Daň na Cypre

Cyprus je krajina, ktorá vstúpila do Európskej Únie spolu so Slovenskom, teda v roku 2004. Cyprus patrí medzi menej bohaté krajiny EÚ. Krajina je známa výhodnými daňami, ktoré využívajú najmä rôzne firmy, všetkým sú dobre známe schránkové firmy sídliace na Cypre. Pokračovať v čítaní 

Daň v Litve

Litva vstúpila do Európskej Únie spolu so Slovenskom, teda v roku 2004. Litva je jedným z mála európskych štátov, kde panuje nižšia životná úroveň. Rozdiel oproti Slovensku však nie je veľký. Minimálna mzda v Litve je 231 eur. Priemerná mzda v krajine je podobná ako na Slovensku. V čase finančnej krízy však pomerne výrazne poklesla. Pokračovať v čítaní 

Daň na Malte

Malta vstúpila do Európskej Únie v rovnakom čase ako Slovensko, teda v roku 2004. Ekonomicky patrí Malta medzi menej bohaté krajiny spoločenstva. Pre porovnanie je možné uviesť minimálnu mzdu na Malte, ktorá je v súčasnosti na úrovni okolo 550 eur. Pokračovať v čítaní 

Daň v Belgicku

Belgicko je zakladajúca krajina Európskej Únie a Eurozóny. Belgicko nemá zákonom stanovenú výšku minimálnej mzdy. Mzdy sú regulované na základe odvetvových dohôd. Štát do tohto procesu vstupuje iba v pozícii kontrolóra. Najvyššie mzdy v Belgicku sú prirodzene v Bruseli. Pokračovať v čítaní 

Daň v Dánsku

Dánsko patrí medzi škandinávske krajiny, ktoré sú povestné svojim vysokým daňovým zaťažením. Ľudia v Dánsku však dane platia radi, pretože vedia, že za to dostávajú primeranú protislužbu. Dánsko dlhodobo patrí medzi krajiny s najnižšou mierou korupcie na svete. Pokračovať v čítaní 

Daň v Estónsku

Estónsku vstúpilo do Európskej Únie spolu so Slovenskom v roku 2004. Estónsko bola v nasledujúcich rokoch najrýchlejšie rastúcou ekonomikou Európskej Únie. Estónska ekonomika je na tom veľmi podobne ako Slovenská. Obe krajiny vykazujú podobné HDP a podobné priemerné mzdy. Pokračovať v čítaní 

Daň vo Fínsku

Fínsko patrí medzi vysokopríjmové krajiny. V roku 2009 bola priemerná mzda vo Fínsku na úrovni takmer 2900 eur. Toto je približne 3 krát viac ako na Slovensku. Zdanenie vo Fínsku je však vyššie ako na Slovensku a tak rozdiel čistých príjmov na Slovensku a vo Fínsku nie je až taký zlý. Pokračovať v čítaní