Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11/2011 o miestnych daniach

Na tejto stránke nájdete všeobecné záväzné nariadenie mesta Prešov č. 11 o miestnych daniach.

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 je zavedenie dane z nehnuteľností podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Daň z nehnuteľností zahŕňa:

  • daň z pozemkov,
  • daň zo stavieb,
  • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome

Nariadenie na stiahnutie

Čo by vás mohlo zaujímať: