Daň v Grécku

Grécko je krajinou, ktorá si v posledných rokoch získala nie práve najlepšiu povesť. Grécky daňový systém prešiel výraznými zmenami a stále sa mení. V minulosti bol Grécky platili pomerne nízka dane, v ich daňovom systéme existovalo veľa výnimiek a spôsobov, ako sa plateniu dane vyhnúť. Dane z príjmu boli aj sú progresívne. Grécko má vytvorených niekoľko daňových pásiem, ktoré sa uplatňujú selektívne. Čím vyššia mzda, tým vyššia daňová sadzba. V Grécku sú dane v manželskom zväzku platené osobitne. Príjem do 12 tisíc eur sa nezdaňuje. Dane pre vyššie príjmy môžu takisto nezdanené v závislosti od rodinných pomerov daňovníka – jedná sa tu väčšinou o počet nezaopatrených detí.

Grécko uplatňuje aj niekoľko odvodov, kde najväčšiu časť tvorí dôchodkové poistenie a zdravotné poistenie. Grécky daňový systém sa mení dynamicky, a tak je nutné sledovať zmeny v tejto krajine. Viac informácií je možné získať na tejto stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: