Spotrebná daň z piva, vína a liehu

Spotrebná daň z piva, vína a liehu určite patrí k tým medzi ľuďmi najneobľúbenejším. Túto daň však rozhodne nemajú radi ani výrobcovia alkoholických nápojov. Z tohto dôvodu vnikajú rôzne lobingové tlaky na zákonodarcov, hlavne v časoch, keď vlády musia plošne zvyšovať dane. Problém je v tom, že Slovensko  pozná viacero druhov tejto spotrebnej dane – pre pivo, víno a lieh. A aj tieto dane nie sú jednotné. Mnohí ekonómovia preto navrhujú jednotnú daň z alkoholu, ktorá by danila alkohol (etanol) vo všetkých nápojoch rovnako.

Víno, pivo a lieh sa u nás dania na základe rôznych zákonov. Spotrebná daň z vína vychádza zo zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej dani z vína. Spotrebná daň z piva vychádza zo zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva. A spotrebná daň z liehu vychádza zo zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003.

Dochádza k zdaňovaniu piva, vína a liehu:

  • vyrobené na Slovensku
  • dovezených z iných členských krajín Európskej Únie
  • dovezených z tretích krajín

Všetky zákony používajú ako hlavnú jednotku hektolitre.

Spotrebná daň z piva

Pri pive poznáme dve sadzby – základnú a zníženú. Pri základne sadzbe je daň vo výške 1,65 € za každý jeden stupeň Plato v každom hektolitre piva. Pri zníženej sadzbe je daň 1,22/stupeň Plato/hektoliter.

Tlačivo daňového a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z piva podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z. nájdete na stránke.

Spotrebná daň z vína

Pri víne zákony rozoznávajú (v zátvorke sadzba spotrebnej dane):

  • tiché víno (0 €/hl)
  • šumivé víno (79,66 €/hl)
  • šumivé víno s obsahom alkoholu nad 8,5 % (56,42 €/hl)
  • medziprodukty (82,98 €/hl)

Tlačivo daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z vína a medziproduktu podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z. nájdete na stránke.

Spotrebná daň z liehu

Spotrebná daň z liehu rozoznáva dva sadzby – základnú sadzbu dane, zníženú sadbu dane. Základná sadzba dane z liehu je 939,38 €/hl. Znížená sadzba dane z liehu je 469,69 €/hl.

Tlačivo daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z liehu podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z. nájdete na stránke.

Tlačivo oznámenia o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení podľa zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z. v znení zákona č. 278/2006 Z.z. nájdete tu.

Čo by vás mohlo zaujímať: