Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013 – Banskobystrický samosprávny kraj

Všeobecné záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja č. 21/2012 – sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013

Osobné automobily

Zdvihový objem motora v cm? Ročná sadzba dane v Eur
do 900 cm? vrátane 62,00 €
nad 900 – do1200 80,00 €
nad 1200 – do 1500 115,00 €
nad 1500 – do 2000 148,00 €
nad 2000 – do 3000 180,00 €
nad 3000 218,00 €

Úžitkové automobily autobusy, základné sadzby dane (nie vozidlá EURO3, EURO4, EURO5)

Počet náprav Hmotnosť v tonách Banskobystrický kraj
Počet náprav 1 alebo 2 do 1 vrátane 74,00 €
1 – 2 133,00 €
2 – 4 212,00 €
4 – 6 312,00 €
6 – 8 417,00 €
8 -10 518,00 €
10 – 12 620,00 €
12 -14 777,00 €
14 -16 933,00 €
16 -18 1 089,00 €
18- 20 1 252,00 €
20- 22 1 452,00 €
22 – 24 1 660,00 €
24 – 26 1 862,00 €
26 – 28 2 075,00 €
28 – 30 2 269,00 €
nad 30 2 480,00 €
Počet náprav 3 do 15 vrátane 566,00 €
15 -17 673,00 €
17 – 19 828,00 €
19 – 21 982,00 €
21- 23 1 144,00 €
23 – 25 1 295,00 €
25 – 27 1 452,00 €
27 – 29 1 599,00 €
29 – 31 1 755,00 €
31 – 33 1 964,00 €
33 – 35 2 172,00 €
35 – 37 2 375,00 €
37 – 40 2 582,00 €
nad 40 2 790,00 €
Počet náprav 4 a viac do 23 vrátane 721,00 €
23 – 25 877,00 €
25 – 27 1 033,00 €
27 – 29 1 189,00 €
29 – 31 1 337,00 €
31 – 33 1 548,00 €
33 – 35 1 755,00 €
35 – 37 1 968,00 €
37 – 40 2 172,00 €
nad 40 2 375,00 €

Čo by vás mohlo zaujímať: