Daň v Nemecku

Nemecko je najväčšou európskou ekonomikou, je to ťahúň celej Eurozóny.Nemecko otvorilo svoj pracovný trh pre Slovákov až v máji roku 2011. Napriek geografickej blízkosti do Nemecka sa nevydalo príliš veľa pracovníkov. Na rozdiel od populárnejšej Veľkej Británie, v Nemecku stále existuje výrazný jazykový problém.

V nemeckom daňovom systéme nájdete množstvo progresívnych prvkov. To znamená, že ľudia zarábajúci viac, sú zdaňovaní vyššími sadzbami. Nemecký daňový systém je však komplikovaný. Do výraznej miery pri zdaňovaní záleží na rodinnom stave. Najviac platia slobodní ľudia, najmenej manželské páry s deťmi. Najvyššia daňová sadzba je v Nemecku 52%.

Nemci platia množstvo odvodov. Odvody na sociálne zabezpečenie nie sú ničím výnimočným. Nemci však platia aj tzv. solidárny odvod, vo výške cca 5%, ktorý má pomáhať ekonomicky vyrovnať západné a východné Nemecko.

Viac informácií o nemeckom daňovom systéme nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: