Daň v Taliansku

Taliansko je treťou najväčšou európskou ekonomikou. Krajina za posledných 10 rokov viac-menej stagnovala a momentálne výškami miezd stráca za Nemeckom a inými krajinami.Priame dane sú v Taliansku progresívne, teda pri vyššom príjme je nutné očakávať aj vyššiu sadbu dane z príjmu. Najnižšie príjmové skupiny nie sú zdaňované.

Mzda každého pracovníka musí byť uvedené v zmluve a vypláca sa v sídle zamestnávateľa. V pracovnej zmluve musí byť mzda rozpísaná podľa jednotlivých položiek. Musí teda obsahovať všetky dane, odvody a iné zrážky zo zákona. Odvody sú tvorené sociálnym zabezpečením. Súčasťou mzdy je aj odstupné (trattamento di fine rapporto – TFR), ktoré patrí zamestnancovi vždy po skončení pracovného pomeru. Termín výplaty mzdy je stanovený kolektívnymi zmluvami.

Nepriame dane, DPH, je v Taliansku rovnako ako vo väčšine európskych krajín diferencovaná na základe druhu tovaru či služby.

Viac informácií o daniach a odvodoch v Taliansku nájdete na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: