Daň v Slovinsku

Slovinsko vstúpilo do Európskej Únie podobne ako Slovensku v roku 2004. Slovinsko patrí medzi chudobnejšie krajiny EÚ – ak to meriame priemernými mzdami. Národná priemerná mzda v Slovinsku je však výrazne vyššia od tej našej Slovenskej.Dane v Slovinsku sú veľmi podobné daniam Slovenským. Najvýraznejší rozdiel je v tom, že v Slovinsku je uplatňovaná progresívna daň z príjmu – teda pri väčšom príjme sú daňovníci zaťažení vyššími daňovými sadbami. V súčasnosti sa v Slovinsku uplatňujú 3 daňové sadzby dane z príjmu – 16, 27 a 41 percent.

Slovinci rovnako ako my platia odvody – zdravotné, na dôchodkové zabezpečenie atď. Odvody rovnako ako u nás platí za zamestnanca jeho zamestnávateľ a ich výška je 16,10%.

Viac informácií o daniach o odvodoch v Slovinsku nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: