Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ

Na tejto stránke nájdete tlačivo prehľadu o príjmoch zo závislej činnosti, ktoré jednotlivým zamestnancom vyplatil zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň podľa § 35 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z vyplatených príjmov, o zamestnaneckej prémii (§ 32a zákona) a o daňovom bonuse (§ 33 zákona) za uplynulý kalendárny mesiac. Poučenie na vyplnenie tohto tlačiva nájdete tu a potvrdenie o jeho podaní na stránke.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: