Daň vo Švajčiarsku

Švajčiarsko je spolu s Nórskom najbohatšou európskou krajinou. Švajčiarsko nie je členom Európskej Únie, je však členom Európskeho hospodárskeho priestoru a Slováci v ňom môžu slobodne pracovať.Vo Švajčiarsku sa platia priame dane, dane z príjmu, konfederácií. Časť tejto dane je však odvádzaná aj kantónom. Odvody sú platené vo forme odvodov na sociálne zabezpečenie. Táto položka zvyčajne tvorí 15% mzdy. Daň z príjmu je takisto na úrovni približne 15 percent. Takto je nutné z hrubej mzdy odpočítať približne 30%. Švajčiarske mzdy sú vysoké aj na pomery v západnej Európe. Priemerná švajčiarska mzda je pomerne vysoko nad 3000 €.

Vo Švajčiarsku sa platia aj nepriame dane. Pri kúpe väčšiny tovarov a služieb je potrebné štátu zaplatiť spravidla 8%. Táto sadzba DPH patrí medzi najnižšie v Európe.

Viac informácií získate na stránke.

Čo by vás mohlo zaujímať: