Ste povinný mať elektronickú registračnú pokladnicu?

Chcete podnikať a neviete, či je vašou povinnosťou mať registračnú pokladnicu? V niektorých prípadoch stačí miesto elektronickej registračnej pokladnice len počítač, tlačiareň a internet. 

Od 1. januára 2014 štát zaviedol dve veľké zmeny:

  1. elektronické registračné pokladnice, ktoré sú schopné komunikovať elektronickou cestou,
  2. virtuálne registračné pokladnice, pri ktorých postačí mať na prevádzke len počítač, tlačiareň a internet.

Virtuálne registračné pokladnice

Osoba, ktorá má povinnosť mať elektronickú registračnú pokladnicu, nemusí vynakladať nemalé finančné prostriedky na kúpu novej ERP, stačí ak sa zaregistruje na stránke Finančného riaditeľstva a stiahne si aplikáciu. Vďaka tejto aplikácií budú údaje posielané priamo do centrály daňovej sekcie Finančného riaditeľstva SR. Náklady na zavedenie virtuálnej pokladnice nie sú žiadne. Jedinou podmienkou je, aby mala prevádzka počítač, tlačiareň a internet.

Virtuálne registračné pokladnice majú jedno technické obmedzenie. Môžu ich využívať prevádzky, ktoré nevydávajú viac ako 300 dokladov za mesiac. 

Kto má povinnosť evidovať tržby cez ERP?

Zákon 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov presne špecifikuje, kto je povinný mať elektronickú registračnú pokladnicu. Prevádzková jednotka musí mať ERP, ak na predajnom mieste prijíma tržbu z predaja tovaru alebo z poskytovania služieb v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť.

 

Čo by vás mohlo zaujímať: