Nová nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka od 01.01.2013

Nová nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka od 01.01.2013

Národná rada Slovenskej republiky  zákonom č. 252/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zákona a zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení zaviedla s účinnosťou od 01.01.2013 do zákona novú nezdaniteľnú časť dane na daňovníka  – dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Čo je starobné dôchodkové sporenie?

Dôchodkový systém v SR podľa súčasného právneho stavu pozostáva z:

 1. pilier –  verejný systém – povinné dôchodkové poistenie podľa zákona o sociálnom poistení
 2. pilier – Starobné dôchodkové sporenie – osobný účty sporiteľa
 3. pilier – Doplnkové dôchodkové sporenie, tzv. DDS-ky,  Životné poistenie

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie ktorého účelom je spolu so starobným poistením podľa zákona o Sociálnom poistení zabezpečiť príjem sporiteľovi v starobe a pozostalým pre prípad smrti.

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný, tzv. druhý pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky sporiteľov spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS) na osobnom účte sporiteľa. Starobné dôchodkové sporenie nazývame aj druhý pilier dôchodkového systému na Slovensku.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie platí:

 • zamestnávateľ za svojich zamestnancov,
 • SZČO zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení
 • dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba
 • štát
 • Sociálna poisťovňa

Rozdelenie povinných odvodov do Sociálnej poisťovne v celkovej sume 18% z  vymeriavacieho základu.:

I. pilier – verejný systém –  9%

II. pilier – osobný účet sporiteľa 9%

Viac sa o starobnom dôchodkovom sporené a ako aj o dôchodkovom systéme sa dočítate na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá je priamo zameraná na  starobné dôchodkové sporenie.

Od 1. septembra 2012 sa príspevok na starobné poistenie v II. pilieri znižuje na 4 % z vymeriavacieho základu. Rozdelenie povinných sociálnych odvodov vo výške 18 % medzi I. pilier a II. pilier  bol   do 31.08.2012 vo výške 9 % + 9 %, od 1.  septembra 2012  bude nasledovný :

 • I. pilier – verejný systém –  14 %
 • II. pilier – osobný účet sporiteľa – 4 %

Od 01.01.2013 si sporitelia môžu starobné dôchodkové sporenie, kam im doteraz plynulo mesačne 9 % z ich odvodov, navýšiť o dobrovoľný príspevok.  Dobrovoľné príspevky platí sporiteľ, ktorý si platenie týchto príspevkov dohodol v zmluve o dôchodkovom starobnom sporení. Samotnú správu a výber týchto príspevkov na starobné dôchodkové sporenie už nebude zastrešovať sociálna poisťovňa ale samotná dôchodková správcovská spoločnosť.

Zmena je účinná od 1. septembra 2012 a je časovo ohraničená rokom 2016; od roku 2017 sa bude sadzba zvyšovať každý rok o 0,25 % tak, aby v roku 2024 dosiahla 6 %.

Na základe vyššie citovanej novely zákona o dani z príjmov od 01.01.2013 v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. nezdaniteľnými časťami základu dane na  daňovníka sú:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku
 • suma  preukázateľné zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v presne vymedzenej maximálnej výške. Ide o dočasné zavedenie novej nezdaniteľnosti časti na daňovníka, ktorá bude v zákone aplikovaná do roku 31.12.2016.

Aká je maximálna výška novej nezdaniteľnej časti základu dane?

Preukázateľne zaplatené dobrovoľné  príspevky na starobné dôchodkové sporenie si môže daňovník uplatniť najviac do výšky 2 % zo základu dane zisteného z príjmov zo zamestnania alebo z príjmov SZČO alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Suma príspevkov presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.

Nové povinnosti pre zamestnávateľa a zamestnanca

Zamestnávateľ na túto novú nezdaniteľnú časť základu dane prihliadne raz ročne a to pri ročnom zúčtovaní. V prípade, že zamestnávateľ za zamestnanca neodvádza dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové sporenie a zamestnanec ho platí sám, predloží svojmu zamestnávateľovi výpis z osobného účtu zaslaný dôchodkovou správcovskou spoločnosť. Dôchodková správcovská spoločnosť výpis z osobného účtu musí zaslať do 31. január za predchádzajúci kalendárny rok. Ak zamestnanec výpis z osobného účtu nepredloží, zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní neprihliadne na túto nezdaniteľnú časť základu dane. Po prvý raz sa táto nezdaniteľná časť základu dane použije v roku 2014 v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmu za zdaňovacie obdobie 2013.

Zamestnávateľovi, ako platiteľovi dane, vyplýva z toho nová povinnosť. Na mzdovom liste zamestnanca uvádzať aj sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ak ho za zamestnanca odvádza.

Prečítajte si aj:

Čo by vás mohlo zaujímať:

Zaujíma vás: nezdanitelna cast 2013, dane 2013, základ dane 2013, danove priznanie 2013, nezdanitelna cast zakladu dane 2013,

Komentáre - Pridať vlastný komentár »

10 komentárov pri “Nová nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka od 01.01.2013

 1. Dobrý deň,
  môže si pracujúci dôchodca uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) ? – účastnícka zmluva uzatvorená po 31.12.2013, podmienky sú splnené.

 2. ako je to teda s tymi 2% – zavisi to od vysky prijmu za rok 2013, kolko prispevkov navyse na II. prilier sa bude brat v uvahu?

  • nie netýka sa III. piliera, nová nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2013 sa týka II. piliera – Starobné dôchodkové sporenie – osobný účty sporiteľa.
   Dôchodkový systém v SR podľa súčasného právneho stavu pozostáva z:
   pilier – verejný systém – povinné dôchodkové poistenie podľa zákona o sociálnom poistení
   pilier – Starobné dôchodkové sporenie – osobný účty sporiteľa
   pilier – Doplnkové dôchodkové sporenie, tzv. DDS-ky, Životné poisteni

 3. Spätné upozornenie: Daň z príjmov a zmeny v roku 2013 - 123 Peniaze

 4. Ako vypočítam 2 % základu dane, keď sa nám výplata mení 2-3 krát za rok? Vlani to vychádzalo približne 3 600 €. Takže by to vychádzalo 7,20 €, alebo sa to môže zaokrúhliť na 10 €? Do tretieho piliera sporím 16,60, mohla by som aj sem toľko isto sporiť?

  • dobrý deň,
   Ide o novú nezdaniteľnú časť základu dane, ktorú si môžete uplatniť po prvý raz za rok 2013. Výška tejto nezdaniteľnej časti dane za rok 2013 je ohraničená maximálnou sumou 2% zo základu dane zisteného z aktívnych príjmov ( príjmy zo zamestnania a zo živnosti) zo 60- násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza za kalendárny rok 2013, za ktorý sa zisťuje základ dane. AK si to rozložíme na drobné tak:
   – priemerná mzdy v SR za dva predchádzajúce roky: 2013 – 2 roky = rok 2011 bola 786,- Eur
   – 60- násobok priemernej mzdy za rok 2011: 60 x 786 Eur = 47 160
   – 2% zo 60-násobku priemernej mzdy v roku 2011: 47 160 Eur x 2% = 943,2 Eur.
   Nová NČZD – suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za rok 2013 je v presne vymedzenej maximálnej výške 943,2 Eur. / rok
   Výška mesačných príspevkov nieje limitovaná, limitovaná je teda ročná NČZD v sume 943,2 Eur. Ak by ste počas roka preukázateľne zaplatili na starobné sporenie viac ako 943,2 Eur, z daní si pri ročnom zúčtovaní môžete odpočítať len maximálnu sumu 943,20,- Eur. Daňovníčka.

 5. Otazka:Zmenilo sa nieco na odratavani ododov z celkoveho prijmu pre Szco pri vypocte zakladu dane?Odrata sa vyska odvodov,alebo nie?Dakujem

  • Dobrý deň,
   na odpočítaní odvodov z celkového príjmu pri výpočte základu dane sa nezmenilo nič. Za zdaňovacie obdobie 2012 a aj 2013, poistné a príspevky na zdravotné a sociálne poistenie si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

   Daňovníčka.

Pridaj komentár

Vrátiť sa na začiatok článku | na začiatok komentárov.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.