Spotrebná daň z minerálnych olejov

Spotrebná daň z minerálnych olejov prešla úpravami pred rokom 2004, teda v období vstupu Slovenska do Európskej Únie. Proces pristupovania k EÚ vyžadoval aj približovanie legislatívy v rámci spotrebných daní. Tu a pri DPH sa Európska Únia snaží maximálne zharmonizovať legislatívne rámce všetkých svojich členských krajín.

Spotrebná daň z minerálnych olejov sa na Slovensku  riadi podľa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Tento zákon rozoznáva niekoľko druhov minerálnych olejov, ktoré sú zaťažené rôznymi spotrebnými daňami. Zákon pozná: motorový benzín, stredný olej, plynový olej, vykurovací olej, skvapalnené plynné uhľovodíky, zemný plyn.

Pri skvapalnených plynných uhľovodíkoch a pri zemnom plyne výška daňovej sadzby závisí aj na spôsobe využitia, a to ako pohonná látka a ako palivo. Všetky dane (okrem plynu) sú udávané na 1000 kg. Pri plyne je základnou jednotkou GJ.

Čo by vás mohlo zaujímať: