Aký mate nárok na materskú dovolenku?

Aký mate nárok na materskú dovolenku?

Materská dovolenka je určite veľmi príjemný čas pre každú mamičku, ktorá sa chce postarať o svoje dieťa. V takejto situácii ale potrebuje aj dostatok finančných prostriedkov na to, aby mohla v čase, kedy nemôže pracovať, zabezpečiť sebe aj narodenému potomkovi všetko potrebné a nutné. Štát matkám v tomto prípade pomáha cez dávku na materskej dovolenke, ktorá má ale určité pravidlá a podmienky.  Pokračovať v čítaní 

Viete, že pri narodení dieťaťa dostanete príspevok a príplatok k príspevku?

Viete, že pri narodení dieťaťa dostanete príspevok a príplatok k príspevku?

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazový príspevok, ktorý upravuje zákon č. 235/1998 Z.z o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.  Pokračovať v čítaní 

Viete aká je výška rodičovského príspevku a kto má naňho nárok

Viete aká je výška rodičovského príspevku a kto má naňho nárok

Rodičovský príspevok je v podstate príspevok a pomoc od štátu, ktorá sa vypláca všetkým rodičom, ktorý sa starajú o dieťa. Tento príspevok slúži na to, aby ste mohli zabezpečiť pre Vaše dieťa všetky základné a nevyhnutné materiálne potreby, ktoré potrebuje pre svoj zdravý vývoj a správnu výchovu. Nárok naň má každý rodič dieťaťa, takže nielen matka, ale aj otec.  Pokračovať v čítaní