Daňovo zvýhodnené sporenie na dôchodok

Sporenie na dôchodok nad rámec povinných odvodov má aj dve daňovo zvýhodnené podoby.

Od tohto roku je možné zvyšovať si úspory v druhom pilieri aj o dobrovoľné príspevky do druhého piliera. Doplnkové dôchodkové sporenie je pre dlhodobých sporiteľov po zmenách o čosi atraktívnejšie. Dobrovoľné príspevky do druhého piliera znížia základ dane do 2%, v tomto roku najviac o 973,2 eura. Húfne sa táto ponuka štátu nevyužíva. Tretina sporiteľov by mohla byť schopná a aj by si mala takto sporiť. Každý kto má viac ako priemernú mzdu, má priestor na takéto sporenie. Aj poplatky sú nižšie ako v treťom pilieri a iných formách sporenia. Šanca zvýšiť si dôchodok je časovo ohraničená. Zákon sa ponúka iba do konca roku 2016.

Znížiť daňovú povinnosť aj príspevky do tretieho piliera. Sporiteľ si môže znížiť základ dane o 180 eur ročne, čo je 15 – eurový mesačný príspevok do sporenia. Daňovú povinnosť si tak zníži približne o 34 eur.

Zaplatiť na daniach menej však budú môcť iba tí, ktorí pristúpia na nové dávkové plány. Tie sprísňujú doterajšie parametre. K peniazom sa človek normálne dostane až po svojej šesťdesiatke a zároveň vtedy, keď bude mať dôchodok zo Sociálnej poisťovne. Predĺženie lehôt sa týka aj rizikových povolaní, ktoré treba po novom treba vykonávať aspoň desať rokov a k peniazom sa takýto zamestnanci dostanú až po päťdesiat päťke.

Náročnejší bude prístup aj k peniazom v treťom pilieri pre tých, ktorí si chcú vybrať predčasne. Podľa nových pravidiel bude výber možný najskôr po desiatych rokoch sporenia a týkať sa bude iba tých peňazí, ktoré sporiteľ vložil sám. Príspevky zamestnávateľa ostanú v systéme až do dovŕšenia šesťdesiateho roku života sporiteľa, keď sa mu vyplatia. Poplatky za správu fondov sa znížili a v najbližších rokoch sa ešte budú postupne znižovať. Prestup medzi spoločnosťami bude po roku prispievania bezplatný.

Treťopilieroví sporitelia teraz môžu riešiť dilemu, či si uplatniť daňovú úľavu, alebo nie. Na jednej strane je daňová úľava, na druhej voľnejšie podmienky výberu peňazí. Ročná úspora 34 eur na daniach nie je totiž lákavá pre každého. Ak má štát skutočný záujem pritiahnuť do systému viac obyvateľov, mal by poskytnúť reálnu daňovú motiváciu. Kto má však reálny záujem zvýšiť si životnú úroveň na dôchodku, toho by obmedzenia výberu peňazí nemali odradiť a bonus v podobe 34 eur ho iba poteší.

Čo by vás mohlo zaujímať: