Vypočítajte si o koľko si môžete znížiť svoju daň

Vypočítajte si o koľko si môžete znížiť základ dane pri uplatení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo manžela/manželku. Po zadaní vašich hrubých príjmov a zaplateného poistného sa dozviete, do akej výšky si  nezdaniteľnú časť môžete uplatniť a koľko usporíte na dani.

Zníženie základu dane na daňovníka – kalkulačka

Zníženie základu dane na manžela/manželku – kalkulačka

Čo by vás mohlo zaujímať: