Daňové priznanie opatrovateľky v Rakúsku

Daňové priznanie opatrovateľky v Rakúsku

Až do konca roku 2007 nebolo na výkon opatrovateľského povolania potrebné pracovné povolenie, ktoré bolo inak vyžadované na výkon iných povolaní. Aby bola práca opatrovateľov legálna od 1.1.2008 sú opatrovateľky, ktoré vykonávajú 24 hodinovú starostlivosť, povinné podľa zákona o domácej starostlivosti zriadiť si v Rakúsku živnosť. S tým sa spájajú  daňové povinnosti  k Rakúsku ale aj ku Slovensku. Najčastejšou otázkou, s ktorou sa opatrovatelia stretnú, je: "Musím podať daňové priznanie k dani z príjmu aj na Slovensku?"  Pokračovať v čítaní 

Viete ako treba podať daňové priznanie, keď pracujete v zahraničí?

Viete ako treba podať daňové priznanie, keď pracujete v zahraničí?

Z dôvodu vysokej miery nezamestnanosti zvažujú mnohí nezamestnaní možnosť hľadať  a získať prácu aj v zahraničí. Voľné pracovné miesta hľadajú vo väčšej miere v blízkosti slovenských hraníc v Rakúsku, Českej republike ale vo vzdialenejšom Nemecku, Nórsku, Taliansku. Pokračovať v čítaní