Žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty – DPH

Na tejto stránke nájdete tlačivo žiadosti o vrátenie dane z pridanej hodnoty podľa § 59 a § 60 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Toto tlačivo je platné pre vrátenie DPH v Slovenskej republike.

Ak chce požiadať o vrátenie dane z pridanej hodnoty cestujúci pri vývoze tovaru, musí spĺňať určité podmienky a po splnení týchto podmienok môže podať žiadosť podľa § 56 až 58 alebo § 61 a 62. Poučenie na vypĺňanie týchto žiadosti nájdete na stránke.

Tlačivo na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: