Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013 – Žilinský samosprávny kraj

Všeobecné záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. VZN 24/2010- sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2013

Osobné automobily

Zdvihový objem motora v cm? Ročná sadzba dane v Eur
do 900 cm? vrátane 61,34 €
nad 900 – do1200 80,51 €
nad 1200 – do 1500 135,10 €
nad 1500 – do 2000 171,61 €
nad 2000 – do 3000 182,28 €
nad 3000 214,69 €

Úžitkové automobily, autobusy, základné sadzby dane (nie vozidlá EURO3, EURO4, EURO5)

Počet náprav Hmotnosť v tonách Ročná sadzba dane v Eur
Počet náprav 1 alebo 2 do 1 vrátane 72,29 €
1 – 2 128,52 €
2 – 4 212,87 €
4 – 6 321,32 €
6 – 8 425,74 €
8 -10 534,19 €
10 – 12 638,62 €
12 -14 799,27 €
14 -16 959,94 €
16 -18 1 120,59 €
18- 20 1 281,25 €
20- 22 1 494,13 €
22 – 24 1 711,02 €
24 – 26 1 923,89 €
26 – 28 2 136,76 €
28 – 30 2 349,63 €
nad 30 2 562,51 €
Počet náprav 3 do 15 vrátane 587,22 €
15 -17 696,37 €
17 – 19 858,23 €
19 – 21 1 020,09 €
21- 23 1 181,95 €
23 – 25 1 336,28 €
25 – 27 1 498,14 €
27 – 29 1 660,00 €
29 – 31 1 821,86 €
31 – 33 2 032,67 €
33 – 35 2 250,99 €
35 – 37 2 465,54 €
37 – 40 2 680,11 €
nad 40 2 890,60 €
Počet náprav 4 a viac do 23 vrátane 749,08 €
23 – 25 911,94 €
25 – 27 1 072,80 €
27 – 29 1 230,89 €
29 – 31 1 392,75 €
31 – 33 1 607,31 €
33 – 35 1 821,86 €
35 – 37 2 032,67 €
37 – 40 2 250,99 €
nad 40 2 465,54 €

Čo by vás mohlo zaujímať: