Potvrdenie o oslobodení od DPH alebo spotrebnej dane pri dodaní tovaru a služby z tuzemska do iného členského štátu EÚ podľa § 43 ods.6 a 7 zákona o DPH

Na tejto stránke nájdete vzor potvrdenia o oslobodení od DPH alebo spotrebnej dane pri dodaní tovaru a služby z tuzemska do iného členského štátu EÚ podľa § 43 ods.6 a 7 zákona o DPH. Zoznam orgánov členských štátov EÚ oprávnených potvrdiť toto tlačivo nájdete na stránke.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: