Viete prečo uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu

Viete prečo uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu je takým druhom poistenia, ktoré môžu využiť tak zamestnanci ako aj podnikatelia alebo iné druhy profesií. Princípom poistenia je, že poisťovňa kryje riziká, nehody a škody, ktoré spôsobíte a tým Vás chráni pred obrovskými finančnými škodami a kompenzáciami, ktoré by ste inak boli nútení platiť a kryť zo svojich vlastných prostriedkov.  Pokračovať v čítaní 

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania – dostupné možnosti,

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania – dostupné možnosti,

Poistenie zodpovednosti za škodu patrí medzi poistenia, ktoré uzatvárajú či už podnikatelia, firmy alebo pracovníci, ktorí majú také pracovné zaradenie, pri ktorom by mohli vzniknúť spoločnosti značné škody. Taktiež existuje poistenie za škodu spôsobenú podnikateľmi, čiže ide vlastne o jedno z foriem poistenia podnikateľa. Poistenie takejto zodpovednosti sa ale vzťahu nielen na ľudí, ale aj na škodu spôsobenú napríklad prevádzkou motorového vozidla.  Pokračovať v čítaní 

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi

Ak ste zamestnaný či už v súkromnej sfére alebo v štátnozamestnaneckom pomere, určite ste sa už stretli s prípadom, že ste mohli Vy alebo niekto iný spôsobiť svojim neúmyselným konaním nejakú škodu. Veľmi dobrým príkladom môže byť napríklad zverenie služobného auta, služobného notebooku alebo aj škody vzniknuté priamo na pracovisku neopatrnosťou. Čo potom, ak sa už niečo také stane?  Pokračovať v čítaní