Poučenie k vyplneniu daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – FO – typ A

Na tejto stránke nájdete poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typu A, tlačivo je pre daňovníkov, ktorí majú príjmi len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Potvrdenie o podaní daňového priznania nájdete tu.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: