Aku daň budem platiť pri predaji pozemku

Aku daň budem platiť pri predaji pozemku

Ako zdaniť predaj pozemku v roku 2012 Príjem z predaja pozemku rozlišujeme podľa účelu použitia pozemku. Ak je pozemok zaradený v obchodnom majetku, prípadný predaj je potom príjmom z podnikania. Príjem z predaja pozemku vo vlastníctve fyzickej (súkromnej osoby) patrí medzi ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. Podľa novely zákona o dani z príjmu od 01.01.2011, ktorá rozdelila príjmy na aktívne a pasívne, je príjem z predaja takéhoto pozemku príjmom pasívnym a preto nieje už nieje možné uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka.  Príjem z predaja pozemku sa uvádza v daňovom priznaní typ B. Pokračovať v čítaní 

Aká bude výška dane pri predaji bytu

Aká bude výška dane pri predaji bytu

Ako zdaniť predaj bytu v roku 2012? Príjem z predaja bytu rozlišujeme podľa účelu použitia nehnuteľnosti . Ak je byt zaradený v obchodnom majetku firmy, prípadný predaj bytu je príjmom z podnikania. Príjem z predaja bytu vo vlastníctve fyzickej (súkromnej osoby) patrí medzi ostatné príjmy  podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov. Podľa novely zákona o dani z príjmu od  01.01.2011, ktorá rozdelila príjmy na aktívne a pasívne,   je príjem z predaja  takého bytu príjmom pasívnym a preto nie je už možné uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Príjem z predaja bytu sa uvádza v daňovom priznaní typ B. Pokračovať v čítaní 

Viete aká je výška dane z nehnuteľnosti

Viete aká je výška dane z nehnuteľnosti

Zdanenie príjmu z predaja nehnuteľností upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Predmetom dane z príjmu je  príjem fyzickej osoby alebo právnickej osoby. V našom článku si rozoberieme zdanenie a daň z predaja nehnuteľnosti v roku  2011, 2012  a  2013, ktorý nieje zaradený v obchodnom majetku a príjem z predaja nehnuteľnosti  z hľadiska zákona o dani z príjmov patrí medzi ostatné príjmi faxatívne vymenované v  § 8 odst. zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pokračovať v čítaní