Vzor – Potvrdenie o podaní hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse

Na tejto stránke nájdete vzor potvrdenia o podaní hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti zníženej o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse, ktoré podáva zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, za celé zdaňovacie obdobie.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: