Nová nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka od 01.01.2013

Nová nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka od  01.01.2013

Národná rada Slovenskej republiky  zákonom č. 252/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zákona a zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení zaviedla s účinnosťou od 01.01.2013 do zákona novú nezdaniteľnú časť dane na daňovníka  - dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Pokračovať v čítaní