Daň v Lotyšsku

Lotyšsko vstúpilo do Európskej Únie spolu so Slovenskom v roku 2004. Lotyšsko je jednou z mála krajín EÚ, ktorá je chudobnejšia ako Slovensko. Toto môžeme povedať na základe HDP a priemernej mzdy.V Lotyšsku sa uplatňuje niekoľko druhov daní. Z pohľadu zamestnanca majú najväčší význam dane z príjmu. Základná  sadzba dane z príjmu je 25%. V Lotyšsku sa uplatňuje množstvo daňových úľav a nezdaniteľných položiek.

Odvody v Lotyšku sú podobne ako u nás veľmi vysoké. Odvody sa platia vo výške 36%, kedy zamestnávateľ platí za svojho zamestnanca 27% zamestnanec uhrádza zvyšných 9%. Tieto odvody nazývame štátne sociálne poistenie a zahrňuje: nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti, štátne dôchodkové poistenie, materské a zdravotné poistenie.

Daň z nehnuteľnosti je v Lotyšku vymeraná na úrovni 1,5%. V prípade bytov je táto sadza nižšia, iba 1%

Viac informácií o Lotyšsku nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: