Daň vo Francúzku

Francúzsko je zakladajúcou krajinou Európskej Únie a Eurozóny. Tradične sociálne orientovaná krajina má pomerne komplikovaný daňový systém, ktorý uplatňuje veľké množstvo výnimiek a daňových úľav. Výška dane z príjmu do veľkej miery závisí od sociálnej a rodinnej situácii daňovníka. Daňovníci si môžu odpočítať množstvo položiek a využiť nezdaniteľné minimum.

Dane z príjmu vo Francúzsku sú progresívne. To znamená, že vyššie príjmy sú zaťažené vyššími daňovými sadzbami. Prechod však nie je plynulý. Francúzsko uplatňuje niekoľko daňových pásiem. Najvyššia možná daň z príjmu je 49,58%.

Dane z príjmu si platia sami daňovníci. Daňové priznanie je doručované daňovými úradmi priamo do domácností daňovníkov. Tí platia dane z príjmu 10 krát ročne a v decembri je to dvakrát. Odvody si takisto platia zamestnanci. Najväčšiu položku tvorí odškodnenie za sociálne záväzky (R.D.S.) a doplnkové odvody za sociálne zabezpečenie pomoci chudobným (C.S.G.).

Viac informácií na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: