Čo treba zaplatiť v júni 2014 (kalendár pre SZČO a PO)

Ste podnikateľ (SZČO) alebo obchodná spoločnosť, teda právnická osoba (PO)? Zamestnávate zamestnancov alebo pracovníkov na dohodu? Prečítajte si kalendár oznamovacích povinností a platieb na mesiac jún 2014.

Okrem bežných platieb na zabezpečenie a udržanie príjmu (teda úhrady faktúr za nákup tovaru, materiálu, energie,nájom, výplata miezd zamestnancom atď.) každého podnikateľa čakajú aj tento mesiac povinné platby do štátneho rozpočtu.

SZČO a právnické osoby majú povinnosť vypočítať si konkrétnu daň. Túto musia na predpísanom tlačive oznámiť daňovému a colnému úradu. A nakoniec ju musia zaplatiť na príslušný účet.

Nie je toho v mesiaci jún málo. Preto ponúkame zoznam jednotlivých povinností.

2. júna

 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmu právnických osôb
 • podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmu zo závislej činnosti
 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb (SZČO)
 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel
 • zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

9. júna

 • zaplatenie odvodu do príslušnej zdravotnej poisťovne za máj 2014
 • zaplatenie odvodu do Sociálnej poisťovne za máj 2014

16. júna

 • odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov fyzických osôb
 • odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov právnických osôb
 • odvedenie zrazenej dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou
 • odvedenie zrazenej dane z príjmov fyzických osôb vyberanej zrážkou

25. júna

 • splatnosť DPH za máj 2014
 • podanie daňového priznania pre DPH za máj 2014
 • podanie súhrnného výkazu za máj 2014
 • podanie kontrolného výkazu DPH za máj 2014
 • podanie daňového priznania za spotrebnú daň – zemný plyn, uhlie, elektrina, alkoholický nápoj (víno a medziprodukt, lieh, pivo), minerálny olej, tabak a tabakové výrobky
 • zaplatenie spotrebnej dane – zemný plyn, uhlie, elektrina, alkoholický nápoj (víno a medziprodukt, lieh, pivo), minerálny olej, tabak a tabakové výrobky

30. júna

 • zaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
 • zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmu fyzických osôb
 • zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmu právnických osôb
 • zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmu motorových vozidiel
 • zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmu motorových vozidiel
 • podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • podanie daňového priznania pre daň z príjmu fyzických osôb za rok 2013
 • zaplatenie dane z príjmu fyzických osôb za rok 2013

do 5 dní

 • odvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Čo by vás mohlo zaujímať: