Daň v Poľsku

Poľsko rovnako ako Slovensko vstúpilo do Európskej Únie v roku 2004. Poľsko je jednou z mála krajín EÚ, kde príjmy zamestnancov sú nižšie ako u nás na Slovensku.Dane sú v Poľsku veľmi podobné tým naším. Najväčší rozdiel môžeme nájsť v daniach priamych, kde zostáva zachovaná progresivita. To znamená, že s rastúcim príjmom stúpa aj výška daňovej sadzby. Nie je to však plynulé. V Poľsku existujú daňové pásma. Presnejšie tri.

Ak príjem zamestnanca nepresiahne sumu 44,490 poľských zlotých,  výška dane je 19% z daňového základu po odpočítaní 586,85 poľských zlotých. Ďalšie daňové pásma sú 30 a 40% zo sumy, ktorá prekročí hranicu uvedenú vyššie. Systém je celý trochu zložitejší – detaily je dobré si pozrieť na na stránke.

Odvody v Poľsku platí z časti zamestnávateľ a z časti zamestnanec. Odvody na dôchodkové poistenie vo výške 19,52 percent si zamestnávateľ a zamestnanec rozdelia na polovičku, penzijné poistenie vo výške 6% platí z väčšej časti zamestnávateľ.

Čo by vás mohlo zaujímať: