Daň v Španielsku

Španielsko je štvrtou najväčšou európskou ekonomikou. Mzdy však nepatria medzi tie najvyššie. Minimálna mzda v Španielsku je 600 eur. Priame dane sa pri minimálnej mzde neplatia. Dane z príjmu zráža zamestnávateľ mesačne spolu so sociálnym zabezpečením. Priame dane v Španielsku sú progresívne, to znamená, že čím je mzda vyššia, tým je zaťažená vyššou sadzbou dane.

Osobné dane z príjmu (IRPF) sa platí s príjmov vznikajúcich zo zamestnaneckého pomeru, podnikania a investovania. Povinnosť podávať daňové priznanie vzniká od ročného príjmu prevyšujúcom 22 tisíc eur.

Španielske spoločnosti si uplatňujú 25% zrážky zo mzdy v prípade ľudí, ktorí nie sú rezidentmi krajiny. V prípade sezónnych prác sa však jedná iba o 2% zrážku. Odvody sa v Španielsku platia v podobe sociálneho zabezpečenia. Nepriame dane, DPH, sú v rozsahu 4 – 16%. Medzi miestne dane existujúce v Španielsku patrí daň z nehnuteľnosti a daň z motorového vozidla.

Viac informácií nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: