Nárok na daňový bonus na dieťa

Nárok na daňový bonus na dieťa

Všetci rodičia, ktorý splnia určené podmienky, môžu využiť zvýhodnenie vo forme zníženia základu dane o určitú čiastku na dieťa, ktoré majú a vychovávajú. Nárok na daňový bonus na dieťa má každý, kto dosiahne výšku zdaniteľných príjmov aspoň 1 963,20 Eur na rok a do tejto hranice sa počíta príjem zo zamestnania, podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu a z týchto príjmov vykáže základe dane.  Pokračovať v čítaní 

Aké zmeny priniesla novelizovaná daň z príjmov v roku 2013

Aké zmeny priniesla novelizovaná daň z príjmov v roku 2013

Aké zmeny priniesla novelizovaná daň z príjmov v roku 2013? Tak ako každý rok aj pre rok 2013 Národná rada Slovenskej republiky prepravila novelu zákona o dani z príjmov, ktorá sa týka zamestnancov, živnostníkov, príležitostného prenájmu a firmy. V nasledujúcich riadkoch si rozoberieme tie najzásadnejšie zmeny pre fyzické osoby od 01.01.2013 v zákone o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.  Pokračovať v čítaní 

Vrátenie daní z iných krajín

Vrátenie daní z iných krajín

Tisíce Slovákov pracujú alebo len brigádujú v zahraničí v rámci pracovného programu. Aj keď nie všetci ale tí skúsenejší  už vedia, že časť dane z príjmu, ktorú im zamestnávatelia v zahraničí strihli, môžu žiadať späť. Štát, v ktorom ste pracovali, vám vráti len to na čo máte nárok a ak ho o to požiadate. Ide o daňový preplatok. Je to v podstate rozdiel medzi daňou, ktorú ste počas daňového roka odviedli a daňou, ktorú máte podľa zákona konkrétnej krajiny zaplatiť. Pokračovať v čítaní 

Aké je daňové priznanie živnostníka

Aké je daňové priznanie živnostníka

Problematiku podávania daňového priznania, priznávania dane z príjmov fyzickej osoby ako aj platenia dane upravuje hmotnoprávny zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Spôsob podávania a platenia dane do 31.12.2011 upravoval procesný zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Od 1.1.2012 tento zákon bol nahradený zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). Pokračovať v čítaní 

Daňové priznanie k dani z príjmov

Daňové priznanie k dani z príjmov

Problematiku podávania daňového priznania, priznávania dane z príjmov právnickej osoby a fyzickej osoby ako aj platenia dane upravuje hmotnoprávny zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Spôsob podávania a platenia dane do 31.12.2011 upravoval procesný zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Od 1.1.2012 tento zákon bol nahradený zákonom č. 563/2009 Z.z. o správe daní. Pokračovať v čítaní 

Daňové priznanie pre študentov

Daňové priznanie pre študentov

Príjem fyzickej osoby, ktorý nieje oslobodený od dane z príjmu, je považovaný za zdaniteľný príjem. Daňové priznanie je za zdaňovacie obdobie je povinný podať každý daňovník ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Do sumy zodpovedajúcej 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nezahrňujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto danej splnená daňová povinnosť. Pokračovať v čítaní 

Ako podáva daňové priznanie dôchodca

Ako podáva daňové priznanie dôchodca

Príjem fyzickej osoby, ktorý nieje oslobodený od dane z príjmu, je považovaný za zdaniteľný príjem. Daňové priznanie je za zdaňovacie obdobie 2011 a 2012 je povinný podať každý daňovník ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 50% nezdaniteľnej časti dane na daňovníka. Daňové priznanie je povinný podať aj ten daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli sumu 50% nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka ale vykazuje daňovú stratu. Do sumy zodpovedajúcej 50% sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa nezahrňujú príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak vybraním tejto danej splnená daňová povinnosť. Pokračovať v čítaní