Daňové priznanie: tlačivá a vzory

Daňové zákony sa menia novelami jednotlivých daňových zákonov. Novely zákonov prijíma po prerokovaní NR SR.

Podľa platnosti a aktuálnosti daňových zákonov Ministerstvo financií SR aktualizuje obsahovú náplň daňových priznaní k jednotlivým daniam a pre konkrétne zdaňovacie ustanovuje vzory daňových priznaní. Vzor daňového priznania ustanovuje zverejnením Opatrenia MF vo Finančnom spravodaji.

Z údajov na daňovom priznaní v ľavom hornom rohu sa dá vyčítať či je tlačivo platné pre zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie predkladá miestne príslušnému správcovi dane.

Označenie „DPFOAv12“ hovorí, že ide o Daňové priznanie fyzických osob typ A vzor pre zdaňovacie obdobie 2012.

Z údajov na tej istej strane daňového priznania v ľavom dolnom roku vyčítame, že tento vzor daňového priznania typ A pre zdaňovacie obdobie 2012 bolo ustanovené Opatrením č. MF/22369/2012-721

Pre zdaňovacie obdobie r. 2012 Ministerstvo financií SR ustanovilo nové vzory daňových priznaní k dani z príjmu Opatrením MFSR č. MF/22366/2012-721 zo 7. decembra 2012. Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013. Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2012.

Prílohami k tomuto opatreniu sú vzory daňových priznaní:

  • Vzor daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typ A, MF/22369/2012-721
  • Vzor daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typ B, MF/22371/2012-721
  • Vzor daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb,  MF/22373/2012-721

Pre zdaňovacie obdobie r. 2011 Ministerstvo financií SR ustanovilo vzory daňových priznaní k dani z príjmu Opatrením MFSR č. MF/025279/2011-721, zo 7. decembra 2011.

Prílohami k tomuto opatreniu sú vzory daňových priznaní:

Pre zdaňovacie obdobie r. 2010  Ministerstvo financií SR ustanovilo vzory daňových priznaní k dani z príjmu Opatrením MFSR č. MF/023817/2010-72, z 12. novembra 2010.

Prílohami k tomuto opatreniu sú vzory daňových priznaní:

  • Vzor daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typ A, MF/024132/2010-72
  • Vzor daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typ B, MF/024133/2010-72
  • Vzor daňového priznania k dani z príjmu právnických osôb,  MF/024134/2010-72

Na  internetovej stránke Ministerstva financií SR nájdete na stiahnutie vzory daňových priznaní k dani z príjmu od roku 2007 ale aj aktuálnejšie vzory daňových priznaní za zdaňovacie obdobie 2010, 2011 a 2012 spolu s Opatreniami MF.

Na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR tak isto nájdete daňové priznania k dani z príjmu na stiahnutie za rovnaké obdobie 2007 až 2012, ale aj za staršie roky 2004, 2005 a 2006.

Čo by vás mohlo zaujímať: