Samozdanenie nadobudnutého tovaru či prijatej služby pri DPH

Samozdanenie nadobudnutého tovaru či prijatej služby pri DPH

Slovenský podnikateľ, ktorý je v SR registrovaný pre DPH, platí DPH predovšetkým z tovarov a služieb, ktoré sám dodal odberateľom v SR. Teda DPH, ktorú vyfakturoval a ktorá tvorí súčasť jeho konečnej predajnej ceny - táto tvorí jeho "DPH na výstupe". Za určitých okolností je však povinný platiť DPH aj z tovarov a služieb, ktoré nakúpil od dodávateľov z EÚ. Tento mechanizmus sa nazýva samozdanenie a pri obchodoch medzi krajinami EÚ sa používa v rámci európskeho mechanizmu DPH od vstupu Slovenska do EÚ v r. 2004.  Pokračovať v čítaní