Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov

Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov mnohým ľuďom výrazne predražuje život. Táto spotrebná daň išla na Slovensku hore najmä z dôvodu vstupu krajiny do Európskej Únie. Slovensko muselo počas svojho pristupovania zaviesť do svojej legislatívy vyššie spotrebné dane na tabak a výrobky z neho.

Spotrebná daň z tabaku a tabakových výrobkov vychádza zo zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Pod tabakovým výrobkom zákon chápe cigarety, cigary, cigarky a samotný tabak.

Spotrebná daň z cigariet

Spotrebná daň z cigariet sa skladá z dvoch zložiek:

  • špecifická časť dane
  • percentuálna časť dane

Pri špecifickej časti spotrebnej dane z cigariet dochádza k zdaňovaniu jednotlivých kusov cigariet. Ide o priame zdanenie tabakového povrazca. Konečná špecifická časť dane z cigariet sa vypočíta vynásobením počtu cigariet v spotrebiteľskom balení špecifickou časťou dane. Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v par. 5 udáva 1,10 Sk za kus cigarety. Spotrebiteľské balenie je zákonom definované ako najmenšie dostupné balenie – tj. klasická cigaretová škatuľka.

Percentuálna časť dane z cigariet má pre spotrebiteľov podobný efekt ako daň z pridanej hodnoty. Vypočítava sa z celého spotrebiteľské balenia. Uvádzaný zákon definuje percentuálnu časť dane z cigariet na úrovni 23 %.

Cigareta, tabakový povrazec, je zákonom obmedzená do dĺžky 90 mm. Do tejto dĺžky sa nezarátava filter ani náustok. Ak cigareta prekročí týchto 90 mm, každý začatý mm sa považuje za ďalšiu cigaretu.

Zdanenie cigár, cigariek a tabaku

Cigary a cigarky sú zdaňované spotrebnými daňami na základe kusov (1,40 Sk/kus). Tabak je zdaňovaný podľa hmotnosti (1350 Sk/kg).

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov udáva aj niekoľko výnimiek, kedy sa na tabakové výrobky neuplatňuje spotrebná daň. Väčšinou sa jedná o súkromné dovozy vo veľmi malých množstvách.

Tlačivo daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z tabakových výrobkov nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: