Viete aké druhy životného poistenia máme

Viete aké druhy životného poistenia máme

Životné poistenie a pripoistenie ponúka mnohé druhy a varianty poistného krytia, ktoré dokážu najlepšie a najvýhodnejšie podľa svojho zamerania vykryť mnohé problémové situácie alebo dokonca aj zhodnotiť finančné prostriedky, pokiaľ sa jedná o životné poistenie so sporením. Samozrejme je možné sa poistiť aj bez sporenia a zamerať sa len na poistné krytie úrazu, smrti, chorôb a iných komplikácii.  Pokračovať v čítaní 

Aké životné poistenie ponúkajú poisťovne

Aké životné poistenie ponúkajú poisťovne

Životné poistenie je tou časťou poistenia, ktoré slúži nielen na pokrytie rôznych rizík, v tomto prípade najmä smrti či závažných ochorení a zranení vedúcich k invalidite, ale aj na zhodnotenie peňazí v prípade dožitia. Tento druh poistky v sebe spája tak výhodu zmiernenia následkov nepredvídaných a nečakaných tragických udalostí so zhodnocovaním finančných prostriedkov.  Pokračovať v čítaní 

Aké životné poistenie môžete uzavrieť pre svoje deti

Aké životné poistenie môžete uzavrieť pre svoje deti

Detské životné poistenie sa stáva čoraz viac obľúbeným produktom životného poistenia pre deti, ktoré v sebe kombinuje poistnú ochranu a zároveň ponúka rodičom možnosť našetriť deťom do dospelosti nejaké finančné prostriedky a adekvátne ich aj zhodnotiť. Deti potom napríklad pri ukončení strednej alebo vysokej školy majú k dispozícii určitý finančný kapitál, ktorý môžu využiť napríklad na štart svojej kariéry alebo bývanie.  Pokračovať v čítaní 

Viete čo je kapitálové životné poistenie

Viete čo je kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie je veľmi bezpečný spôsob, ako dlhodobo sporiť a zároveň mať poistnú ochranu seba a svojich blízkych v prípade nejakej tragickej udalosti, akou je napríklad smrť. Najvýhodnejšie je sporiť s garantovaným zhodnotením kapitálovej hodnoty počas celej doby poistenia, pretože len tak máte istotu, že si nasporíte viac ako pri iných sporiacich produktoch.  Pokračovať v čítaní 

Viete čo znamená investičné životné poistenie

Viete čo znamená investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie v sebe spája výhody zabezpečenia v prípade nečakaných udalostí a zároveň možnosť investovania a zhodnocovania tak vložených úspor. Toto poistenie je vo všeobecnosti pomerne dosť populárne a známe a preto aj rozšírené. Aj vďaka investičnej časti je dnes oveľa viac využívané ako klasické poistenie, pretože toto poistenie, dalo by sa povedať, poistencovi aj zarába.  Pokračovať v čítaní 

Rovnaké poistenie pre všetkých – unisex poistenie bude drahšie pre ženy

Rovnaké poistenie pre všetkých – unisex poistenie bude drahšie pre ženy

V tomto článku Vám chceme priblížiť, ako sa zmenili ceny životného poistenia mužov a žien. Od nového roku  malo prísť k postupnej zmene sadzieb poistného v našich finančných inštitúciách. Čo Európska únia dala príkazom, podľa článku 21 a 23 Charty ľudských práv Európskej únie. Podstatou je abstrahovať od akejkoľvek diskriminácie na základe pohlavia. Pokračovať v čítaní