzate v VI. oddiely na riadku č. 6.
   – kopia dokladu zo sociálnej poisťovne preukazujúca výšku vášho dôchodku za rok 2012
   – ak účtujete v sústave podvojného alebo jednoduchého účtovníctva, prílohou k priznaniu sú aj účtovné výkazy.
   Ak sa mýlim, prosím opravte ma. Daňovníčka.

Pridaj komentár

Vrátiť sa na začiatok článku | na začiatok komentárov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.