Daň vo Fínsku

Fínsko patrí medzi vysokopríjmové krajiny. V roku 2009 bola priemerná mzda vo Fínsku na úrovni takmer 2900 eur. Toto je približne 3 krát viac ako na Slovensku. Zdanenie vo Fínsku je však vyššie ako na Slovensku a tak rozdiel čistých príjmov na Slovensku a vo Fínsku nie je až taký zlý.Fíni platia priame dane, ktoré sú progresívne. To znamená, že ľudia zarábajúci viac platia vyššie sadzby dane z príjmov. Väčšina dane z príjmom je miestnou daňou. Spolu táto daň dosahuje približne 30 percent v závislosti od viacerých faktorov.

Odvody sa vo Fínsku platia z hrubej mzdy. Odvody zahrňujú poistenie pre prípad  nezamestnanosti a dôchodkové poistenie. Celkovo sa jedná o 4,9%.

Nepriame dane, DPH, sú vo Fínsku vyberané za všetky tovary a služby. Základná sadzba dane z pridanej hodnoty je 22%. Fínsko však uplatňuje aj zníženú daň z pridanej hodnoty pre potraviny, knihy, lieky a podobne.

Viac informácií na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: