Tlačivo – Oznámenie o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení

Na tejto stránke nájdete tlačivo oznámenie o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení podľa zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z. v znení zákona č. 278/2006 Z.z.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: