Daň v Českej republike

Česká republika je Slovensku najbližšia krajina v celej Európskej Únii. Daňové systémy boli svojho času identické, roky samostatnosti však zmenili túto podobnosť.Česká republika viac-menej po slovenskom vzore zaviedla rovnú daň. Jednotná sadza dane z príjmu je v súčasnosti v Českej republike 15%. Na rozdiel od Slovenska sa však daň z príjmu vypočítava zo superhrubej mzdy. Na Slovensku je to z hrubej. Superhrubá mzda zahrňuje aj všetky náklady zamestnávateľa na zamestnanca. Minimálna mzda v ČR je 8000 Kč.

Odvody v Českej republike sú rozdelené medzi zamestnávateľa a zamestnanca. Zamestnanec odvádza zo superhrubej mzdy 4,5% na zdravotné poistenie. K tomu pridáva zamestnávateľ 8%. Na sociálne zabezpečenie odvádza zamestnanec 6,5 percenta. Ďaleko väčšiu časť dane na sociálne zabezpečenie však platí zamestnávateľ, ktorý sa na tejto dani podieľa až 25 percentami.

Viac informácií o daňovom systéme v ČR nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: