Tlačivo – Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Na tejto stránke nájdete vzor rozhodnutia o vyrúbení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tlačivo na stiahnutie

Viac informácií o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: