Výška registračného poplatku za nové auto

Ministerstvo financií si na nás od októbra vymyslelo novú registračnú daň na autá. Nový návrh zákona MF SR, ktorý bude platiť od 1.10.2012, schvaľuje registračný poplatok za nové auta registrované na území Slovenskej republiky.

Výška registračného poplatku bude závisieť od výkonu motora (kW), čím vyšší výkon bude mať registrované auto tým vyšší bude registračný poplatok. Takže doplnková daň sa nebude vzťahovať len na luxusné autá, tak ako sa predpokladalo, ale dotkne sa takmer všetkých automobilov. Registračné poplatky sa budú platiť tak za nové auta, ako aj za ojazdené autá dovážané zo zahraničia. Štát chce zavedením tejto novej registračno dane zlepšiť finančnú situáciu.

Registračné správne poplatky sa budú týkať všetkých vozidiel kategórie L (motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky), M1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča) a N1 (vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväcšou prípustnou celkovou hmotnostou neprevyšujúcou 3 500 kg) pri prvej evidencii v Slovenskej republike, ak je výkon motora do 80 kW vrátane.

Registračnej dani nebudú podliehať:

  • malé motocykle s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 45 km/h a motorom, ktorého zdvihový objem valcov neprevyšuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora
  • oslobodený bude aj prvý zápis vozidla kategórie M1 a N1 , ak bol na kúpu motorového vozidla jeho držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z.
  • motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Registračné poplatky nezaviedlo len Slovensko, ale aj desiatky iných európskych štátov. Napr. Maďarsko zaviedlo také vysoké registračné poplatky, že občania si začali auta registrovať mimo maďarskej republiky. Ale Slovákom sa neoplatí registrovať svoje luxusné autá v zahraničí, pretože sa im to zbytočne predraží.

Sadzby registračných poplatkov na autá

výkon motora(kW) sadzba dane (Eur)
do 80 33
do 86 167
do 92 217
do 98 267
do 104 327
do 110 397
do 121 477
do 132 657
do 143 787
do 154 957
do 165 1157
do 176 1397
do 202 1697
do 228 2047
do 254 2467
nad 254 2997

Cirkulačná daň

Inštitút finančnej politiky (IFP) má pre nás prichystané ešte jedno prekvapenie v podobe pravidelnej tzv. cirkulačnej dane. Túto daň by sme platili každý rok, a jej výška by závisela od toho aký silný motor máme pod našou kapotou. Môžeme len dúfať, že táto daň nebude tak skoro schválená.

výkon motora(kW) sadzba dane (Eur)
do 50 10
do 56 12
do 62 15
do 68 18
do 74 22
do 80 26
do 86 32
do 92 43
do 98 52
do 104 63
do 110 63
do 121 93
do 132 113
do 143 138
do 154 167
do 165 203
do 176 247
do 202 300
do 228 365
do 254 443
nad 254 539

Čo by vás mohlo zaujímať: