Všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 71 o miestných daniach

Na tejto stránke nájdete všeobecné záväzné nariadenie mesta Košice č. 71 o  miestnych daniach.

Toto nariadenie nadobudlo účinnosť od 1.1. 2005.

Všeobecne záväzné nariadenie určuje miestne dane a bližšie podmienky správy týchto daní, ktoré sú záväzné pre daňovníkov na území mesta Košice.

Miestne dane upravené týmto nariadením zahŕňajú:

  • daň z nehnuteľností,
  • daň za psa,
  • daň za predajné automaty,
  • daň za nevýherné hracie prístroje.

Nariadenie na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: