Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Od 1.januára 2013 sa zvýšili nielen centrálne dane, ale ku zmenám došlo aj v oblasti komunálnych  daní. Menia sa nielen daň z nehnuteľností ale aj daň za psa, daň z komunálnych odpadov a iné dane, ktoré môžu ukladať obce podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad.

Nové Zámky

Za štvorcový meter plochy bytu zaplatí majiteľ 0,17€, za m2.

Levice

Za m2 plochy bytu zaplatí majiteľ 0,301€, rovnaká sadzba platí aj pre rodinné domy.

Dolný Kubín

Za m2 plochy bytu zaplatí majiteľ 0,264€, rovnaká sadzba sa platí aj za rodinný dom, kde je príplatok za každé nadzemné aj podzemné podlažie 10 centov.

Senica

Za m2 plochy bytu zaplatí majiteľ 0,28€, rovnaká sadzba je za m2 rodinného domu.

Galanta

Za m2 plochy bytu zaplatí majiteľ 0,23€, rovnaká sadzba platí aj pre rodinné domy.

Svidník

Za m2 plochy bytu aj rodinného domu zaplatí majiteľ 0,17€.

Lučenec

V Lučenci za jeden meter štvorcový plochy bytu zaplatí majiteľ 0,25€, za m2 rodinného domu je sadzba dane 0,22€. Pri viacpodlažných stavbách treba k dani nadzemné a podzemné podlažie pripočítať 7 centov.

Považská Bystrica

Za m2 plochy bytu aj rodinného domu zaplatí majiteľ 0,2€. Pri viacpodlažných stavbách treba k dani za každé nadzemné a podzemné podlažie pripočítať 10 centov.

Bardejov

Za m2 plochy bytu zaplatí majiteľ 0,206€, za m2 rodinného domu je sadzba dane tiež 0,206€. Pri viacpodlažných stavbách treba k dani za každé nadzemné a podzemné podlažie pripočítať 10 centov.

Topoľčany

Za m2 plochy bytu zaplatí majiteľ 0,137€, za rodinný dom sa platí 0,205€, pri viacpodlažných stavbách treba pripočítať 10 centov.

Poprad

Za m2 plochy bytu zaplatí majiteľ 0,165€, pri viacpodlažných stavbách treba k dani za každé nadzemné a podzemné podlažie pripočítať 6 centov.

Spišská Nová Ves

Za m2 plochy bytu zaplatí majiteľ 0,21€, pri viacpodlažných stavbách treba k dani za každé nadzemné a podzemné podlažie pripočítať 7 centov.

Trenčín

Za byt zaplatí majiteľ 0,29€ na m2. Za psa zaplatí 30€ a za smeti 31,84€ za rok.

Martin

Za byt aj za rodinný dom majiteľ zaplatí 0,231€ za m2 a za viacpodlažné stavby zaplatí za každé nadzemné a podzemné podlažie 0,160€ za m2. Za priemyselné stavby sú poplatky v hodnote 3,003€ na m2 a za ostatné stavby sú poplatky v hodnote 2,500€.

Košice

Za m2 plochy bytu zaplatí majiteľ 0,332€. Poplatky za psa sú v hodnote 40,00€, za daň zo stavieb na bývanie sú vo výške 0,265€ na m2 a dane za priemyselné stavby sa týčia vo výške 3,50€ na m2.

Zlaté Moravce

V Zlatých Moravciach sa za komunálne odpady platí 17€.

Banská Bystrica

Za komunálny odpad sa tu platí 29,20€.

Rimavská Sobota

V Rimavskej Sobote sa platí za komunálny odpad 17€ ročne a za psa 10€. Poplatok za dane na objekty na podnikanie sú vo výške 50€.

Prešov

V meste Prešov sú poplatky za odvoz odpadu ročne 19,16€.

Ružomberok

Sadzba na dane za prenosné garáže je 0,056€ na m2/deň ( t. j. 306,60€ na rok ).

 

Čo by vás mohlo zaujímať: