Tlačivo – Daňové priznanie k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností pre fyzické osoby

Na tejto stránke nájdete tlačivo daňového priznania k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností pre fyzické osoby podľa zákona č. 554/2003 Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z.z, ak daňová povinnosť vznikla od 1.1.2004 do 31.12.2004

Tlačivo na stiahnutie

Vysvetlivky na vyplnenie priznania k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností podľa  zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 554/2003  Z.z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z.z. nájdete tu.

Tlačivo daňového priznania k dani z prevodu a prechodu nehnuteľností pre právnické osoby (PO) nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: