Daňové priznanie je každoročná povinnosť – ako ho podať jednoducho a rýchlo online

Daňové priznanie je každoročná povinnosť – ako ho podať jednoducho a rýchlo online

Podať daňové priznanie je každoročná povinnosť, ktorá sa týka podnikateľov, ale aj mnohých fyzických osôb. Táto povinnosť je obsiahnutá v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Zdaňujú sa akékoľvek príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od nej oslobodené. Môže ísť o príjmy z podnikania, zamestnania, brigádnickej činnosti študentov či z prenájmu.

Daňové priznanie sa podáva vždy za uplynulý kalendárny rok. A to v termíne od 1. januára do 31. marca. V prípade, že by ste to však nestíhali, môžete daňovému úradu odoslať oznámenie o predĺžení lehoty. Takto si túto dobu môžete predĺžiť až o ďalšie 3 mesiace.

Kedy nemusíte podávať daňové priznanie 2019

Daňové priznanie nemusíte podať vtedy, ak vaše zdaniteľné príjmy za uplynulý rok nepresiahli sumu 1 915,01€. V prípade, že ste mali príjmy len zo zamestnania, zamestnávateľ za vás spraví ročné zúčtovanie dane. Tým pádom nemusíte daňové priznanie riešiť.

Daňové priznanie nemusíte podávať ani vtedy, ak predáte nehnuteľnosť, ktorú ste vlastnili dlhšie ako 5 rokov. Nevzťahujú sa tu ani dary a dedičstvo pod podmienkou, že ich ďalej nevyužívate na podnikateľskú činnosť.

Pri prenájme nehnuteľnosti je váš príjem oslobodený od dane do výšky 500 eur.

Kedy musíte podať daňové priznanie

Daňové priznanie musíte podať logicky vtedy, keď vám táto povinnosť vzniká. To znamená, keď vaše zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1 915,01€.

Táto povinnosť vzniká aj podnikateľom, živnostníkom a iným samostatne zárobkovo činným osobám. Zároveň je povinné podať daňové priznanie tiež vtedy, keď vás k tomu vyzve správca dane. A to aj v prípade, že vám táto povinnosť zo zákona vopred nevznikla.

Právne subjekty, teda podnikatelia a živnostníci musia podávať daňové priznanie online. Vypĺňajú priznanie typu B, kde patrí príjem z podnikania, prenájmu a inej SZČO.

Bežní ľudia a nepodnikatelia, ktorí dosiahli príjmy z inej závislej činnosti mimo zamestnania, podávajú priznanie typu A.

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie

Daňové priznanie môžete podať dobrovoľne, aj keď vám táto povinnosť nevznikla. Nie vždy ide len o nutnú povinnosť. Takto môžete požiadať štát o vrátenie peňazí.

Oplatí sa to najmä študentom, aj keď zarobili menej ako je zdaniteľné minimum. Ak im totiž ich zamestnávateľ strhával preddavky na daň, môžu si požiadať o ich vrátenie. A to uplatnením nezdaniteľnej časti základu dane.

Výhodne to môže byť aj pre tých ľudí, ktorí boli časť roka nezamestnaní alebo chorí. Tým pádom si dokážu znížiť daňový základ o nezdaniteľnú sumu.

Ako podať daňové priznanie jednoducho a rýchlo online

Mnoho ľudí si robí daňové priznanie 2020 svojpomocne a potom sa často stáva, že na niečo zabudnú alebo spravia chybu. Najlepšie riešenie je sa obrátiť na účtovníka, čo však stojí nemalé peniaze.

No keďže sa dnes vytvára zväčša už len onlinepriznanie, môžete využiť nástroj na to určený. Aplikácia mojedane vás prevedie krok po kroku a daňové priznanie vytvoríte jednoducho za pár minút.

Nemusíte sa daniam rozumieť ani mať účtovnícke vzdelanie. Aplikácia vám pomôže ako skutočný účtovník a vám postačí vypĺňať odpovede. Všetko za vás skontroluje a upozorní na prípadné chyby. Ušetríte si zbytočné starosti a hlavne čas.

Čo by vás mohlo zaujímať: