Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň,o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse

Na tejto stránke nájdete poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 odsek 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, o zrazených preddavkoch na daň,o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse, ktoré podáva zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za celé zdaňovacie obdobie.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: